Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Maj  2019 – Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę, 11.05.2019 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Tradycyjnie o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys, w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Bożego Miłosierdzia i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Zapamiętane myśli z homilii przesłała Ania Z.

„W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział: «Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,  a Krew moja jest prawdziwym napojem»,  Część słuchaczy nie rozumie tej mowy i odchodzi, Święty Piotr  też nie rozumie, ale ufa, że nie ma innej drogi do życia wiecznego.  W Dziejach Apostolskich mamy potwierdzenie, że to zaufanie przynosi efekty.  Piotr  uzdrawia i wskrzesza.  Czyni to w taki sposób,  że  świadkowie tych zdarzeń  zaczynają wierzyć w Boga,  samego Piotra jakby nie dostrzegając.

 

To jest  cel  nawrócenia (zwrócenia ku Bogu).  Przyjmowanie sakramentów ma być dla mnie źródłem takiej przemiany,  by  w  moich  codziennych  czynach  świadkowie dojrzeli działanie łaski Boga, a nie  moją  „wyjątkowość”.”

Przed Mszą św. od 15.30 z Dyżuru Sycharowskiego skorzystało 5 osób. Otrzymały One wsparcie, przekierowania i materiały o Sycharze.

Po Mszy Św., odbyła się druga część spotkania. Wzięło w nim udział 38 osób.

Majowe spotkanie poprowadziła wice-liderka Dana. Całe spotkanie powierzyliśmy w modlitwie Duchowi św.

Dana przypomniała charyzmat wspólnoty, stałe punkty spotkania, zasady dzielenia się świadectwami i plan spotkania.

Na podstawie odtworzonej konferencji o Szymona Popławskiego „ Gdy dziecko odchodzi od wiary -6 rad” , podzieliliśmy się w kilku grupach, własnymi świadectwami, refleksjami i przeżywanymi trudnościami, gdy bliskie osoby odchodzą od wiary, krytykują nasze wartości, relację z Bogiem.

Link do konferencji:

Gdy dziecko odchodzi od wiary – 6 rad o. Szymona Popławskiego

W ogłoszeniach podaliśmy informacje o:

  • II edycji warsztatu z komunikacji- 18- 19.05.2019
  • Proponowanej pielgrzymce do Kalwarii Zebrzydowskiej-25.05.2019
  • Dniu Sycharowskim w Wysowej 27.06.2019

Tradycyjnie, na koniec spotkania obejrzeliśmy wprowadzenie do niedzielnej ewangelii -„ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Dziękuję  wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Danie za przygotowanie i przeprowadzenie spotkania.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 08.06.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania zostanie podany w zapowiedzi spotkania.

Przed Mszą Św., od 15.30 do 16.50 w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny będzie można skorzystać z „ Dyżuru Sycharowskiego” dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska- wejście przez recepcję). Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy