Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar- październik 2019

W sobotę 12.10.2019 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. W homilii ks. Marcin przybliżył znaczenie słów Pana Jezusa z ewangelii Łk11,27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”

Błogosławieni, którzy strzegą Słowa, bo przyjdzie zły duch, żeby je wykraść. Strzec Słowa to pójść za Nim, ryzykując, że Bóg się nie wycofa. Jezus mówi- błogosławieni i szczęśliwi będziecie, gdy zaufacie Słowu. Szczęście i spełnienie w naszym życiu opiera się na Bogu. Bóg wie, że jesteśmy słabi i krusi. To co przemijające nie da nam szczęścia. Tylko Bóg może dać szczęście, bo jest nieprzemijający, wieczny.

Na koniec Mszy modliliśmy się wraz z obecnymi kapłanami w intencji małżeństw w kryzysie.

Po Mszy odbyła się druga część spotkania w sali Faustinum. W spotkaniu uczestniczył krajowy duszpasterz WTM Sychar ks. Paweł Dubowik.

Po modlitwie zostały przypomniane: charyzmat, zasady obowiązujące na spotkaniu i plan spotkania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40  osób, w tym kilka po raz pierwszy. Sześć osób skorzystało z dyżuru sycharowskiego.

Liderka przedstawiła obecnym na spotkaniu, szczególnie nowym osobom różne wydarzenia, w których uczestniczyło w tym roku nasze Ognisko, dzieła i osoby za nie odpowiedzialne. Każda osoba może dołączyć do tych dzieł, zgłosić nowe i chęć pracy w Ognisku.

Główny temat” Wierna miłość” przedstawił ks. Marcin.

Poniżej  myśli z tej konferencji- głębokie, ważne, zakorzenione w Słowie Bożym:

Stworzeni do miłości

 • Jesteśmy stworzeni, żeby kochać. W tym jesteśmy najbardziej podobni do Pana Boga. .Jesteśmy powołani przez Boga do miłości, relacji. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć szczęścia bez obecności w naszym życiu w jakiś sposób drugiego człowieka. Tak zostali stworzeni Adam i Ewa
 • Jesteśmy bardzo krusi w tym kochaniu. W konsekwencji pojawia się niewierność w naszym życiu.
 • Niewierność to odwrócenie się od powołania do miłości.
 • Niewierność Adama i Ewy spowodowała pęknięcie w trzech płaszczyznach, które każdy z nas dziedziczy.
 1. Pęknięcie w relacji z samym sobą. Człowiek przestaje akceptować, kochać, siebie. Nie akceptuje swojej kruchości, słabości- chowa ją przed światem nakładając maski. Nie kochając siebie, nie potrafi kochać drugiego człowieka.
 2. Pękniecie w relacji z drugim człowiekiem- dramat grzechu- już nie potrafię kochać. W sytuacji kryzysu człowiek broniąc siebie, przerzuca odpowiedzialność na drugą osobę.
 3. Pękniecie w relacji z Panem Bogiem. Człowiek zaczyna się bać Boga, Wątpi, że Bóg jest po jego stronie. W konsekwencji człowiek staje się niewierny.

Konsekwencje grzechu pierworodnego:

 • Jesteśmy zmienni, nietrwali w obietnicach dawanych drugiemu człowiekowi.
 • Lęk przed traceniem swojego życia, powoduje, że człowiek jest niewierny.
 • Niewierność dotyka wszystkiego, co chcemy stworzyć o swoich własnych siłach, możliwościach. Dlatego doświadczamy, że w życiu nie ma nic trwałego.
 • Nawet doświadczamy, że miłość też nie jest trwała. Świat, kultura zanegowała trwałość czegokolwiek w świecie.
 • Całe życie możemy uciekać przed Bogiem, bo brak nam wiary, że Bóg kocha nas wiernie, nieodwołalnie.
 • Jeżeli zacznę się opierać w życiu na rzeczach które są zmienne, to moje życie się rozpadnie.
 • Gdy pojawia się trudność, kryzys, wtedy często szukamy szczęścia poza Panem Bogiem.

Wierność Boga jako fundament:

 • Wierność to trwałość, niezmienność, to prawda na temat mojego istnienia, dlatego się nie zmienia. Jest fundamentem, na którym można się oprzeć.
 • Jeżeli chcę tworzyć coś trwałego, to potrzebuje oprzeć się na czymś, co jest niezmienne, trwałe. Wierność jest ta rzeczywistością.
 • Biblia mówi, że jedynym trwałym fundamentem jest wierna miłość Pana Boga. To On kocha, nie wycofując się w żadnej sytuacji.
 • W miłości chrześcijańskiej fundamentem miłości jest Pan Bóg, nie ja.
 • Potrzebujemy relacji z Bogiem, żeby odkryć, że jesteśmy przez Niego kochani .
 • Przymierze nasze z Panem Bogiem opiera się na tym, że to Pan Bóg jest wierny, a ja jestem biedakiem, słaby, kruchy.
 • Bóg przychodzi, gdy nasza kondycja upada, gdy doznajemy dna.
 • Od Boga dostajemy dary, owoce Ducha św. w tym wierność
 • Wierność nie pochodzi od nas, bo nie jest nam właściwa, bo to nie jest coś, do czego jesteśmy zdolni.
 • Wierna miłość rodzi się z wiary.
 • Wiara rodzi się ze słuchania, ale potrzebuje dojrzewać w tej wierze.
 • Dojrzała wiara przejawia się w tym, że jesteśmy w stanie zaryzykować życie , powiedzieć Bogu ufam Ci nawet, jeżeli nie rozumiem tego, co się teraz dzieje. Bardziej ufam Bogu, niż swoim rozwiązaniom. Do takiej wiary chce nas Pan Bóg zaprowadzić.
 • Fundamentem zdrowienia w relacji do Pana Boga, w relacjach miedzy sobą i do siebie jest przyjęcie siebie w prawdzie z doświadczeniem swojego grzechu, słabości.

Prawda uzdrawia

Człowiek doświadcza uzdrowienia, gdy staje przed Bogiem w prawdzie, że to Bóg jest wierny, w prawdzie o swoim życiu, o swojej kruchości, niewierności i prawdzie, że został stworzony przez Pana Boga i tylko Pan Bóg może sprawić, że jego życie stanie się sensowne. To jest fundament miłości małżeńskiej.

Bóg, wierność, małżeństwo

W Starym Testamencie zestawione jest przykazanie miłości Pana  Bogabędziesz miał jedynego Boga z przykazaniem nie cudzołóż.

Szukacie szczęścia poza mną, ciągle odchodzicie, jak niewierna żona.

 

Św. Paweł:  Małżeństwo jest obrazem miłości Boga do Kocioła.

 • Małżeństwo to nie jest tylko deklaracja dwojga osób, to jest powołanie w kościele. Powstaje z inicjatywy Boga, który powołał dwie osoby- Tu w małżeństwie zrealizujecie swoje życie.
 • Każdą z tych osób z osobna powołał do tego małżeństwa- to znaczy, że wierność w małżeństwie oznacza wierność swojemu powołaniu.
 • Małżeństwo opieram na fakcie, że to Bóg mnie powołał i tylko to mnie uzdalnia do wierności temu powołaniu.
 • Dojrzała wiara owocuje dojrzałą, wierną miłością i zakłada odpowiedzialność za swoją odpowiedź na powołanie.
 • Wiele małżeństw się rozpada, bo opieramy się na sobie samych, na uczuciach, które nie mają mocy przetrwać, bo są zmienne.
 • Jeżeli któraś z tych osób nie ma relacji do Pana Boga, to małżeństwo może się rozpaść.
 • Większość ludzi winą za kryzys obarcza okoliczności, drugiego człowieka, ale nie siebie,
 • My jesteśmy nieodpowiedzialni.
 • Odpowiedzialność- to odpowiedź.
 • Mogę zostać zraniony, ale to jak odpowiem, ciągle zależy ode mnie.
 • Cierpienie przychodzi z zewnątrz, ale to ode minie zależy, jak na nie odpowiem.
 • Niewierność, cierpienie nie zwalnia mnie z mojej odpowiedzialności za moje życie, za realizację powołania.
 • To, że ktoś odszedł, zostawił, to nie znaczy, że ja jestem zwolniony ze wszystkiego w swoim życiu.
 • Stwierdzenia, że ja musiałem coś zrobić, że okoliczności- to jest moment zwalniania się z odpowiedzialności.

Pojednanie z Bogiem – 2 Kor 5

W imię Jezusa Chrystusa pozwólcie, żeby Bóg pojednał się w was ze sobą.

 • Do tego Bóg potrzebuje naszej zgody.
 • To jest fundamentem, żeby małżeństwo chrześcijańskie trwało, żeby było wierne.
 • Ktoś, kto nie pozwala na działanie Ducha św. w jego życiu, nie będzie w stanie uwierzyć, że można przebaczyć77razy
 • Bolesna sytuacja, która mnie dotyka może sprawić, ze zamknę się w sobie i nie będę już nic słyszał. A Bóg dalej mnie woła .
 • Maryja zachowywała sprawy w sercu, nawet gdy ich nie rozumiała- co chce mi Bóg powiedzieć?

Wytrwać w powołaniu to ciągle słyszeć, że Bóg mnie woła.

Dziękujemy księdzu Marcinowi za Eucharystię, konferencję i obecność na spotkaniu.

Dziękujemy księdzu Pawłowi za odwiedziny, za Eucharystię i obecność na spotkaniu.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 09.11.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania : Modlitwa w kryzysie małżeńskim- świadectwa.

Przed Mszą Św., od 15.30 do 16.50 w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny będzie można skorzystać z „ Dyżuru Sycharowskiego” dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska- wejście przez recepcję). Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy