Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze styczniowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

 

W sobotę 09.01.2021 odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar.

O godz. 17.00 odbyła się Msza Św. w intencji małżeństw w kryzysie, w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach.

 

Drugą część spotkania na Skype rozpoczęliśmy wspólną modlitwą o 19.30.

Po krótkim przedstawieniu się uczestników, skupiliśmy się na temacie:

Święta Rodzina- wzorem do naśladowania.

W zależności od naszych przeżyć w rodzinnych domach, mniej lub bardziej lubimy wracać we wspomnieniach do naszych rodzin pochodzenia.

Rodzinny dom jest pierwszym miejscem kształtującym dziecko. Z domu rodzinnego bierzemy różne wzorce. Rodzice są do pewnego okresu życia autorytetami dla dzieci.

Jezus, Maryja i Józef to też nasza rodzina: ludzka od stworzenia, rodzina z pod Krzyża Pana Jezusa, a od naszego Chrztu jesteśmy wszczepieni jako ciało w Jezusowy Kościół.

Czego uczy nas Święta Rodzina? Jak wyglądało Ich życie rodzinne?

W realizacji tego tematu korzystaliśmy z opisów Świętej Rodziny w Biblii, patrząc na różne okresy życia tej Rodziny:

  • Rodziny pochodzenia Józefa i Maryi.
  • Życie Maryi i Józefa zanim zamieszkali razem.
  • Maryja, Józef i  mały Jezus.
  • Jezus dorastający i usamodzielniający  się.
  • Maryja towarzysząca Jezusowi z oddalenia ( w cieniu) gdy nauczał.
  • Tajemnice bolesne Maryi i Jezusa  Drogi Krzyżowej i śmierci Pana Jezusa.

W świadectwach skupialiśmy się na postawie Maryi, Józefa i Jezusa oddzielnie i we wzajemnych relacjach między Nimi, odnosząc je do naszych małżeństw, sytuacji i etapów życia w naszych rodzinach.

Zwróciliśmy uwagę na codzienne krzyże w tej Świętej Rodzinie: trudy, ubóstwo, śmiertelne zagrożenia, tułaczkę,  niezrozumienie ze strony świata, aż po mękę i śmierć na krzyżu Pana Jezusa i cierpienie towarzyszącej Mu  Matki.

Wypowiadające się osoby wskazywały na cechy, podobieństwa własnych przeżyć do sytuacji, przeżyć w Świętej Rodzinie. Ze świadectw wynika, że Maryja, Józef i Jezus są lub mogą być wzorcami, przewodnikami w naszych relacjach tu i teraz.

W podsumowaniu okazało się, że to co łączy i powtarza się patrząc oddzielnie na Maryję, Józefa i Jezusa i razem w Ich  relacjach to: słuchanie i wypełnianie woli Bożej, miłość i zaufanie do Boga i siebie, wierność, ofiarność i służba Bogu i sobie.

W roku Św. Józefa szczególnie dużo wzorców do naśladowania  znaleźliśmy właśnie w Nim.

list Papieża Franciszka o Św. Józefie „Patris corde”

http://www.vatican.va/content/francesco/pl/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 13.02.2021 na Skype o 19,30. Szczegóły znajdą się w zapowiedzi spotkania.

Msza Św. w intencji małżeństw w kryzysie będzie w tym dniu o 17.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach. Można uczestniczyć w niej również online.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o  kontakt mailowy, pisząc na adres mailowy  faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy