Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z wrześniowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

We wrześniu spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się  10.09.2022

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, sprawowanej w klasztornej kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali budynku Faustinum na drugiej części spotkania.

Było to spotkanie świadectwowe.  Poprowadziła je Danusia, której  bardzo dziękujemy za przygotowanie i poprowadzenie.

Świadectwa skupiały się wokół zaproponowanego tematu: „Wakacyjne spotkania z Panem Bogiem, drugim człowiekiem i samym sobą”

Po przypomnieniu charyzmatu i zasad dzielenia Danusia wprowadziła uczestników w temat spotkania.

Różnie spędzamy wakacje. Dla wielu wakacje to czas odpoczynku, obcowania z przyrodą, to czas dla siebie, rodziny. Wakacje to również czas spotkań z Panem Bogiem:  w dziełach stworzenia, na pielgrzymkach, rekolekcjach, na modlitwie, częstszym uczestnictwie we Mszy św. i lekturze Słowa Bożego. Danusia odwołała się do lektury Beskidzkich Rekolekcji Pani dr Wandy Półtawskiej.

Pani  dr Wanda Półtawska opisuje cenne podpowiedzi Jana Pawła II dotyczące budowania relacji z Panem Bogiem i w małżeństwie.

„ Przyjdź rano na Mszę św., przychodź co dzień”, tak powiedział ks. Karol Wojtyła podczas spowiedzi.  Po powrocie z obozu Ravensbruck, głębokich tragicznych przeżyciach nareszcie zaczęła budować na nowo relację z Panem Bogiem. Tak potem powiedziała „ jedynie Bóg widzi człowieka w całości, tylko Bóg może pomóc i dlatego trzeba to wszystko Bogu otwierać i oddawać…. I tak dzień po dniu”.

  Pani Wanda pisze: ” Szło życie dalej i dalej…dwoma nurtami , jeden jakby na powierzchni , szybki, pełen napięć, kumulacja ludzkich trudnych spraw…..dzieci rosły, a drugi nurt głębi,  z którego narastał spokój, gdzie każdorazowe spotkanie dawało nowe światło …..Zaczynał się zawsze jednakowo- codzienną poranną Mszą św. z tym białym Opłatkiem, którego znaczenie coraz głębiej docierało do duszy. Powoli zaczął się nawyk modlitwy sterowanej – kontemplacji”.

Nurt życia , sprawy rodziny były bliskie i  K. Wojtyle, potem Ojcu św. jak i Pani  Wandzie Półtawskiej.  Oto jaką radę usłyszało  skłócone małżeństwo  „ Spróbujcie sobie najpierw postawić program minimalny, niczego w sobie nie niszczcie, a potem zaczniecie budować, ale do tego spróbujcie razem się modlić. Jest jedno tylko wyjście z tej sytuacji- furtka pokory. Niech każde z Was uklęknie i powie: „moja wina”. Póki mówicie „twoja wina”, nie ma wyjścia”.

  Z czasem podczas urlopu zaczęły się wspólne wędrówki po Beskidach. Od Niego uczyli się kontemplacji.  Każdy Jego krok był modlitwą i hymnem pochwalnym na cześć Stwórcy. Te wycieczki były naprawdę rekolekcjami- w których każdy człowiek odrywa się od ziemi, żeby się zbliżyć do Boga, a jeżeli zbliża się do ziemi,  to po to,  żeby ją uświęcić. ( Rekolekcje Beskidzkie str. 41).

Wiele osób dzieliło się,  że miało  podobnie. Kiedy wystąpił kryzys w relacjach małżeńskich,  po pewnym czasie zwrócili się do Pana Boga.  Zaczęli na nowo odkrywać wartość sakramentów, praktykować je, szukać relacji głębszej , szerszej z Panem Bogiem. To pozwoliło stanąć w prawdzie o sobie, o współmałżonku. Wakacje dla wielu Sycharków  to czas pielgrzymek, rekolekcji.  Mówili,  jak  ich ten czas umacnia i przybliża do Pana Boga, do ludzi. Byli tacy,  co spędzali wakacje zorganizowane przez wspólnotę Sychar i bardzo sobie cenili ten czas. Był to dla nich czas  odpoczynku , refleksji, wspólnych rozmów , modlitwy, wyciszenie emocji. Wiele osób w  świadectwach poruszało sprawę powrotu do nurtu codziennego  życia. Konflikty, ciężkie relacje w rodzinach szybko powodują, że  naładowane baterie  zbyt szybko się  wyczerpują….Nie ma tego zapału i czasu wakacyjnego, codzienność jest o wiele bardziej trudna.

I tu wracamy do słów jakie wypowiedział K. Wojtyła …Przyjdź rano na Mszę św., przychodź co dzień”. 

W ogłoszeniach przedstawiono bieżące sprawy i związane z organizacją rekolekcji adwentowych.

Kolejne spotkanie naszego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 08 października, tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca.

Msza św. w intencji małżeństw w kryzysie sprawowana będzie o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach, a po Niej druga część spotkania odbędzie się w budynku Faustinum.

Temat spotkania zostanie przedstawiony w zapowiedzi spotkania.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy