Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie z październikowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W październiku spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się  08.10.2022

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, sprawowanej w klasztornej kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali budynku Faustinum na drugiej części spotkania.

Tradycyjnie został przypomniany charyzmat naszej wspólnoty i zasady dzielenia. Uczestnicy przedstawili się.

 Temat „Miłosierdzie Boże” przybliżył nam Ks. Marcin, w oparciu o Biblię,  szczególnie odwołując się do przypowieści o marnotrawnym synu.

Poniżej przedstawiam zapamiętane myśli z nauki Księdza Marcina o Bożym miłosierdziu:

Pan Bóg pragnie przymierza z każdym człowiekiem.

To przymierze opiera na swojej wierności ( heset= wierność, stałość miłości- taka jest miłość Pana Boga), znając słabość i niewierność człowieka. Po zranieniu w raju człowiek wybiera własną korzyść.

Nie ma wzajemności w relacji Bóg człowiek. Ciężar miłości w relacji z człowiekiem Bóg opiera na sobie.

Bóg szanuje wolność człowieka- pozwala mu odejść, jak w przypowieści młodszemu synowi.

Bóg jest cały poruszony( rahamim)zagubieniem się syna( każdego z nas). Jednak nie przymusza w relacji.

Miłosierna miłość Boga jest bogata, stała, oblubieńcza, szukająca współpracy, bezinteresowna.

Żeby być miłosiernym, trzeba go doświadczyć.

Mamy tendencję usprawiedliwiania swojej grzeszności, uzależniając od tego dostąpienie miłosierdzia.  Przez to tracimy istotę miłosierdzia, które jest darmowe, wyprzedzające nasze usprawiedliwienia( ojciec w przypowieści  przytula syna, nie pozwalając mu na usprawiedliwienia).

Miłość wyprzedza usprawiedliwienia.

Życie, to bycie w relacji z Ojcem(„ syn był umarły, a ożył” wracając do Ojca).

Grzech to śmierć.

Największy widoczny wyraz miłości Boga- dał swojego Syna.

Żeby pokonać naszą śmierć( grzeszność) Jezus  w ufnej relacji z Ojcem ofiarował siebie(J10  17 Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je [potem] znów odzyskać. 18 Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję…)

Zbawieni jesteśmy łaską, nie otrzymaliśmy jej za coś.

Możemy zrezygnować z przyjęcia tej łaski, z udziału w uczcie( starszy syn w przypowieści- bo to wydaje się niesprawiedliwe).

Możemy żyć w domu Ojca, a być  niewolnikami  swoich myśli( pojmowania sprawiedliwości, powinności ( muszę, powinienem- zamiast chcę, mogę, pragnę- tracąc wolność).

Poszukajmy śladów darmowej łaski miłosierdzia  w wydarzeniach swojego  życia.

Uczestnicy  spotkania w trakcie  przekazywanych treści włączali się ze swoimi przemyśleniami i pytaniami.

Dziękujemy ks. Marcinowi za  przybliżenie nam  istoty, prawdy o Bożym miłosierdziu- darmowej Bożej łasce, wynikającej z miłości Boga do człowieka.

W ogłoszeniach przedstawiono sprawy bieżące i związane z organizacją rekolekcji adwentowych.

Kolejne spotkanie naszego Ogniska WTM Sychar odbędzie się 12 listopada, tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca.

Msza św. w intencji małżeństw w kryzysie sprawowana będzie o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, w Łagiewnikach, a po Niej druga część spotkania odbędzie się w budynku Faustinum.

Temat spotkania zostanie przedstawiony w zapowiedzi spotkania.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy