Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

 Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę 08.02.2020 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. Modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie. W homilii ks. Marcin odwołał się do fragmentu Ewangelii św. Mk6,14-29 i Mk6,30-34. Uczta u Heroda to uczta próżności, która doprowadziła do śmierci św. Jana. Jezus wyprowadza  apostołów na pustkowie, troszcząc się o ich wypoczynek. Uczta z Jezusem prowadzi do nakarmienia, odzyskania sił i nabrania dystansu do tego, w czym uczestniczą.

Po Mszy odbyła się druga część spotkania w sali Faustinum.  Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził Ks. Marcin.

Następnie liderka i wice liderka przybliżyły nowym osobom charyzmat wspólnoty i możliwości wykorzystania tego, co znajduje się na głównej stronie internetowej Sycharu

Następnie liderka w oparciu o prezentację przedstawiła temat ”Wolność od żalu za doznaną krzywdę ”

Inspiracją do poruszenia tego tematu była modlitwa nieznanej więźniarki z obozu w Ravensbruck:

„Panie nie pamiętaj tylko o ludziach dobrej woli, ale pamiętaj także o ludziach złej woli, ale nie pamiętaj im zła, które wyrządzili, za to zapamiętaj wszystkie dobre owoce jakie w nas się zrodziły przez doświadczenie tego zła. Zapamiętaj nasza przyjaźń, zapamiętaj nasza wierność, zapamiętaj naszą solidarność i kiedy Ci ludzie złej woli staną na sąd przed Tobą, niech to dobro, które się w nas zrodziło, wyjedna im całkowite przebaczenie.”

O tej modlitwie mówi w konferencji „Pewnych prawd nie da się unieść bez Ducha Św. „Abp Grzegorz Ryś

https://www.youtube.com/watch?v=kxiXyo-9tvA

W pierwszej części prezentacji, gdzie zwrócono uwagę na: oznaki kryzysu małżeńskiego, krzywdy jakie on generuje i jego konsekwencje, mogły odnaleźć się wszystkie osoby, które aktualnie doświadczają kryzysu i krzywd.

Osoby w kryzysie małżeńskim mogą świadomie lub nieświadomie krzywdzić się wzajemnie, dzieci, rodziny i innych ludzi, poprzez przemoc, zdradę, porzucenie, manipulacje, oskarżanie się, działania odwetowe, utrudnianie relacji np. z dziećmi, sprawy sądowe.

Osobom, które nabrały już pewnego dystansu do przeżywanego kryzysu i doznanych krzywd, modlitwa Więźniarki miała posłużyć do refleksji i odpowiedzi na pytania- Czy i jakie dobre owoce zrodziły się w nas przez doświadczenie krzywd, kryzysu?

Świadectwa osób potwierdziły, że kryzys małżeński generuje różne skrzywdzenia, które po ludzku trudno unieść.

Inne świadectwa pokazały, że mimo krzywd, nasza współpraca z łaską Bożą uzdalnia nas do wierności, przyjaźni, solidarności, pozwala zachować wiarę w dobro człowieka. Łaska Ducha św. uzdalnia nas do przebaczenia  i pojednania. Zauważone dobre owoce to:

  • Nawrócenie do Boga i współpraca z Bożą łaską.
  • Wzięcie odpowiedzialności za swój udział w kryzysie ( stanięcie w prawdzie).
  • Poszukiwanie i wprowadzanie dobrych zmian do swojego życia, relacji.
  • Dążenie do przebaczenia i pojednania.

Podsumowując- świadectwa pokazały, że Wszyscy jesteśmy w drodze i w zależności od tego, na jakim jesteśmy etapie przeżywania kryzysu, skrzywdzenia, ta modlitwa może być trudna do przyjęcia, lub odnajdujemy się w niej częściowo, lub całkowicie.

Temat można pogłębić, korzystając z linków:

Wojciech Jędrzejewski OP:  SMAKI WOLNOŚCI [#3] Wolność od żalu za doznaną krzywdę.

   https://www.youtube.com/watch?v=FaB97iPLGRI

Józef Augustyn SJ :  Ból krzywdy, radość przebaczenia.

http://mateusz.pl/ksiazki/ja-bkrp/

Po przedstawieniu ogłoszeń zakończyliśmy spotkanie  Lectio Divina Salwatorianów.

 

W marcu nie ma spotkania naszego Ogniska WTM Sychar.

W zamian będziemy od 13 do15 marca przeżywać Rekolekcje wielkopostne „ Spotkania przy studni- ku lepszemu życiu”, które wygłosi Ks. Marcin Ciunel.

W każdym z tych dni porządek będzie taki sam: Msza św. o 17.00, a po niej nauka rekolekcyjna.

Zapraszamy do takiego zaplanowania zajęć, żeby móc uczestniczyć w rekolekcjach.

Zaproście na rekolekcje swoich znajomych, przyjaciół.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się w pierwsza sobotę kwietnia 04.04.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Zapraszamy