Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

 Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

 

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 11.01.2020 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o. Marcina w intencji małżeństw przeżywających kryzys. W czytanej Ewangelii (Łk 5, 12-16) wybrzmiała prośba człowieka trędowatego „Panie, jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić” i odpowiedź Jezusa „Chcę, bądź oczyszczony”. Te słowa poprzedza gest Jezusa – wyciągnięcie ręki i dotknięcie trędowatego. Tym co nasz oczyszcza dzisiaj jest dotyk Słowa Bożego. Mamy przychodzić do Jezusa po oczyszczenie z „trądu” naszego grzechu.

Po Mszy Św. zakończonej przed Najświętszym  Sakramentem koronką do Miłosierdzia Bożego i modlitwą o odrodzenie małżeństwa w sali Faustinum odbyła się druga część spotkania. Uczestniczyło w niej 60 osób. Pani Barbara Borkowska –pracownik Krakowskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w wykładzie przedstawiła fakty i mity dotyczące przemocy. Zwróciła uwagę na wpływ zachowań przemocowych na relacje nie tylko w rodzinie, ale również w środowisku, w którym ta rodzina funkcjonuje. Przemoc to „zachowanie lub zaniechanie jakiegoś zachowania w stosunku do osoby bliskiej”.  Na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się jej postrzeganie i grupy osób których dotyczy. Wywołało to dynamiczną dyskusję na temat praktyki stosowania regulacji prawnych m.in. w rzeczywistości sądowej.

Spotkanie zakończyliśmy Lectio Divina na Niedzielę Chrztu Pańskiego.

 

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 08.02.2020 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania: Wolność od żalu za doznaną krzywdę.

Przed Mszą Św., od 15.30 do 16.50 w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny będzie można skorzystać z „ Dyżuru Sycharowskiego” dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska- wejście przez recepcję). Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy