Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Lipiec 2019 – Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę, 13.07.2019 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Tradycyjnie, o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys, w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W odniesieniu do Ewangelii ( Mt 10,24-33) ks. Marcin zwrócił uwagę na słowa Pana Jezusa „Nie bójcie się…”, które można odnieść do różnych relacji. Jeżeli mamy zaufanie do Pana Boga to cierpienie, przeciwności nie mogą nam zburzyć  wewnętrznego  pokoju, poczucia wartości, godności. Jeżeli „ mieszkam” w Panu Bogu to doświadczam, że Pan Bóg troszczy się o mnie i nie muszę się bać i uzależniać swojej wartości, godności od tego,  co o mnie pomyślą inni, od ich mniemania o mnie. Jeżeli natomiast nie mamy relacji zaufania do Pana Boga, to sytuacja odrzucenia ( „ wielokrotnie doznajemy odrzucenia, to część naszego życia, historii zbawienia” )w relacji rujnuje nasze  poczucie wartości i godności. Nasze szczęście nie zależy od tego, czy druga osoba będzie o nas dobrze myśleć. Szczęście odkrywamy w sobie w relacji z Panem Bogiem.

Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Bożego Miłosierdzia i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św. odbyła się druga część spotkania w sali Faustinum, które rozpoczął modlitwą ks. Marcin.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym kilka po raz pierwszy. Liderka przypomniała charyzmat wspólnoty, stałe punkty spotkania, zasady dzielenia się świadectwami i plan spotkania. W trzech grupach podzieliliśmy się świadectwami , potrzebami i oczekiwaniami. Następnie w oparciu o prezentację przedstawiliśmy temat  pielgrzymowania ludzi, a w nim:

 • Miejsca do których pielgrzymujemy.
 • Rodzaje pielgrzymek.
 • Nasze refleksje dotyczące motywacji, przeżyć, przemyśleń pielgrzymkowych:
 • Czego doświadczam na pielgrzymce?
 • Bycie we wspólnocie, otwartości, jedności i łączności,
 • Modlitwy,
 • Karmienie się Słowem Bożym, Eucharystią, relacjami, kontaktem z przyrodą
 • Wyciszenia, żeby usłyszeć Boga i siebie
 • Opieki Bożej i ludzi, gościnności,
 • Słabości i pokonywania słabości, zależności,
 • Radości, troski, zmęczenia
 • Czego uczą pielgrzymki?
 • Wdzięczności,
 • Cierpliwości i czekania.
 • Ofiary i pokory,
 • Dawania i przyjmowania pomocy,
 • Służenia
 • Przyjmowania odmienności ludzi,
 • Bycia dla kogoś,

Kilka osób z naszego ogniska wybiera się na tegoroczną XXXIX Pieszą Pielgrzymkę Krakowską z Wawelu na Jasną Górę- 06-11.08. 2019 w grupie 11 prowadzonej przez Jezuitów. Szczegóły dotyczące zapisów:

http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/zapisy-na-39-pielgrzymke-na-jasna-gore/

Tradycyjnie, na koniec spotkania obejrzeliśmy wprowadzenie do niedzielnej ewangelii -„ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Spotkanie zakończył błogosławieństwem ks.  Marcin.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 10.08.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania zostanie podany w zapowiedzi spotkania.

W sierpniu nie będzie Dyżuru Sycharowskiego przed Mszą św.

Zapraszamy na spotkanie