Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

 

W sobotę 08.08.2020 odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Wzięło w nim udział 20 osób.

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. Modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie.

Druga część spotkania odbyła się w Auli Św. Siostry Faustyny.

Było to spotkanie świadectwowe z wiodącym tematem „Uzależnienia, a kryzys małżeński”

Wypowiadały się osoby, które wyszły z uzależnienia, ale  wcześniej doświadczyły kryzysu małżeńskiego, jako konsekwencji swojego uzależnienia.

Usłyszeliśmy też świadectwa osób współuzależnionych, które mówiły o swoich trudnych przeżyciach w relacjach małżeńskich, gdzie uzależniony współmałżonek przerzucał odpowiedzialność za uzależnienie na inne osoby, otoczenie.

Żona/ mąż, rodzina, Bóg w stanie uzależnienia są zsuwane na drugi plan, bożkiem staje się uzależniająca substancja, zachowanie, pasja lub inna osoba.

Dowiedzieliśmy się też ze świadectw, że jest możliwe wyjście z  uzależnienia i współuzależnienia.

Jeżeli przynajmniej jedna osoba w relacji obarczonej uzależnieniem rozpocznie zmiany, ma to wpływ na resztę rodziny, a jeżeli druga osoba z tej chorej relacji też podejmie zmiany, to cały układ relacyjny( małżeństwo, rodzina) ma większą szansę wyzdrowieć.

Działania prowadzące do uzdrowienia małżeństwa, rodziny z uzależnieniem i współuzależnieniem to:

 • Stanięcie w prawdzie- mój współmałżonek ma problem z uzależnieniem, a rodzina ze skutkami współuzależnienia- potrzebujemy fachowej pomocy,
 • podjęcie fachowej terapii,
 • podjęcie  rozwoju duchowego i wzmocnienie relacji z Bogiem,
 • postawienie granic sobie i uzależnionej osobie,
 • wejście w proces zmian myślenia i działania.

Nawet jeśli tylko jedna osoba z takiego obarczonego uzależnieniem małżeństwa podejmie trud zmian, wpłynie to  pozytywnie na jej funkcjonowanie w życiu bo:

 • obniży swoje napięcie emocjonalne,
 • otworzy się na spotkanie z samą/ samym sobą, Bogiem i drugim człowiekiem
 • rozwijana relacja z Bogiem pomoże jej podejmować mądre, dobre decyzje w życiu
 • nauczy się troski o swoje pragnienia,
 •  pozna zachowania asertywne,
 • nauczy się nowych efektywnych schematów reagowania na uzależnienie.
 •  podniesie swoje poczucie własnej wartości
 • otworzy się na nowe, pozytywne znajomości.
 • pozna inne osoby, które są w podobnej sytuacji,
 • poprawi swoje relacje z bliskimi i otoczeniem.

Pod tekstem sprawozdania podane są adresy stron internetowych, gdzie można przeczytać  artykuły  uzupełniające temat uzależnień.

Sierpniowe spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie 12.09.2020.

Rozpoczniemy je Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Temat i miejsce drugiej części wrześniowego spotkania zostanie podany w zapowiedzi spotkania.

Zapraszamy

Czy związek z osobą uzależnioną ma szansę przetrwać? – Maria Chmielewska

https://osrodek-terapii.com/czy-zwiazek-z-osoba-uzalezniona-ma-szanse-przetrwac-maria-chmielewska.html

 

Manipulacja osób uzależnionych od alkoholu – szantaż emocjonalny.

https://osrodkiterapii.pl/manipulacja-osob-uzaleznionych-alkoholu/

 

ALKOHOL A RODZINA

https://morawica.com.pl/galeriazdjec/6-ptwpaw12/detail/177-45.html?tmpl=component