Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z lutowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W lutym spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się 12.02.2022

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, sprawowanej w klasztornej kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Druga część spotkania odbyła się za pomocą Skype.

Było to spotkanie poświęcone tematowi: „ Zlecona posługa jednania”

Temat ten został wybrany na nasze spotkanie  z zamiarem pobudzenia  do refleksji  jak? i  gdzie?  tą zleconą posługę jednania możemy i powinniśmy pełnić.

Po grzechu pierworodnym zniszczona przyjaźń człowieka z Panem Bogiem potrzebowała pojednania. Inicjatywa wyszła od Pana Boga.

2Kor5,18-19

18 Wszystko zaś to pochodzi od Boga, który pojednał nas z sobą przez Chrystusa i zlecił nam  posługę jednania. 19 Albowiem w Chrystusie Bóg jednał z sobą świat, nie poczytując ludziom ich grzechów, nam zaś przekazując słowo jednania.

Obserwujemy wokół nas różne podziały: w świecie, w Polsce, w Kościele, we wspólnotach, w rodzinach, w małżeństwach. Obserwujemy, a także  w nich uczestniczymy.

Temat został zrealizowany uwzględniając zagadnienia określone w punktach:

  1. Co oznaczają słowa: pojednanie, jedność?
  2. Misja pojednania Pana Jezusa.
  3. Indywidualna odpowiedzialność za jedność z Bogiem.
  4. Zamysł Boży dotyczący jedności małżeńskiej.
  5. Czego dotyczy jedność w małżeństwie?
  6. Narzędzia prowadzące do jedności w małżeństwie.
  7. Trudności, przeszkody na drodze do pojednania.
  8. Co pomaga w uzyskiwaniu jedności w relacjach ,( w małżeństwie), w Kościele.
  9. Narzędzia do rozeznawania, czy jednam, czy dzielę?

Świadectwa uczestniczących w spotkaniu dotyczyły głównie trzech ostatnich punktów.

W ogłoszeniach przekazano informacje o porządkowaniu i kompletowaniu Róż Różańcowych za współmałżonków i dzieci.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 12 marca.

Temat: Przemoc w małżeństwie, rodzinie- przedstawi prawnik Marta Dziwisz

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com


Zapraszamy