Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z październikowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę 10.10.2020 odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Wzięło w nim udział 14 osób.

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. Modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie.

Druga część spotkania odbyła się o 19,30 za pomocą Skype.

Dzieliliśmy się własnymi refleksjami na bazie prezentacji „ Miłość małżeńska jest zadaniem, a nie losem”

Ksiądz Marcin przedstawił, jak Kościół patrzy na miłość małżeńską, jak Bóg obdarowuje nas swoją wierną, trwałą miłością, która wykorzystana przez małżonków umożliwia przetrwanie kryzysów w małżeństwie.

Poniżej refleksje Księdza Marcina dotyczące różnych aspektów miłości:

W miłości wyróżniamy trzy aspekty:

Aspekt uczuciowy– dzięki uczuciom  w relacji obie strony  przeżywają bliskość, przyjemność, uniesienie. Emocje jednak z racji swej zmienności, przemijalności same nie wystarczą, nie uniosą dłużej żadnej relacji. Miłość emocjonalna skoncentrowana jest na sobie.

Aspekt  związany z wolą. Akt woli jest skoncentrowany na drugim człowieku.

W wolności chcę coś z siebie dać drugiemu człowiekowi, chcę coś ofiarować. Jest praktycznym czynieniem czegoś dla dobra drugiej strony , aby wnieść  w jej życie jakąś wartość, dobro.

Tak kościół rozumie miłość. Nie jest to wyraz samej emocjonalności, co zaangażowania człowieka, rozumu, woli, i przede wszystkim wolności. Ja chcę dać siebie tobie, chcę wyjść poza skoncentrowanie na sobie. Często jednak nasza wola ulega  emocjonalności. Dla nas wierność, trwałość są mało osiągalne, zniszczone i zepsute ze względu na grzech człowieka , lęk, czy  druga osoba mnie nie zrani, nie odrzuci, nie wykorzysta.

Tylko Bóg  ma taką miłość, która jest niezmienna, stała,  która jest wierna.

Aspekt sakramentalny– wskazuje na miłość niezniszczalną, która zostaje nam ofiarowana, dana w Jezusie Chrystusie.

Dlaczego małżeństwo zawierane jest w kościele w obecności Pana Boga?

To nie tylko okoliczności zewnętrzne. To jest sakrament, to jest moment, w którym Pan Bóg dzieli się swoją miłością z małżonkami. Właśnie taką miłością, która jest aktem wolności, która jest wierna , stała, jest nierozwiązywalna, niezrywalna, może przetrwać wszystkie kryzysy, które są po drodze.

Sakrament małżeństwa oparty jest o sakrament Eucharystii , żeby w nas żyła miłość Jezusa Chrystusa . To On żyje w nas , to On kocha w nas , to On w nas ofiarowywuje siebie, daje siebie, traci życie i zmartwychwstaje. To On jest  jedynym gwarantem, że  miłość małżeńska może tak istnieć.

Nierozerwalność  małżeństwa  jest możliwa  tylko dzięki temu, że to Jezus Chrystus daje nam łaskę miłości, która jest niezniszczalna .

Październikowe  spotkanie zakończył błogosławieństwem Ksiądz Marcin..

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie 14.11.2020.

Rozpoczniemy je Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Druga część spotkania odbędzie się też w sobotę 14.12, o godz. 19,30 za pomocą Skype. Temat listopadowego spotkania zostanie podany w zapowiedzi spotkania.

Zapraszamy