Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W styczniu spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się  14.01.2023

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, sprawowanej w klasztornej kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po Mszy św. spotkaliśmy się w sali budynku Faustinum na drugiej części świadectwowego spotkania.

Po wspólnej modlitwie i wprowadzeniu lidera, w grupach podzieliliśmy się świadectwami przeżywania kryzysu, dylematami, potrzebami i sposobami pokonywania trudności w małżeństwie, rodzinie. Osoby w grupach wypowiedziały swoje potrzeby w zakresie tematyki spotkań Sycharu i innych form działania oraz własnego angażowania się w życie krakowskiego Ogniska WTM Sychar.

Wszystkie inicjatywy zostały zapisane i stały się podstawą do opracowania planu działania krakowskiego Ogniska WTM Sychar, na 2023 rok..

Po pracy grupowej na spotkaniu był czas na wspólne kolędowanie, pytania i krótkie świadectwa, jako odpowiedź na nie.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą.

W sobotę 21.01.23 osoby, które wyraziły chęć do aktywnego udziału w spotkaniach i działaniach krakowskiego Sycharu spotkały się i w dyskusji wybrały z zebranych propozycji: tematy na spotkania oraz zadeklarowały swoje zaangażowanie w posługę na Mszach Św., spotkaniach i w innych działaniach Sycharu.

W każdej chwili, w ciągu tego roku posługi krakowskiego Sycharu dla potrzebujących, każdy z Was może przekazać swoje potrzeby, propozycje działań, swoją konkretną formę wsparcia, posługi, osobistego zaangażowania się w działania Sycharu zgłaszając propozycje drogą mailową- faustinum.sychar1@gmail.com

W krakowskim Ognisku WTM Sychar będzie się działo tyle i takie inicjatywy, które znajdą oprócz zgłoszonych i zaakceptowanych pomysłów, osoby chętne do ich przygotowania i poprowadzenia.

Bardzo zachęcamy do fizycznego udziału w spotkaniach, uruchamiania swojej aktywności, posługi na Mszach św., spotkaniach, rekolekcjach i innych działaniach Sycharu. Dając coś z siebie, otrzymujemy pomnożone łaski od Pana( jak w przypowieści o talentach). We wspólnych działaniach z ludźmi i dla ludzi, tworzą się więzi, a na nich prawdziwa, mocna wspólnota.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-11.02.23. Będzie to spotkanie tematyczne.

Szczegóły spotkania będą podane w wiadomości zapowiadającej spotkanie.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy