Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z listopadowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

13.11.2021 odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar .

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po Mszy św. w sali budynku Faustinum odbyło się  spotkanie na temat:„ Ku nowemu życiu”

Celem tego spotkania było umożliwienie uczestnikom rekolekcji wypowiedzenie świadectw, jak treści z rekolekcji „ Spotkania przy studni- ku nowemu życiu” wypełniają się w naszym życiu, dotykają naszych konkretnych przeżyć, odczuć.

Świadectwa uczestników spotkania były odzwierciedleniem ich aktualnej relacji z Panem Bogiem, współmałżonkiem i uczuć, które aktualnie przeżywają. Dlatego te różne świadectwa nie powinny podlegać ocenie, porównywaniu, czy krytykowaniu.

W świadectwach usłyszeliśmy ból świadomości wzajemnego skrzywdzenia dorosłych, a także dzieci, raniącego wpływu nałogów i braku komunikacji. W wielu świadectwach były słowa wdzięczności za relację z Panem Jezusem, która w prawdzie i duchu prowadzi, daje bezpieczeństwo i pokój, pomimo nadal trudnych ludzkich relacji.

W ogłoszeniach przekazano różne propozycje do wykorzystania oraz zachętę do zaangażowania się w życie wspólnoty, posługę i dzielenie się inicjatywami.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą i wysłuchaniem dwóch wierszy

ks. Janusza Pasierba- „Dom” i ks. Jana Twardowskiego „Koniec”,

Dom”

nie mówił że to będzie biuro parafialne
z kartotekami wedle cnót i zasług
klub dla zbawionych
z klimatyzacją i czytelnią biblii
nie obiecywał pałacu
z salą tronową błyszczącą łaskami
nie zapowiadał katedry
z wieczną adoracją

mówił o domu Ojca
mówił że będziemy
mieszkać że to będzie
naprawdę dom

Koniec”

Co się spotkało a potem rozeszło
co było razem by biec w różne strony
szczęście co nagle rozdarło się w środku
chociaż żegnając kocha się najdłużej
bliscy co potem wydają się obcy
i mówią sobie wszystko się skończyło
Nie martw się o nic, bo szpak zamyślony
i smutna ziemia w niewidzialnych rękach
orzeszek grabu z skrzydełkiem zielonym
żyrafa co szyją wypatrzy najdalej
wiedzą jak serce nie zabite sercem
koniec – to kłamczuch w świecie nieskończonym


Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 11grudnia.

O ile warunki pozwolą, planujemy po Mszy św. spotkać się w kawiarni Domu Rekolekcyjnego.

Przy herbacie porozmawiać, podziękować za Boża opiekę i prowadzenie naszego Ogniska .

Szczegóły dotyczące tego spotkania znajdą się w zapowiedzi spotkania.

Proszę zgłaszać chęć udziału w takiej formie spotkania do 30 listopada, pisząc na podany niżej adres mailowy.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com