Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z listopadowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę 14.11.2020 odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Wzięło w nim udział 14 osób.

O godz. 17.00 odbyła się Msza Św. w intencji małżeństw w kryzysie, w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach.

Drugą część spotkania na Skype rozpoczęliśmy wspólną modlitwą o 19.30.

Po krótkim przedstawieniu się uczestników, skupiliśmy się na temacie:

„Mądrość w działaniu w sytuacjach trudnych i konfliktowych”.

Liderka w oparciu o fragmenty z Księgi Przysłów zwróciła uwagę na pierwszy Dar Ducha Św. mądrość, którą stworzył  Bóg jako swe arcydzieło. Mądrość  towarzyszyła Bogu przy stwarzaniu świata.

Następnie liderka przytoczyła fragment z listu Świętego Pawła  do Kolosan (Kol 3, 12-17), w którym jest  też zachęca do używania mądrości.

Zestawiając co kocha Bóg, a do jakich przeciwstawnych zachowań kusi szatan wykazała, że :

  • To, co kocha Bóg, szatan nienawidzi.
  • Cały czas toczy się walka duchowa o każde małżeństwo.

Mając tą świadomość powinniśmy tym bardziej korzystać z mądrości w relacjach, zwłaszcza w sytuacjach trudnych, konfliktowych.  Przeżywając gwałtowne, trudne emocje  rośnie bowiem ryzyko ulegnięcia pokusom szatana, zamiast wyboru mądrych słów, działań gaszących konflikt.

Następnie wspólnie dzieliliśmy się refleksjami, jak mądrze przeżywać różne trudne sytuacje , głównie małżeńskie. Były to zarówno świadectwa stosowania zachowań gaszących konflikty, jak i refleksje dotyczące takich zachowań, które eskalują konflikty.

Przytaczane też były przykłady zaczerpnięte z rekolekcji małżeńskich wygłoszonych przez Michała Piekarę w 2011 roku w kościele Św. Barbary.

http://sychar-krakow.blogspot.com/2011/04/rekolekcje-mazenskie-4-6-kwietnia-2011.html?m=0

i z Jego książki „ Razem przez życie- przewodnik dla małżeństw, które pragną zwyciężać”

Część tematyczną zakończyliśmy modlitwą o dar mądrości, którą odczytała Dana, poprzedzając krótkim świadectwem.

W ogłoszeniach poinformowaliśmy o nowej formie spotkań modlitewnych na Skype. Spotkania będą  w każdy piątek o 21,15 (na razie zakładamy, że do końca roku 2020) dla chętnych. Pierwsze spotkanie z różańcem na Skype 20.11.2020 o 21,15. Zapraszamy do udziału lub przesyłania intencji drogą mailową do czwartku 19.11. na faustinum.sychar1@gmail.com Proszę o przysyłanie zwięzłej treści intencji.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 12.12.2020 na Skype o 19,30. Szczegóły znajdą się w zapowiedzi spotkania.

Msza Św. w intencji małżeństw w kryzysie będzie w tym dniu o 17.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Można uczestniczyć w niej również online.

Zapraszamy