Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Kronika Ogniska

W dniach 07.-09.09 odbyły się pierwsze krakowskie rekolekcje WTM Sychar. Był to niezwykły czas da wszystkich uczestników. Ktoś powiedział „czuję, że jesteśmy nie tylko ruchem, ale wreszcie wspólnotą” . Myślę, że słowa z Dziejów Apostolskich możemy teraz pełniej zrozumieć „ Codziennie jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Łamali chleb po domach ,a pokarm przyjmowali z radością i prostotą serca.” Dz.2,46.

Wspólne bycie w jednym miejscu, w jednym czasie, pomaga patrzeć w jednym kierunku. A miejsce, tez nie jest bez znaczenia. Spędziliśmy te 3 wrześniowe dni w podkrakowskich Staniątkach w zabytkowym opactwie sióstr Benedyktynek. http://www.benedyktynki.org/
Gościnność sióstr, spokój bijący z tego miejsca, piękne okoliczności przyrody sprawiły że dość szybko zadomowiliśmy się i weszliśmy w klimat rekolekcji. Rozpoczęliśmy wspólną Mszą Świętą, a później pierwszą konferencję zatytułowaną „ Jezus- mój autorytet „ wygłosiła liderka ogniska Agnieszka Banaś. Konferencje i opiekę duszpasterską sprawował ojciec Donat OFM. Jego otwartość, szczerość i niezwykle barwny przekaz dostarczył wiele wzruszeń i chwil radości, co jednak najważniejsze, trafiał prosto do serc. Słowo głoszone z mocą na długo zostanie w naszych sercach. W niedzielę gościliśmy ojca Pawła Adamczyka SJ, który wygłosił konferencję o ignacjańskim rachunku sumienia, która była kontynuacją tematów poruszanych przez całe rekolekcje.

Konferencje pod wspólnym tytułem „ Wywiodę ja na pustynię i będę mówił do jej serca” inspirowane Księga Ozeasza , połączone z praca w grupach pomogły na nowo spojrzec na swoje powołanie, określić w jakim miejscu swojego życia jesteśmy , również jako wspólnota.
To dobry czas na bilans- zbliża się trzecia rocznica powstania krakowskiego ogniska. To czas pewnego podsumowania, ale też nowych perspektyw, zadań . Bardzo mocno wybrzmiało przesłanie- Sychar, nie jest tylko dla małżeństw, to także przekaz dla innych o wierności swojemu powołaniu. Słowo Wierność ma dla nas, po tych rekolekcjach nowe znaczenie- to przede wszystkim wierność Bogu, Oblubieniec i Oblubienica- Chrystus i Jego Kościół.

Słowo Pana dla naszej wspólnoty : Za. 4,1-14. 1 Anioł, który mówił do mnie, zbudził mnie znowu, jak budzi się kogoś śpiącego. 2 I zapytał mnie: «Co widzisz?» Odpowiedziałem: Widzę świecznik, cały ze złota, a u jego szczytu zbiornik, podtrzymujący siedem lamp, a każda lampa ma siedem palników. 3 I dwie oliwki stoją, jedna z prawej strony, a druga z lewej strony zbiornika.
4 Zapytałem anioła, który mówił do mnie: «Co to wszystko znaczy, panie mój?» 5 Anioł, który do mnie mówił, odpowiedział: «Nie wiesz, co to wszystko znaczy?» Odrzekłem: «Nie, panie mój!»
6 W odpowiedzi przemówił do mnie: «Oto słowo Pańskie do Zorobabela: Nie siła, nie moc, ale Duch mój [dokończy dzieła] – mówi Pan Zastępów. 7 Czymże ty jesteś, góro wysoka1, dla Zorobabela? On położy kamień na szczycie, wśród radosnych okrzyków: Dzięki, dzięki1 za nią!»
8 Potem Pan skierował do mnie to słowo: 9 «Ręce Zorobabela położyły fundamenty tego domu i jego ręce go dokończą. Po tym poznacie, że Pan Zastępów posłał mnie do was. 10 Bo któż by lekceważył chwilę skromnego początku, skoro z radością patrzą na pion ołowiany w ręku Zorobabela. Siedem owych [lamp] to oczy Pana, które przypatrują się całej ziemi»2.
11 I zwróciłem się do niego z takim zapytaniem: «Co oznaczają te dwie oliwki z prawej i z lewej strony świecznika? 12 Powtórnie tak go zapytałem: Co oznaczają te dwie gałązki oliwne, z których złotymi rurkami płynie złota oliwa3?» 13 «Nie wiesz – odpowiedział mi – co one oznaczają?» Odrzekłem: «Nie, panie mój!» 14 I wyjaśnił: «To są dwaj pomazańcy4, którzy stoją przed Panem całego świata».

Zapowiedź kwietniowego spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W kwietniu  spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się w najbliższą sobotę 23.04.2022.

Wyjątkowo w kwietniu spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się w najbliższą sobotę 23.04.2022 o godz. 18.00 w budynku Faustinum.

Przed spotkaniem można uczestniczyć we Mszy Św. o godz. 17.00 w Kaplicy klasztornej Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Po Mszy św. spotkamy się przed wejściem do Faustinum i razem wejdziemy do sali.

Spotkanie potrwa ok. 2 godz.

Będzie to spotkanie świadectwowe.

Na spotkaniu obowiązują nas wszystkich zasady sprzyjające wolności i poufności wypowiedzi.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com


Zapraszamy

WTM Sychar, Ognisko w Krakowie


Wielkanoc 2022

„Wigilia wielkanocna 1966”

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,

 Najbardziej jesteśmy Kościołem

Jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją:

Ta walka wciąż się nakłada na wszystkie walki dziejów,

Napełnia je wszystkie w głąb

(wszystkie one, czy tracą swój sens? Czy go wtedy właśnie zyskują?)

Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku.

Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie.

Karol Wojtyła

Zmartwychwstanie- triumf  Pana  Jezusa nad śmiercią,

który otwiera nam perspektywę Życia Wiecznego.

WTM Sychar Ognisko w Krakowie

WTM Sychar, Ognisko w Krakowie

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W marcu spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się 12.03.2022

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy św. w intencji małżeństw w kryzysie, sprawowanej w klasztornej kaplicy Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Łagiewnikach.

Druga część spotkania odbyła się w budynku Faustinum.

Było to spotkanie poświęcone tematowi: „Przemoc w małżeństwie i rodzinie

Temat przedstawiła prawnik Pani Marta, kierując swoje wystąpienie do osób, które są dotknięte faktyczną przemocą, a także  do osób, które są fałszywie oskarżane o przemoc. Miedzy innymi pani Marta przedstawiła różne rodzaje znęcania i także bliżej procedurę zakładania tzw. Niebieskiej Karty

Do niektórych wątków wykładu były zadawane pytania, na które odpowiadała Pani Marta.

Po wykładzie była możliwość porozmawiania indywidualnie o swojej konkretnej sytuacji. Kilka osób skorzystało z tej możliwości.

Bardzo dziękujemy Pani Marcie  za inicjatywę i profesjonalne przedstawienie tematu.

Na koniec spotkania przeprowadziliśmy kolektę na potrzeby Sycharków z Ukrainy.

 Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się w kwietniu.

Uwaga!! –  Msza św. w kwietniu będzie tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca 09.04.22 o godz. 17.00,

Natomiast spotkanie świadectwowe w budynku Faustinum będzie dopiero 23 kwietnia.  Godzina spotkania zostanie podana w zapowiedzi spotkania.

Osoby, które chcą nawiązać kontakt z krakowskim Ogniskiem Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Krakowie: potrzebują rozmowy, przekierowania, chcą uczestniczyć w spotkaniach, prosimy o kontakt mailowy, pisząc na adres faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy


Sierpień 2018- Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

 

W drugą sobotę miesiąca, która w sierpniu wypadła 11 -tego spotkaliśmy się na Mszy Świętej w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie – Łagiewnikach sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Słowo Boże dotyczyło sytuacji, w której uczniowie nie potrafili sobie poradzić z uzdrowieniem młodzieńca. Po powrocie z góry Tabor Jezusa uświadomił im, że spowodowane to było ich małą wiarą. Wystarczyło, że oddalił się na chwilę, a oni już osłabli w wierze. To przestroga dla nas byśmy starali się nieustannie być w łączności z Jezusem poprzez korzystanie z łaski  sakramentów, a wtedy nie będzie dla nas rzeczy niemożliwych.

Msza zakończyła się odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia i modlitwy o uzdrowienie małżeństwa.

Druga część spotkania odbyła  się w Domu Św. Siostry Faustyny. W spotkaniu wzięły udział 24 osoby, w tym trzy małżeństwa. Po odmówieniu modlitwy, przypomnieniu charyzmatu wspólnoty i zasad dzielenia się świadectwami każdy miał możliwość przedstawienia swojej sytuacji kryzysu.

Świadectwo „Jak radzimy sobie w kryzysie małżeńskim” – głównym temacie sierpniowego spotkania przedstawiła Marzena. Oparła je na afrykańskim powiedzeniu „Gdy zgubisz drogę, zabłądzisz, zastanów się wtedy skąd wyszedłeś”. Kryzys małżeński jest takim momentem, gdy jakby stajemy na rozdrożu i zastanawiamy się dokąd iść, często nie wiemy dokąd, gdyż wskutek trudnych doświadczeń tracimy orientację. Gdy dotychczasowe pewniki zawiodły, rozsypały się, zadajemy sobie pytanie: co jest w moim życiu najważniejsze ? Kim jestem, co jest celem mojego życia? Dlatego warto skorzystać z mądrości afrykańskiej i zastanowić się skąd wyszliśmy.  Czyli wrócić do naszych początków.

Są dwa miejsca w naszym życiu, z których wyszliśmy, które zapoczątkowały nowy etap w naszym życiu. Są to chrzest i ślub kościelny czyli początek naszego sakramentalnego małżeństwa. Chrzest rozpoczyna nasze chrześcijańskie życie, a ślub sakramentalny rozpoczyna drogę naszego powołania do końca życia. Dlatego Marzena przypomniała nam liturgię sakramentu Chrztu i sakramentu małżeństwa. Potem w wolności, kto chciał, włączył się w odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i odnowienie przysięgi małżeńskiej.

Spotkanie zakończyliśmy wspólną modlitwą „Pod Twoją obronę”  w łączności duchowej z naszymi krakowskimi „Sycharkami”, którzy w tym czasie dotarli z pielgrzymką na Jasną Górę.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się 08.09.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Temat spotkania:  „Mediacje par sakramentalnych”

Przed mszą, od 15.30 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska i te które  są w trakcie sprawy rozwodowej).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

 Zapraszamy.

 

Lipiec 2018-Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar

        W sobotę, 14.07.2018 o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej przez ks. Marcina w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Poniżej refleksje i zapamiętane myśli z homilii ks. Marcina przesłane przez Marzenę i Jolę:

„Te słowa z dzisiejszej Ewangelii wywołują drżenie w sercu. Jak podążamy za Jezusem, to te słowa z dzisiejszej Ewangelii są o nas. Jeśli Jezusa prześladowali to i mnie spotkają prześladowania, jeśli Jezus po ludzku przegrał, to i mnie może to samo spotkać. Jeśli Jezus wypełniając wolę Ojca oddał swoje życie, to samo może i mnie się zdarzyć.

Lecz Jezus mówi, żebyśmy się nie martwili, bo mimo trudnych doświadczeń jesteśmy cały czas w rękach kochającego nas Ojca, który się o nas troszczy i który się nami interesuje, interesuje się tym co się dzieje w naszych rodzinach, w naszym małżeństwie, jakie stopnie w szkole mają nasze dzieci. Wie nawet ile mamy włosów na głowie. Dla którego jesteśmy bardzo ważni.

Dlatego nie bójmy się świadczyć o naszej wierze i miłości do Jezusa, niech lęk nam nie uniemożliwia świadectwa.”

„Wystarczy, jeśli uczeń będzie jak jego nauczyciel, a sługa – jak jego Pan.
Pytanie do każdego z nas:
Czy chcesz być jak  Chrystus? Czy chcesz iść za  Panem, za  Tym, który był przez ludzi niezrozumiany, odrzucany, wyszydzany, wzgardzony i ukrzyżowany, bo świat Go nie  zrozumiał, Jego  nauki, Jego miłości, Jego dobroci.
Czy za takim Panem chcesz dzisiaj iść?
Czy jesteś gotowy na  wyrzeczenia, ból, cierpienie, wzgardę , krzyż ……

Bóg mimo, iż kocha człowieka i troszczy się o niego, nie  chroni go od bólu , trudności, cierpienia.
Nie zabiera krzyża, ale daje mu zapewnienie, że go kocha i jest zawsze przy nim, tak jak był zawsze z Panem Jezusem, również na Drodze Krzyżowej.

Wszystkie wasze włosy  na głowie są policzone. Tak przeżywany krzyż z Bogiem- staje się wartością.

I jeszcze jedno zapewnienie – na końcu  tej drogi jest wieczne zbawienie i szczęście.”

Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Miłosierdzia Bożego i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św., w Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym 6 osób przyszło na spotkanie po raz pierwszy. Siedem osób  skorzystało z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o dostępnych formach pomocy.

Na początku spotkania przypomniano charyzmat wspólnoty, stałe punkty spotkania, zasady dzielenia się świadectwami, i realizowane na spotkaniach cele przez odpowiedni dobór tematów.

Na tym spotkaniu wszyscy mieli możliwość przedstawienia swojego kryzysu małżeńskiego. Takie spotkanie świadectwowe okazało się bardzo potrzebne. Wiele razy osoby dziękowały poprzednikom za wypowiedziane świadectwa, refleksje, opisane postawy, zastosowane rozwiązania, w których odnajdywali światło, wskazówki dla swoich dylematów i wyborów. Wiele razy zwracano uwagę, że kryzys oprócz negatywnych skutków, zapoczątkował odnowienie autentycznej, żywej, dojrzałej relacji z Bogiem. Szukanie pomocy przyniosło nawiązanie nowych relacji z ludźmi.

W trakcie świadectw,  gdy jedne osoby mówiły o swoich potrzebach, inne wskazywały, gdzie na wyświetlanej stronie  Sycharu, pod odpowiednimi zakładkami można znaleźć potrzebne informacje: o warsztatach, rekolekcjach, konferencjach, forach modlitewnych i pomocy, linkach do konferencji.

Dziękuję Wszystkim dzielącym się świadectwami, za szczere i odważne podzielenie się bardzo trudnymi przeżyciami.

W części organizacyjnej przedstawiono różne propozycje udziału w wydarzeniach religijnych i w życiu ogniska tj.:

Piknik rodzinny pod Papieskim Oknem- 25.07,Wycieczka do Wadowic- 22.09.2018, Krakowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy-06-11.08, V Pielgrzymka Miłosierdzia- Łagiewniki 19.08, filmy do obejrzenia(fabularny Thelma (Norweski) i fabularyzowany biograficzny Whitney (USA)

Zachęcamy do odsłuchania konferencji Marzeny Zięby z poprzedniego spotkania- „Jak kochać współmałżonka na wzór Boga”  https://youtu.be/0bBcxUOVW4U

Wybieramy się na Krakowską Pieszą Pielgrzymkę do Częstochowy. Chcemy zabrać wasze intencje, które omadlamy w drodze, każdego dnia, w Modlitwie Różańcowej. Można przysłać intencje mailem faustinum.sychar1@gmail.com do 05.08.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Dziękuję  wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dyżur i przygotowanie lipcowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-11.08.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Temat spotkania: „Jak radzimy sobie w kryzysie małżeńskim? Jakiej pomocy potrzebujemy? Co oferuje wspólnota Sychar?” świadectwa

Ze względu na udział w Krakowskiej Pieszej Pielgrzymce kilku osób obsługujących „ Sycharowski Dyżur” prosimy osoby, które chcą skorzystać z dyżuru o wcześniejsze zgłaszanie się (do04.08 )na adres mailowyfaustinum.sychar1@gmail.com

                                                                                                                                          Zapraszamy

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar

    W sobotę, 19.05.2018, o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na zakończenie Mszy odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę o uzdrowienie małżeństwa.

Po Mszy św. w sali budynku Faustinum odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar.

Po przedstawieniu charyzmatu Sycharu, planu spotkania, pracowaliśmy w dwóch grupach, dzieląc się własnymi świadectwami, jakie formy rozwoju pomagają nam przetrwać kryzys i przynoszą dobre owoce.

Na zakończenie, liderzy grup zaprezentowali zapisane różne formy rozwoju, a uczestnicy spotkania wymienili się informacjami o poszczególnych formach rozwoju.

Zapisane wyniki naszej wspólnej pracy zamieszczamy poniżej.

Kryzys oznacza reakcję człowieka na trudną sytuację, w której nie można wykorzystać swoich umiejętności rozwiązywania problemów, gdyż stały się już niewystarczające.

Kryzys może być przeżyciem stwarzającym okazję do poszukiwania nowych sposobów działania. Nie można jednak jednoznacznie określić, czy kryzys jest szansą czy zagrożeniem, gdyż jest indywidualną sprawą jednostki, która te sytuacje przeżywa, przepracowuje.

W przypadku złej reakcji na kryzys może nastąpić regres, przejawiający się:  wycofaniem, zwiększeniem dystansu, ucieczką od przykrych przeżyć i zbyt trudnych problemów, które to zachowania są wyrazem braku chęci ich rozwiązania.

Jeżeli kryzys powoduje nowe spojrzenie w przyszłość, wywołuje ocenę dotychczasowych  sposobów myślenia i działania, a osoba dostrzega nowe motywy działalności np. zauważa siebie, to kryzys może zapoczątkować zmiany prowadzące do jej rozwoju.

Tak więc to, czy był on katastrofą lub szansą, można powiedzieć dopiero po fakcie. Jeśli zapoczątkuje destrukcję, będzie katastrofą, jeśli przyczyni się do rozwoju – określony zostanie szansą.

W pierwszej fazie kryzysu( określanej jako szok  na zaistniałą sytuację) konieczna jest pomoc, wsparcie dla osoby, która przeżywa kryzys.

Następne fazy : przepracowanie i przeorganizowanie osobowości mogą być inspirowane świadectwami osób, które podjęły różne formy rozwoju i dzielą się widocznymi dobrymi owocami tych zmian w swoim życiu.

Co pomaga nam w rozwoju?

 • Modlitwy przynoszące siłę, spokój: Różańcowa, nowenny( np. Pompejańska), zawierzenia (Jezu , Ty się tym zajmij), uwolnienia, psalmy, Droga Krzyżowa, Koronka do Św. Rity, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Do Matki Bożej rozwiązującej węzły, litanie, modlitwa egzorcyzmów
 • Słowo Boże: „Żywe Słowo”, Chlebak, Pięciominutówki- R. Więcek, Biblia na 90 dni, pl, SMS z Nieba,
 • Msze: codzienna połączona z Eucharystią, częsta spowiedź, Msze o uzdrowienie
 • Kierownictwo Duchowe
 • Pielgrzymki: krakowska do Częstochowy, 1-dniowe z Łagiewnik do Kalwarii, Mężczyzn do Częstochowy
 • Rekolekcje: sycharowskie, ignacjańskie, Jasnogórskie Dni skupienia, Salwatorianie- Lectio divina, Seminarium Odnowy Wiary,
 • Kanał You Tube- konferencje, rekolekcje, homilie, modlitwy,
 • Forum Sycharu
 • Świadectwa
 • Konferencje, homilie: abp G. Ryś, M. Dziewiecki, A. Pelanowski, J. Pulikowski, o.A. Szustak, o.G. Kramer, o.W. Jędrzejewski, M. Gajda, W. Półtawska, ks. P. Pawlukiewicz, o. J. Augustyn, P. Glas,
 • Wspólnoty: Sychar, Odnowa w Duchu Świętym, Mężczyźni Św. Józefa,
 • Książki: „Rozwój- jak współpracować z łaską”- M. M. Gajdowie, „ Uzdrawiające zmiany”- H. Cloud, Życie udane i udawane- A. Pelanowski, Moc uwielbienia- M. Carothers, Sztuka mówienia nie- H. Cloud, Od złudzenia do prawdy, Modlitwa Jabesa- W. Bruce, Kobiety, które kochają za bardzo- r. Norwood, Miłość potrzebuje stanowczości- J Dobson, Ile jest warta Twoja Obrączka – A. Jedna, Twoje małżeństwo się liczy- J. Verela
 • Filmy: Próba ogniowa, Bóg w Krakowie, Bóg nie umarł I i II, Chata, Święta Rita, Co ludzie powiedzą,
 • Warsztaty: 12 kroków, Dzielne Niewiasty, Błogosławmy dzieciom, Pięć języków miłości, asertywności, komunikacji, Złamana , ale nie bezsilna,
 • Terapie: uzależnień,
 • Audycje: Radio Plus- Nocne światła

 

W części organizacyjnej liderka przedstawiła różne propozycje zaangażowania się w wydarzenia religijne i życie ogniska – Jerycho 2018, Msza Św. i modlitwy do Św. Rity , Małżeństwo- projekt na całe życie- Maków Podhalański, Wycieczka do Wadowic- 22.09.2018 , Pielgrzymka Diecezjalna do grobu Św. Jana Pawła II- 9-11.10.2018

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowanie majowego spotkania i pracę w grupach.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

 

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-09.16.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: „Jak kochać małżonka sakramentalnego w kryzysie, również wtedy,  gdy po rozwodzie wszedł w drugi związek?”

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję.

                                                                                                                             Zapraszamy.

 

 

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar -14.04.2018

W sobotę, 14.04.2018 o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys. Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Miłosierdzia Bożego i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św., w Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Temat zgromadził 30osób, w tym 12 osób przyszło na spotkanie po raz pierwszy. Sześć osób  skorzystało z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

Na początku spotkania liderka  przedstawiła: charyzmat wspólnoty,  plan i zasady dzielenia się na spotkaniu. Obowiązują nas zasady: poufności, nie oceniania, nie krytykowania, nie przekonywania, nie doradzania, nie generalizowania. Każdy zabiera ze spotkania, z wypowiedzi innych to, co uważa za przydatne w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Następnie uczestnicy, w wolności, krótko opowiedzieli swoje historie kryzysów małżeńskich.

W głównej części spotkania Dana- przedstawiła swoje świadectwo- różnych form własnego rozwoju w kryzysie małżeńskim.

Dana kolejno mówiła: o historii, istocie własnego kryzysu małżeńskiego, o byciu w Sycharze, o oparciu we wspólnocie – co dały jej spotkania oficjalne i nieoficjalne, o trudnych emocjach, które trzymały Ją w przeszłości, w poczuciu skrzywdzenia. Dużo opowiedziała o swoim doświadczeniu rozwoju na Warsztacie 12 kroków. Mimo dużej odległości ponad 2 lata konsekwentnie uczestniczyła w tym warsztacie. Przepracowała całe życie, od dzieciństwa po „ tu i teraz” Traktowała ten czas spotkań jak święto. Podkreśliła rolę przeżywania Godziny Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, która pomogła Jej w nawiązaniu bliskiej relacji z Bogiem.

Dana wymieniła dalej inne formy własnego rozwoju: Ogólnopolskie rekolekcje Sycharu, Pielgrzymki, Fundament rekolekcji ignacjańskich, codzienna eucharystia, codzienny rachunek sumienia, konferencje i katechezy internetowe, czytanie Słowa Bożego, kierownictwo duchowe.

Owoce Jej rozwoju to: zbliżenie w relacji z Bogiem, otwartość na relacje z ludzi, wyciszenie trudnych emocji w stosunku do męża, zaangażowanie w krakowskim Ognisku Sychar- jest wice liderką i gospodarzem spotkań, inicjatywa założenia Ogniska Sychar w Limanowej, zaangażowanie w życie własnej parafii.

Dana podzieliła się również kilkoma Bożymi cudami w Jej życiu i Rodziny.

To świadectwo może być zachętą i inspiracją do pracy nad sobą, do rozwoju  relacji z Bogiem i ludźmi.

Świadectwo Dany, dotyczące różnych form rozwoju w kryzysie, będzie miało dalszy ciąg na spotkaniu majowym, gdzie uczestnicy będą mogli opowiedzieć o swoich formach rozwoju, jakie podjęli, będąc w kryzysie małżeńskim.

Dana, dziękujemy Ci za podzielenie się swoją trudną historią i świadectwem Twojej ogromnej, wykonanej pracy, która przynosi tyle dobrych owoców w Twoich relacjach i służy również nam w Ognisku.

Niech Bóg poprzez Ciebie dociera do osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

W ogłoszeniach mówiliśmy o uczestnictwie osób z Sycharu w spotkaniach modlitewnych „Małżeństwo- projekt na całe życie”, proponowanej wycieczce do Wadowic( przygotowanej przez Renię), możliwości przystąpienia do Różańca za małżonków i dzieci, o konferencjach M. M. Gajdów w maju, w Krakowie. Była też  możliwość wypożyczenia książek.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowanie kwietniowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się 19.05.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Różne formy rozwoju w kryzysie małżeńskim- nasze świadectwa.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

                                                                                                                           Zapraszamy

Styczeń 2018 rok-Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar

13.01.2018, zaczęliśmy kolejny rok spotkań krakowskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Tradycyjnie spotkaliśmy się w drugą sobotę miesiąca. Przed Mszą Św., na „Sycharowskim dyżurze” 8 osób uzyskało poradę i materiały informacyjne o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św.  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mszę Świętą w intencji małżeństw przeżywających kryzys sprawowali Ks. Jacek i diakon Piotr.

Słowa Pana Jezusa z Ewangelii Św. Marka(Mk2,13-17) do przemyślenia- „ Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Po mszy, w  sali ” Faustinum” odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Wzięło w nim udział 30 osób, w tym 14 po raz pierwszy.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził ks. Jacek.

Następnie liderka  przedstawiła: charyzmat wspólnoty,  plan i zasady dzielenia się na spotkaniu. (Obowiązują nas zasady: poufności, nie oceniania, nie krytykowania, nie przekonywania, nie doradzania, nie generalizowania. Każdy zabiera ze spotkania, z wypowiedzi innych to, co uważa za przydatne w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego).

Potem uczestnicy w pięciu grupach, w wolności, krótko opowiedzieli swoje historie kryzysów małżeńskich.

Główny temat dotyczący „samopoznania”, został zrealizowany w oparciu o:  obejrzaną prezentację, przybliżającą pojęcie temperamentu, test, i dyskusję w grupach na temat: Jak, które cechy mojego temperamentu pomagają mi, lub przeszkadzają w relacjach, zwłaszcza małżeńskich.

Zamieszczamy kilka myśli przybliżających ten temat:

 1. Różnie czujemy te same rzeczy, bo mamy różnice temperamentu.

Temperament- to część naszej osobowości. To zasadniczy składnik  indywidualności ludzkiej.

To:

 • Sposób przeżywania świata,
 • sposób funkcjonowania,
 • emocjonalność, stopień naszej wrażliwości,
 • sposób i siła reakcji- jak szybko reagujemy, jak długo coś z przeżyć w nas zostaje ,
 • dominujący nastrój, rodzimy się z nim,
 • to dyspozycja , która właściwie się nie zmienia w ciągu życia

 

 1. Żeby odkryć swój typ temperamentu, należy przeanalizować trzy podstawowe właściwości temperamentu:
 • Emocjonalność
 • Aktywność
 • Oddźwiękowość w psychice

Emocjonalność – wrażliwość uczuciowa, zabarwienie przeżyć.

Aktywność- działanie-jak działamy, czy łatwo się poddajemy, czy przeszkody nas mobilizują.

Oddźwiękowość: oznacza dyspozycję do szybkiego albo powolnego, oraz dłuższego albo krótszego przechowywania w sobie reakcji na doznane podniety.

Wnioski:

Każdy z nas ma swój temperament, z którym się rodzi, który określa nasz specyficzny sposób przeżywania rzeczywistości, relacji.

W zależności od temperamentu mamy różne potrzeby np. bliskości, czułości-( ważne w relacjach), trzeba to przyjąć i szanować. Czasem na początku te inności się przyciągają, później jest ogromnym wyzwaniem, żeby uszanować to inne przeżywanie świata, inne potrzeby.

Temperamentu nie da się zmienić. Znając go, można natomiast lepiej zrozumieć siebie i osoby, z którymi jesteśmy w różnych relacjach.

W części organizacyjnej:

Ania Z. przedstawiła ogłoszenia na styczeń,

Liderka przedstawiła informacje o organizowanym przez Kurię- Wydział Duszpasterstwa Rodzin cyklu spotkań modlitewnych w 2018 roku, dla uczczenia 50-lecia ogłoszenia encykliki Pawła VI „Humanae vitae” . Nasza wspólnota jest zaproszona do udziału w tych celebracjach.

Dziękuję-szczególnie mężczyznom, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św. , Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę o odrodzenie małżeństwa, oraz wszystkim, za pomoc w przygotowaniu styczniowego spotkania i pracę w grupach.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-10.02.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Jak pogłębiać swoje życie duchowe?- Rekolekcje ignacjańskie.

Ten temat przedstawi o. Andrzej Migacz

 Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy.

 

 

 

Różaniec do granic- 07.10 2017 – podsumowanie udziału osób z krakowskiego Ogniska WTM Sychar

Dziewięć osób z naszego ogniska wzięło udział w tym modlitewnym dziele( tyle osób napisało o swoim udziale). Modlili się” w Kalwarii Zebrzydowskiej, w Bukowinie Tatrzańskiej, w Lipnicy Wielkiej,  w Stryszawie Dolnej, w Skawicy, w Piwnicznej Zdrój, Krakowie( u Redemptorystów).

Oto kilka Waszych maili.

„Na Różańcu do Granic byłam w Lipnicy Wielkiej. Przybyło tam dużo autokarów oraz indywidualni pielgrzymi. Mogło być około 8-10 autokarów. Mały kościół pękał w szwach. Obawiałam się nawet, że balkon na chórze nie wytrzyma tego ciężaru i tłoku. Modlitwa była piękna – najpierw w kościele, a potem w pobliżu granicy.  Na różańcu modliliśmy się dokładnie dwie godziny od 14.00 do 16”-Alina

„Byłem na „Różańcu do granic” w okolicach Zawoi, kościół stacyjny w Skawicy, a sam różaniec w okolicy Stryszowej”- Grzegorz

„Brałam udział w ”Różańcu do granic”. Byłam w Bukowinie Tatrzańskiej”-  Małgosia

„Brałam udział w ”Różańcu do granic” na spotkaniu Dzielnych Niewiast u Redemptorystów na Zamoyskiego”-  Małgosia

„Braliśmy udział w „Różańcu do granic” w Stryszawie Dolnej”- Barbara i Józef

„Braliśmy udział w „Różańcu do granic” w Piwnicznej Zdrój”- Klaudia i Rafał

Niech Matka Boża zaniesie Wasze „ zdrowaśki „ do swojego Syna- Bóg zapłać.

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar -14.10.2017

Tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca, 14.10.2017 uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Myśli z homilii: W odniesieniu do słów kobiety z ewangelii:  błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”  i odpowiedzi Jezusa, ksiądz …. zaproponował, by łono odczytać jako bezpieczne schronienie, zaś „piersi które ssałeś” jako pokarm. To w połączeniu ze słowami Jezusa „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” wprost prowadzi do wniosku, że „karmiąc” się słowem Boga i wprowadzając go w życie, stwarzamy wokół siebie przyjazny świat.  Co ważne- by tak było,  treściowy pokarm musimy przyjmować  przez całe życie.  W przeciwnym wypadku najpierw słabniemy, a w konsekwencji umieramy, nie tylko dla świata.

Po mszy, w  Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Towarzyszyli nam: ks. Jacek i diakon Piotr. Było nas wyjątkowo dużo-35osób, w tym 12 osób po raz pierwszy. Trzy małżeństwa skorzystały z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

Modlitwę do Ducha Św. o Jego obecność i działanie poprowadziła śpiewem Alina.

Liderka  przedstawiła: przedstawiła charyzmat wspólnoty,  plan spotkania i opowiedziała o procesie przebaczenia w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego. Następnie uczestnicy w trzech grupach, krótko opowiedzieli historie swoich kryzysów małżeńskich.

Główny temat spotkania „Przebaczenie” przedstawiła pani Krystyna Sobczyk- autorka książki „ Przebaczenie. Powrót do życia””. Podzieliła się z nami swoją drogą przebaczenia, osobistymi przeżyciami, myślami, refleksjami.

Oto kilka myśli i refleksji pani Krystyny:

„Zranienie to grzech innych ludzi wobec mnie, to krzywda, niesprawiedliwość, wszelkiego rodzaju zło, które spotkało mnie ze strony innych. Musimy jednak pamiętać, że w życiu nie jesteśmy tylko ofiarami, ale też tymi, którzy krzywdzą.”

„ Lekarstwem na chorobę, która nazywa się zranieniem, jest przebaczenie. Kluczem do uzdrowienia zranionego ludzkiego życia jest PRZEBACZENIE”

„ Przebaczenie jest atrybutem Bożego podobieństwa w człowieku. Mamy nieustannie upodabniać się do Boga i okazywać Jego miłosierdzie, którego sami dostępujemy od Boga i od osób, które myśmy skrzywdzili”

„ Kiedy przebaczamy, uczestniczymy w modlitwie odkupienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uwalniamy jeńców, których trzymamy na uwięzi przez brak przebaczenia.”

„ Przebaczenie innym ludziom, jest dla….CIEBIE. To Ty cierpisz.”

„ Bardzo uwalniające dla naszego poranionego życia jest błogosławienie naszych wrogów” Błogosławienie jest wyborem życia”

„ Przebaczenie jest aktem wolnej woli, decyzją”

Co pomaga na drodze  przebaczenia?

 • Modlitwa o łaskę przebaczenia
 • Budowanie relacji z Bogiem
 • Szukanie Słowa Bożego na temat przebaczenia
 • Refleksja nad własnym życiem
 • Szczerość w mówieniu Bogu o trudnych sytuacjach, uczuciach
 • Zawierzanie siebie i swojego życia Panu Jezusowi, jak najczęściej, nawet codziennie.

Książka pani Krystyny „ Przebaczenie. Powrót do życia” zawiera w sobie objaśnienie i doświadczenie  modlitwy uzdrowienia, uwolnienia wewnętrznego.

Przedmowę do tej książki napisał bp Grzegorz Ryś.

   Bardzo dziękujemy pani Krystynie za przekonywujące świadectwo wiary i uzdrawiającego działania przebaczenia. To świadectwo zaufania Słowu Bożemu i Jego uzdrawiającej mocy.

Ks. Jacek swoją refleksją na temat łaski przebaczenia, które dokonuje się Bożą, nie ludzką mocą zakończył tematyczną część spotkania. Po Jego błogosławieństwie, przeszliśmy do części informacyjnej i ogłoszeniowej spotkania. Uczestnicy mogli zapisać się na spotkanie z panią dr Wandą Półtawską , do Róż Różańcowych w intencji małżonka i dzieci oraz na warsztat „ Pięć języków miłości”.

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego i przygotowanie październikowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-11.11.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Dlaczego Cię kocham? Co to jest miłość?

 Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.

 

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 10.06.2017

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 10.06.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o Marcina w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

O. Marcin w kazaniu- na motywach ewangelii o „wdowim groszu” zwrócił uwagę na słowa Jezusa „ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie”. Ona „puściła” ten ostatni grosz = całkowicie zawierzyła siebie , swój dalszy los Bogu.

Czy ja potrafię tak zawierzyć, puścić ster swojego życia, oddając go bez reszty Bogu?

Co mnie najbardziej powstrzymuje od oddania się w ręce Boga? Co jest mają największą wartością, moim szczęściem ? Praca, pieniądze, dobra żona, wykształcone dzieci, uznanie wśród ludzi ,…Czy potrafię  moje szczęście powierzyć Bogu ?

Po mszy odbyła się druga część spotkania. W spotkaniu uczestniczył o Jacek. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas podczas spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło 27 osób, w tym 10 osób po raz pierwszy. Pięć z nich skorzystało z „ Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą św. Wszyscy przedstawili swoją sytuację kryzysu.

Z przyczyn rodzinnych nie dotarła na spotkanie  p. Ewa Stańczak- Maryniak- psychoterapeuta z Kliniki Małżeńskiej. Spotkanie z nią zostało przesunięte na 08.07, czyli najbliższe lipcowe spotkanie naszego ogniska.

Osoby obecne na spotkaniu przedstawiły swoje świadectwa zranień i ochrony dzieci przed skutkami własnego kryzysu.

Podsumował ten temat o Jacek, dzieląc się swoimi uwagami. Oto one:

Kryzys małżeński dotyka zawsze całą rodzinę( w tym dzieci w każdym wieku).  Nie jesteśmy w stanie ochronić  dzieci przed przeżywaniem naszego kryzysu  i jego skutków. Nawet jeśli dzieci  nie wszystko rozumieją , to doskonale wyczuwają  sytuację.  Manifestują niezgodę na tą sytuację w różnoraki sposób np. zwracając uwagę na siebie  w różny sposób ( np. poprzez choroby).

W kryzysie należy chronić dzieci przed poczuciem winy. To jest to, co możemy w tej sytuacji i powinniśmy zrobić, podjąć. Nie należy „wciągać” dzieci w rozgrywki pomiędzy rodzicami, ani w żaden sposób ich wykorzystywać dla swoich celów. Dzieciom nie należy pokazywać małżonka w złym świetle. Każde dziecko – bez względu na płeć – potrzebuje obojga rodziców.

Miłość to nie tylko szacunek, to krzyż, odrzucenie, wyśmianie, pogarda, ..

Krzyż to trwanie przy swoich wartościach i ich obrona, konsekwentne dawanie swoim   życiem  świadectwa  wierności tym wartościom. Nawet jeśli dzieci  w danym momencie tego nie rozumieją, nie akceptują.

Ciekawe jak ten temat przedstawi w lipcu pani Ewa?

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-08.07.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach.

Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania( przesunięty z czerwca): Jak chronić dzieci we własnym kryzysie małżeńskim?

Przedstawi go p. Ewa Stańczak- Maryniak- psychoterapeuta z Kliniki Małżeńskiej.

Po prelekcji będzie możliwość zadawania pytań.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.

 

 

 

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 13.05.2017

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 13.05.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o Marcina w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Po mszy odbyła się druga część spotkania. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas podczas spotkania.

W spotkaniu uczestniczyło 30 osób, w tym 7 osób po raz pierwszy. Pięć z nich skorzystało z „ Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą św. Wszyscy przedstawili swoją sytuację kryzysu. Otrzymali potrzebne kontakty zgodnie z wypowiedzianymi potrzebami.

W głównej części spotkania wysłuchaliśmy świadectwa małżonków z Tarnowa o czasie wychodzenia z kryzysu. W ich przypadku początkiem zmagań z trudnościami była ciężka choroba męża.  Niecodzienne w tym świadectwie było odniesienie się do roli jaką na drodze uzdrowienia relacji odegrała ich nastoletnia córcia. Szczególnego znaczenia nabrały tu słowa  „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do nich bowiem należy królestwo Boże” (Mk 10, 14) oraz „Zaprawdę, powiadam wam: Jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego” (Mt, 18, 3).  W  ich świadectwie z całą mocą wybrzmiała prawda, że kryzys nie jest czymś co było i nigdy nie wróci. Nad relacjami musimy pracować nieustannie. Każdy dzień to okazja do stawania się lepszym małżonkiem, lepszym rodzicem, lepszym człowiekiem.

Dziękujemy za świadectwo. które wzmacnia nadzieję, zachęca do trwania w wierności przysiędze małżeńskiej i pracy nad sobą.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-10.06.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach.

Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Jak chronić dzieci we własnym kryzysie małżeńskim?

Przedstawi go p. Ewa Stańczak- Maryniak- psychoterapeuta z Kliniki Małżeńskiej.

Po prelekcji będzie możliwość zadawania pytań.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.

 

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 08.04.2017

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 08.04.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o Jacka w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Po mszy, w sali „Faustinum” odbyła się druga część spotkania. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas podczas spotkania.

Zostały przypomniane: charyzmat wspólnoty, obowiązujące zasady na spotkaniu i jego plan.

W spotkaniu uczestniczyło 23 osoby, w tym sześć po raz pierwszy. Trzy z nich skorzystały „ Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą św. Wszyscy przedstawili swoją sytuację kryzysu. Otrzymali materiały o Sycharze i nasze świadectwa do przemyślenia.

W związku z dużą ilością nowych osób, które ostatnio przychodzą na spotkania i potrzebą lepszej ochrony danych osobowych, liderka przedstawiła główne propozycje pomocy oferowanej przez Sychar i nasze ognisko w Krakowie. Uczestnicy wypełnili nowe ankiety zgłoszeniowe, umożliwiające otrzymywanie informacji z zachowaniem poufności danych osobowych.

Główna część spotkania była poświęcona tematowi:  Jak warsztat „ Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia”- może służyć uzdrawianiu relacji z Bogiem, drugim człowiekiem i własnemu rozwojowi.

We wstępie wyjaśniono okoliczności i powody wytwarzania się we wczesnym dzieciństwie i późniejszych okresach życia człowieka różnych mechanizmów obronnych.

Każdy człowiek potrzebuje miłości, bezwarunkowej akceptacji i bezpieczeństwa. Jeżeli te potrzeby nie są zaspakajane w rodzinie, czy innych ważnych dla dziecka środowiskach(np. szkoła, grupa rówieśnicza) dziecko tworzy różne mechanizmy obronne, aby przeżyć. Często taki człowiek wchodzi w dorosłe życie z tymi mechanizmami, mimo, że nie są mu już potrzebne Dużo ludzi funkcjonuje  w życiu dorosłym, małżeństwie na tzw.” ja fałszywym”, nie spotykając się z prawdą o sobie, Bogu i drugim człowieku.  Takie życie na ” ja fałszywym” zakłamuje postrzeganie siebie, utrudnia relacje i komunikację. Może być przyczyną różnych kryzysów, w tym małżeńskich.

Warsztat „ Wreszcie żyć-12 kroków ku pełni życia” to powolne odkłamywanie życia człowieka. To poznawanie prawdy o sobie, Bogu i drugim człowieku. To nabywanie umiejętności wyrażania potrzeb, stawiania granic i budowania prawdziwych relacji. Odbywa się to na cotygodniowych dwugodzinnych spotkaniach w małych zamkniętych grupach, w których obowiązują zasady dające poczucie bezpieczeństwa, akceptacji i miłości. Zmiany dokonują się poprzez współpracę z łaską Boga. Na początek, Bogu wystarczy każde, nawet bardzo małe nasze zaufanie i tylko rozumowa chęć współpracy z Nim.

Osoby, którzy przeszli ten warsztat, lub są w jego trakcie dzieliły się obserwowanymi u siebie zmianami. Zwracały uwagę na uporządkowanie hierarchii wartości, wzmocnienie relacji z Bogiem, odkrycie umiejętności stawania w prawdzie w relacjach, poprawę komunikacji.

Nie  możemy zmieniać innych, ale możemy i powinniśmy współpracując z łaską Bożą zmieniać siebie i żyć w prawdzie.

„poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli” (Jan 8, 32).

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-13.05.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum.

Główny temat spotkania: Świadectwo małżeństwa pokonującego kryzys małżeński.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Zapraszamy.

 

 

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 11.02.2017 r.
W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 11.02.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o. Marcina Sitka w intencji małżeństw przeżywających kryzys. W homilii dotyczącej Ewangelii o rozmnożeniu chleba  o. Marcin pokazał nam prawidłowość relacji z Jezusem. Tłum przyszedł słuchać Jego słów, a On tym,  którzy pozostali przy Nim zapewnił nie tylko pokarm duchowy, ale i ten konieczny do przeżycia. Nakarmił wszystkich, nie pytając, czy są dobrzy, czy źli.

Po mszy, w Sali Faustinum odbyła się druga część spotkania. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. poprowadzoną przez o. Marcina. Zostały przypomniane: charyzmat wspólnoty, obowiązujące zasady na spotkaniu i jego plan.

W spotkaniu uczestniczyło 12 osób.

Po osobistych świadectwach rozmawialiśmy o mediacji jako dobrowolnej, poufnej, niesformalizowanej pozasądowej metodzie rozwiązywania sporów.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca -11.03.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum.

Główny temat spotkania: . Relacja z Bogiem siłą w pokonywaniu kryzysu małżeńskiego- świadectwo.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Zapraszamy.

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 14.01.2017

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 14.01.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez o Jacka Pawłowskiego w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Po mszy, w Sali Faustinum odbyła się druga część spotkania. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas podczas spotkania.

Zostały przypomniane: charyzmat wspólnoty, obowiązujące zasady na spotkaniu i jego plan.

W spotkaniu uczestniczyło 25 osób.

Ponieważ było to pierwsze spotkanie po Świętach Bożego Narodzenia, uczestnicy podzielili się różnymi przeżyciami związanymi  ze świętami i udanymi lub nie kontaktami ze swoimi współmałżonkami w tym szczególnym czasie. Wiele z nas podjęło próbę rozmowy, przekazania życzeń, zaproszenia na wigilię. W kilku przypadkach przyniosło to bardzo dobre efekty: wspólne spędzenie świąt i być może powrót do siebie, przebaczenie i pojednanie. Kilka razy chwaląc Pana cieszyliśmy się dobrymi wiadomościami o próbach powrotu do siebie małżonków.

W spotkaniu uczestniczył z nami o Jacek Pawłowski, który był poruszony naszymi świadectwami. Wskazał na ich wartość w poznawaniu prawdy o oddziaływaniu kryzysu małżeństwa, rodziny na kształtowanie, wychowywanie dzieci, młodych ludzi.

Główna część spotkania była poświęcona tematyce rekolekcji formacyjnych w Zduńskiej Woli, w których uczestniczyły przedstawicielki naszego ogniska. Materiały z tych rekolekcji zostały wykorzystane do przygotowania tematu:

Czy chcę, by moje życie było lepsze?

Wspólnota Sychar poszukuje wizji formacji dla członków wspólnoty.  Rekolekcje w Zduńskiej Woli były propozycją do przemyślenia, co, i w jakim wymiarze można zaadaptować do indywidualnej formacji i w ogniskach  naszej wspólnoty.

Uczestniczki rekolekcji przedstawiły swoje osobiste wrażenia z tych rekolekcji i zapoznały uczestników spotkania z ośmioma konferencjami, w których uczestniczyły. Przedstawiły ich główne myśli i pytania do autorefleksji. Następnie w kilkuosobowych grupach rozmawialiśmy na temat tych konferencji i odpowiedzieliśmy sobie na wybrane pytania. Tematy konferencji można znaleźć w relacji z tych rekolekcji na naszej stronie ogniska. Tu zamieszczam niektóre pytania do tych konferencji :

 • Czy doświadczasz działań Boga w swoim życiu?
 • Co sprawia, że umierasz duchowo?
 • Czy wybaczyłaś/ wybaczyłeś sobie?
 • Czy żyjesz, jak ktoś, komu przebaczono?
 • Czy Jezus jest w Twoim życiu, czy obok?
 • Czy zostawiasz sobie coś, co nie oddajesz Bogu?( plan na życie, pragnienia, relacje, okazje do grzechu, pielęgnowanie: bólu, zranienia, nieprzebaczenia i nienawiści.
 • Jakie dary Ducha Św. zauważasz u siebie?
 • Jaka jest moja rola we wspólnocie: jestem, służę, biorę, czy dominuję?
 • W jaki sposób służę we własnej wspólnocie?

Analiza materiałów z rekolekcji i odpowiedzi na pytania pozwoliły na sformułowanie wniosku końcowego, że możemy jeszcze dużo zmienić w sobie, aby nasze życie było lepsze.

Na zakończenie spotkania zainteresowani  otrzymali informacje o najbliższych rekolekcjach dla małżeństw, mszach o uzdrowienie.

W części organizacyjnej spotkania rozmawialiśmy o nowych propozycjach działań w ognisku. Alinka poddała propozycję dodatkowych spotkań z rozważaniem Pisma Świętego. Marta zaproponowała umieszczanie na naszej wewnętrznej poczcie rekomendacji ciekawych konferencji i książek.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca -11.02.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum.

Główny temat spotkania: Mediacje- polubowne rozwiązywanie sporów.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Zapraszamy.

 

W sobotę 17.12.2016 spotkaliśmy się w gościnnym domu Alinki na Wigilii Bożego Narodzenia.

Było nas sporo, z dziećmi ponad 30 osób. Dzieci opanowały salon , a dorośli duży stół w kuchni zastawiony wigilijnymi potrawami. Dziećmi  opiekowała się Agnieszka – córka Alinki, wykazując talent pedagogiczny.

Spotkanie rozpoczęliśmy wspólną modlitwą. Grzegorz przeczytał fragment  Pisma Św. opisujący narodziny Pana Jezusa. Następnie każdy z każdym przełamał się opłatkiem, składając sobie świąteczne , serdeczne życzenia.

Po tej oficjalnej części Wigilii, już w luźnej , życzliwej atmosferze  prowadziliśmy w  podgrupach rozmowy, konsumując , to co wspólnymi siłami przygotowaliśmy na  nasze spotkanie.

Było też kolędowanie przy akompaniamencie  Agnieszki  na  waltorni.

Ostatni  uczestnicy Wigilii opuścili  dom Alinki około 22.00.

Alinko, dziękujemy za życzliwe przyjęcie naszej sycharowskiej wspólnoty.

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar -10.12.2016

W Sanktuarium w Łagiewnikach 10.12.2016 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys. Po mszy, w Sali Faustinum odbyła się druga część spotkania.

Rozpoczęliśmy go modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas.

Następnie zostały przypomniane: charyzmat wspólnoty, obowiązujące zasady na spotkaniu i jego plan.

W spotkaniu brało udział kilkanaście osób. Uczestnicy krótko przedstawili swoją sytuację przeżywanego kryzysu małżeńskiego.

W głównej części spotkania Ania- zaproszony gość, podzieliła się z nami swoim świadectwem uzdrowienia Jej małżeństwa z długoletniego kryzysu.

Ania, opowiedziała historię swojego małżeństwa, rodziny, dzieląc się osobistymi przeżyciami, przemyśleniami dotyczącymi rozeznanych: przyczyn kryzysu, przebiegu i długiej, cierpliwej pracy, którą wykonała dla ratowania własnego małżeństwa i swojej rodziny.

W świadectwie Ani zobaczyliśmy konsekwentne oparcie się na Bogu, we wszystkich działaniach, które podejmowała.

Na prośby uczestników spotkania podaję przedstawiane przez Anię: konferencje, rekolekcje, msze, tytuły książek, filmów itp., które posłużyły Jej do budowania silnej relacji z Bogiem, umocnienia i własnego rozwoju.

Uczucia niekochane” –  płyty ks. Krzysztof Grzywocz

„Ból ludzkich zranień i potrzeba przebaczenia”  płyty ks. Krzysztof Grzywocz (są obecnie dostępne pod zmienionym  tytułem na płycie MP3)

„Wartość człowieka” Ks. K. Grzywocz

„Miłość potrzebuje stanowczości” Dobson

„Dzienniczek” Siostra Faustyna

” Posługa uzdrowienia z Kościele dzisiaj”      płyty Jim McManus CSSR (Redemptoryści Zamojskiego)

„Moc uwielbienia” M.R. Carothers

„Jak można pojednać się z własną historią życia”  płyty Wiesława Stefan, Elżbieta Łozińska, Małgorzata Kramarz (Salwatorianie)

Uzdrowienie relacji  płyta DVD    Wiesława Stefan

„Dlaczego on nie kocha, a ona za nim szaleje”  Susan Forward

„Poradnik kobiet ofiar przemocy”     Bareau

Msze Św. z modlitwą uzdrowienia, które odprawia ks. Jan Reczek ( Pallotyni – ul. Bulwarowa, MB Nieustającej Pomocy – oś Boh. Września, godz. 15:00

Sanktuarium Jana Pawła II Łagiewniki godz 17:00)

Msze Św u Reformatów- ul. Reformacka  , odprawia egzorcysta O. Józef Witko ( 1-sza środa m-ca 17:30)

Rekolekcje Sychar, Rekolekcje Centrum Formacji Duchowej –  Kraków Salwatorianie,

Stały Spowiednik, uczestnictwo w Mszach św.

Warsztaty 12 kroków ku pełni życia 

Uczestnictwo w Duszpasterstwie  Trudnych Małżeństw

Adoracje Najświętszego Sakramentu i modlitwy

Tajemnica Eucharystii   Catalina Rivas oparte na wizji podczas modlitwy      https://www.youtube.com/watch?v=qAr5qYOfFEI

Film Spotkanie- The encounter – wideo w cda.pl

Spotykania z psychologiem by wypowiedzieć najtrudniejsze przeżycia i ból

 

Osobisty rozwój pomógł Ani w poznaniu, zrozumieniu prawdy o sobie i mężu, o zranieniach i w świadomym przebaczeniu. Ania mocno podkreśliła znaczenie dla własnego rozwoju „Warsztatu 12 kroków”, który ukończyła. W konsekwencji  podejmowane przez Nią mądre działania doprowadziły do przebaczenia i pojednania w małżeństwie.

Widać było u odbiorców tego mocnego świadectwa wzruszenie i zainteresowanie zastosowanymi przez Anię działaniami. Dla niektórych osób zadziałało to świadectwo jak lustro dla ich własnych historii kryzysowych.

Myślę, że dla wielu z nas, było wzmocnieniem nadziei, wiary, inspiracją do naśladowania w przebaczaniu, działaniu i rozwoju.

Świadectwo Ani zakończyliśmy, oddając chwałę Panu, za łaskę uzdrowienia Jej małżeństwa.

Uczestnicy spotkania zadawali Ani pytania, na które chętnie odpowiadała.

Ani, bardzo dziękujemy za podzielenie się tym trudnym, ale inspirującym świadectwem. Niech Bóg, który uzdrowił Wasze małżeństwo, daje Wam mądrość we wspólnym życiu i służeniu sobie w małżeństwie i rodzinie.

W części organizacyjnej spotkania rozmawialiśmy o organizacji Wigilii naszego ogniska i tematyce kolejnych spotkań.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca -14.01.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum.

Styczniowe spotkanie poświęcimy  przybliżeniu tematyki rekolekcji formacyjnych w Zduńskiej Woli, w których uczestniczyły przedstawicielki naszego ogniska.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Zapraszamy.

Po rekolekcjach w Zduńskiej Woli

W dniach od 24.11 do 26.11.2016 przedstawicielki  naszego Ogniska uczestniczyły w  rekolekcjach „Nowe życie” prowadzonych przez grupę ze  Szkoły  Nowej Ewangelizacji z Lublina.

Rekolekcje były prowadzone w oparciu o : wybrane fragmenty Pisma Świętego, świadectwa prowadzących i nasze aktywne ćwiczenia. W kolejnych dniach grupa przekazała nam tematy:

 1. Bóg jest miłością (Bóg kocha mnie osobowo, indywidualnie. Bóg kocha mnie bezwarunkowo).
 2. Grzech (grzech jest przeszkodą w dostępności do Boga, do Jego miłości. Nie uznając Boga- umieram).
 3. Zbawienie w Jezusie(Zbawienie jest darem danym za darmo. Jest tylko jeden Zbawiciel- Jezus) .
 4. Wiara (Gdy wierzymy, Zbawienie staje się naszym udziałem.  Wiara prowadzi nas do działania zgodnie z tym, w co wierzymy).
 5. Nawrócenie( Odnawianie umysłu, zmiana swojego życia na życie Chrystusa).
 6. Jezus Pan, mój Pan ( Ogłoszenie Jezusa Panem, aby dostąpić zbawienia. Czy Jezus jest na pierwszy miejscu w moim życiu?).
 7. Obietnica Ducha Świętego (Jeśli prosisz, otrzymasz Ducha Świętego. Potrzebuję mocy Ducha Świętego, żeby wybierać Boga).
 8. Kościół i wspólnota, aby wzrastać i wytrwać (Czy Jezus jest we wspólnocie i w moim życiu? Nie wystarczy się na nowo narodzić, trzeba wzrastać i wytrwać w kościele i we wspólnocie ).

Wszystkie konferencje w rozwinięciu, były dla nas  propozycją indywidualnej i wspólnotowej odnowy i pogłębienia relacji z Bogiem.

Indywidualnie , publicznie każda z nas ogłosiła  Jezusa swoim Panem.

W niedzielę na mszy kończącej rekolekcje ogłosiliśmy Jezusa Panem naszej Wspólnoty Sychar, naszych Ognisk.

Wróciłyśmy z podręcznikami formacyjnymi do indywidualnego zapoznania się i  przemyśleń, na ile propozycje grupy z Lublina będzie można  wprowadzić do naszej wspólnoty. Na styczniowym spotkaniu Ogniska podzielimy się bliżej naszymi przeżyciami i refleksjami z tych rekolekcji.

Dziękuję uczestniczkom za poświęcony czas, wspólne modlitwy, a Danie dodatkowo za bezpieczne i troskliwe przewiezienie nas na i z  rekolekcji.

 

„Małżeństwo jako wspólnota ducha”- ks. Prof. Tadeusz Guz

W rekolekcjach, nasze ognisko reprezentowały cztery osoby.

Uczestniczyliśmy w Eucharystiach sprawowanych w intencji małżeństw przezywających kryzys, konferencjach ks. Prof. Tadeusza Guza, zajęciach grupowych i luźnych rozmowach z uczestnikami rekolekcji.

Przy tej okazji można było nabyć 4 tomy „ Rozmów niedokończonych” ks. Prof. Tadeusza Guza, oraz różne pozycje książkowe polecane przez Sychar.

Opracowane nagrania konferencji pojawią się na stronie Sycharu. Aby zachęcić do ich wysłuchania podaję kilka zanotowanych myśli przekazanych przez ks.Prof T. Guza:

Bóg jest źródłem prawdy i miłości. Rozum Boski stworzył wszystko, co jest. Każdy byt jest prawdą, bo jest( prawda bytowa). To co jest, jest prawdą, ponieważ pochodzi od intelektu wiecznego, prawdy absolutnej-BOGA.

Człowiek jest bytem rozumnym. Bóg stwarzając nas wyposażył nas w cielesność, zmysłowość, duszę i ducha. Dusza i duch pochodzą bezpośrednio od Boga. Ciało i zmysły otrzymaliśmy za pośrednictwem rodziców, dzięki łasce Ducha Św.

Duch i Dusza nie mają kresu. Cielesność i zmysłowość przemija.

Dusza– nieśmiertelny pierwiastek życia, decyduje, że roślina, zwierzę, człowiek są bytami żywymi.

Nasz duch jest wyposażony w: rozum, pamięć i wolną wolę.

 • W rozumie poznaję rzeczywistość( każdy byt), również drugiego człowieka. Jeżeli poznaję człowieka skupiając się na cielesności, lub zmysłowości, pomijając poznanie duchowe przy pomocy rozumu, wegetuję jak roślina, lub upodabniam się do zwierzęcia kierując się zmysłami. Żyć rozumnie to znaczy używać rozumu.
 • Pamięć przechowuje wszystkie poznane prawdy. Jeżeli rozum rozpozna fałsz nie wprowadza go do pamięci. Nie wprowadzaj do pamięci grzechu śmiertelnego np. nieprzebaczenia prawdy o zdradzie. Przebacz. Grzech niszczy Twoją pamięć.
 • Wolna wola- pozwala zająć stanowisko wobec poznanej prawdy.

Duch jest wspomagany przez Łaski- dary nadprzyrodzone od Boga:

 • Rozum – otrzymał do pomocy wiarę- zdolność do przyjęcia tych prawd, do których nasz rozum nie jest w stanie dojść( np. Jest jeden Bóg , ale w trzech osobach).
 • Pamięć-otrzymała nadzieję -by mieć moc do zapamiętania prawdy( np. prawda-sakrament małżeństwa jest nierozerwalnym , dlatego podejmuję działania, żeby go ratować).
 • Wolna wola- otrzymała miłość- by na niej oprzeć wybory, działania. Miłość , której źródłem jest Bóg, zakłada: dobro każdego bytu, odpowiedzialność, wolność, rozwój, pokorę, przebaczenie.

W małżeństwie, w sferze ducha docieramy,dzięki miłości do ducha współmałżonka.

Jak realizować życie duchowe, do czego dążyć, jak osiągnąć pokój i radość ducha, czego unikać?

Te i inne odkrywcze dla relacji małżeńskich PRAWDY przekazał uczestnikom rekolekcji ks. Prof. Tadeusz Guz.

Jesteśmy powołani, aby głosić te prawdy, bez żadnych skrótów.

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar -08.10.2016

Tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca, 08.10.2016 uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys. Po mszy, w Sali Faustinum odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar.

Modlitwę do Ducha Św. o Jego obecność i działanie poprowadziły śpiewem: Alina i Kazia. Następnie zostały przypomniane: charyzmat wspólnoty  i zasady obowiązujące na spotkaniu. Liderka opowiedziała o komunikacji w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego. Został przedstawiony plan spotkania.

Uczestnicy krótko opowiedzieli, co dzieje się aktualnie w ich małżeństwach, z uwzględnieniem trudności w komunikacji, wynikających z przeżywanego kryzysu.

W głównej części spotkania zmierzyliśmy się z tematem” Bariery w komunikacji”. Z pomocą w realizacji tego tematu przyszedł nam Ks. Marek Dziewiecki. Wysłuchaliśmy wspólnie obszernych fragmentów Jego płyty- „Komunikacja”. W oparciu o wysłuchany materiał i opracowane streszczenie, dzieliliśmy się zidentyfikowanymi barierami w komunikacji w naszych małżeństwach. Zauważamy ich konsekwencje w relacjach: z naszymi współmałżonkami i rodzinami. Okazuję się, że wiele z nas ma problem z komunikacją. Pojawiła się propozycja zorganizowania  warsztatu z komunikacji dla naszego ogniska.

W części organizacyjnej zostały przekazane informacje o:

 • dziełach w ognisku i osobach za nie odpowiedzialnych,
 • najbliższych wydarzeniach, w których wezmą udział przedstawiciele naszego ogniska- Jesienne rekolekcje Sycharu- (Góra Św. Anny i Ożarów Mazowiecki) i „Wielka Pokuta” w Częstochowie-15.10.2016.

Dana( nasz gospodarz spotkań) przygotowała organizacyjnie spotkanie, Ania opracowała ogłoszenia, a Radek zadbał o udział Sycharowiczów we Mszy Św. Dziękujemy.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca -12.11.2016. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum.

Główny temat spotkania: „Jak pokonywać bariery w komunikacji”.

Ważna informacja: od listopada w Sali Faustinum przed mszą, od 16.00 do 16.50 będzie działał „ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Zapraszamy.

 

 

 

Od dłuższego czasu planowaliśmy zwiedzanie wystawy „Maria Mater Misericordiae” zorganizowanej z okazji Światowych Dni Młodzieży. I udało się 18 września 2016. Sama pogoda, wielki chłód i chmury, zmotywowała nas do tego. Znaleźliśmy się 8- osobową grupą w Muzeum Narodowym. Bilet rodziny umożliwił nam tani wstęp. W środku ogarnął nas świat piękna, dobra i prawdy. Podziwiając Matkę Bożą z Dzieciątkiem na wielu wspaniałych obrazach, między innymi: Giotta, Donatello, Mantegna, Durero, Memling etc, jako Karmiącą i Wspomożycielką, mogliśmy uświadomić sobie, jak wielką jest Ona dla nas pomocą. Dla Agnieszki, mojej córki, wystawa ta była inspirująca. Mam nadzieję, że dla innych uczestników również. Przed nami jesienne i zimowe dni. Odkrywajmy duchową stolicę Europy ( świata?) – Kraków.

Alina z osobistą  sekretarką, córką-Agnieszką

Wycieczka rowerowa do Doliny Mnikowskiej-15.08.2016
Głownie rowerami dojechaliśmy do przepięknej Doliny Mnikowskiej. Pogoda dopisała. Było bardzo słonecznie, choć nie za gorąco(to niewątpliwie wstawiennictwo MB-:)). Byliśmy w pięć osób. Tylko moja żona dojechała komunikacją zbiorową, bo trasa była zbyt daleka dla niej. Pozostali dzielnie dojechali rowerami. Przejeżdżaliśmy przez Kryspinów, w którym woda kusiła do kąpieli, jednak odparliśmy pokusę.
Na miejscu zobaczyliśmy pielgrzymkę z pocztami sztandarowymi z kopalni bazaltu i Ochotniczej Straży pożarnej(w obu pocztach były kobiety)i wiernych z pobliskiego Czułowa. O 15-ej proboszczowie Mnikowa i Czułowa wspólnie odprawili  uroczystą Mszę Świętą przed obrazem Matki Bożej Skalskiej(to obraz pędzla Eliasza Radzikowskiego namalowany na wapiennej skale. Był  tu  w 1952 roku ks. Karol Wojtyła, późniejszy Jan Paweł II).

Po Mszy była krótka agapa z wypieków żony Radka(rewelacja: szkoda, że nie byliście i nie mieliście okazji spróbować ). Agapa była krótka, bo część uczestników spieszyła się na umówione wcześniej spotkania. Pozostali w swoim tempie powrócili do stołecznego miasta Kraka. Organizatorem wycieczki był Radek.

 

Wycieczka na zakończenie wakacji- 28.08.2016.


 Rowerami i komunikacją zbiorową dotarliśmy w niedzielę 28.08 do domu Grażyny mieszkającej na skraju Puszczy Niepołomickiej. Była piękna słoneczna pogoda.  Grażyna zaprosiła nas do siebie, abyśmy mogli  skorzystać z uroków przyrody, na koniec wakacji. W wyjeździe wzięło udział ośmioro uczestników. Gospodyni poczęstowała nas swoimi wypiekami ( szczególnie ciasto z malinami było rewelacyjne-:). Potem, w ramach podziwiania przyrody i zrzucania skutków zjedzonych słodyczy, pieszo zwiedzaliśmy fragment Puszczy Niepołomickiej. Po spacerze wracaliśmy szybko do domów, bo to był koniec wakacji i spory ruch na drodze. Wyjazd opisał Radek

 


Wycieczka do Czernej- 4.09.2016

W wycieczce wzięło udział siedem osób: jedna na rowerze, pozostali samochodami.
Po drodze napotkaliśmy na dwie przeszkody. Jedną był brak mostku w Piekarach .Został rozebrany drewniany most . Tylko rowerem można było przejechać przez kładkę dla pieszych, którą udało się znaleźć po krótkich poszukiwaniach. Zdezorientowani kierowcy nie mogli skorzystać z tej okazji.
Następna przeszkoda była poważniejsza; był triathlon wokół Kryspinowa i związana z tym zmiana organizacji ruchu. Te utrudnienia też pokonaliśmy swoją pomysłowością. Udało się dotrzeć do Krzeszowic, z których pojechaliśmy do klasztoru oo. Karmelitów w Czernej. Tam zwiedzaliśmy źródło Eliasza(i kosztowaliśmy wody z tego źródła) podziwiając reliefy ze scenami z życia proroka Eliasza. Zwiedzaliśmy też kościół: w nim kaplicę ze szczątkami św. Rafała Kalinowskiego( Rafał Kalinowski, po różnych perypetiach związanych z udziałem w powstaniu styczniowym, został nauczycielem i mentorem późniejszego św. Augusta Czartoryskiego. Następnie został karmelitą). Oglądaliśmy też główną nawę kościoła, w której jest obraz Matki Bożej Szkaplerznej. Następnie odwiedziliśmy cmentarz Karmelitów. Mieliśmy też okazję podziwiać  panoramę okolic, ponieważ była piękna pogoda (oczywiście dzięki MB!). Przewodnikiem był Radek, który wycieczkę zorganizował i opisał.

Posklejać to co nierozerwalne…” – o kryzysie w małżeństwie
http://www.radiokrakow.pl/www/index.nsf/ID/rozmowy_o_wierze#
http://www.ray-baneyewear2015.com
Audycja z udziałem krakowskich sycharowiczów.
air max shoes
Jak teologia rozumie „nierozerwalność małżeństwa”?
oakley minute sunglasses
Kiedy ludzie „źle się dobrali”? Na czym polega „niezgodność charakterów”?
air jordan 8
Czy na początku mamy do czynienia z zaślepieniem (miłości)? Jak to możliwe, że młodzi mówią sobie „Poza tobą nie widzę świata”, a parę lat później „Nie widzę cię w moim świecie”?
ray ban sunglasses sale
Można się tego ustrzec? Na co zwracać uwagę?
http://www.airmaxrunningsneaker.com
Ile osób świadomie przysięga, „że cię nie opuszczę aż do śmierci”?
http://www.oakleyeyewear2015.com
O. Zioło: „świat, w którym nie ma rzeczy ostatecznych”. Zwątpiliśmy w realność przyrzekania czegokolwiek na całe życie?
Czy każde przeżywające problemy małżeństwo da się uratować?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą nasi goście : Anna Stępniewska-Janowska, ks.Andrzej Kukła,p.Łukasz, Małgorzata Styczeń

Wrześniowe spotkanie przy Kościele św. Barbary dotyczyło przebaczenia. Tym samym rozpoczęlismy cykl spotkań, które chcemy poświęcić temu tematowi. Wybaczenie jest procesem. Dzieję się na kilku poziomach i odbywa w kilku etapach.Czasem w cudowny sposób po podjęciu decyzji, że chcemy to uczynić,, wszak przebaczenie to decyzja. Jednak nie zawsze idzie to tak łatwo…Czy mozna przebaczyć nie będąc o to poproszonym? Czy możliwe jest przebaczenie bez skruchy krzywdziciela? Czy przebaczenie wiąże się z pojednaniem? Podejmujemy ten trudny temat i zapraszamy do udziału w spotkaniach.http://www.airmaxrunningsneaker.com

Spotkanie miało charakter warsztatowy i prowadził je Przemek – specjalista d/s przemocy w rodzinie. W warsztatach uczestniczyło ponad 30 osób, a dotyczyły one zagadnienia asertywności i wytyczania własnych granic. Jak się okazuje, wcale nie tak łatwo być asertywnym; nasze zachowania często idą w kierunku zbytniej uległości lub mylimy asertywność z agresją. Przemek przekazał nam jak można reagować, aby nie uwikłać się w agresywną wymianę zdań,uniknąć atakowania i obrażania „przeciwnika” i co bardzo ważne – zachować szacunek do samego siebie i postawić granicę przemocy i manipulacji.http://www.airmaxrunningsneaker.com air jordan 10 ray ban 3025

Nie życzymy Ci chodzenia po morzu dla samego chodzenia. Nie życzymy Ci noszenia krzyża dla samego noszenia go. Nie życzymy Ci radości z życia dla samej radości. Nie życzymy Ci wytrwałości w cierpieniu dla samego cierpienia. Ale życzymy Ci spotkania ze Zmartwychwstałym, choć także nie dla samego spotkania, lecz dla zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie!
 
Liderzy WTM Sychar w Krakowie.

http://www.oakleyeyewear2015.com nike air max 90 infrared women oakley sunglasses air jordan 4 retro

W dniach 4-6 kwietnia 2011 r. w kościele św. Barbary przy Małym Rynku w Krakowie odbyły się rekolekcje małżeńskie Ogniska Wiernej Miłości w Krakowie.
Zapis audio:
Rekolekcje Ogniska Sychar 4.04.2011 – kazanie o. Andrzeja Migacza SJ >>>http://www.ray-baneyewear2015.com

Rekolekcje Ogniska Sychar 4.04.2011 – konferencja Michała Piekary – cz. 1 >>>women oakley sunglasses

Rekolekcje Ogniska Sychar 5.04.2011 – kazanie o. Andrzeja Migacza SJ >>>air jordan 4 retro

Rekolekcje Ogniska Sychar 5.04.2011 – konferencja Michała Piekary – cz. 2 >>>ray ban sale

Rekolekcje Ogniska Sychar 6.04.2011 – konferencja Agnieszki i Małgosi >>>http://www.airjordansneakerretro.com

Miałam bardzo wiele własnych celów, planów i życzeń, ale ody chciałam je spełnić, wszystko układało się zgoła inaczej. Życie prędko przyzwyczaiło mnie do tego, że nie mogę go kontrolować ani o nim decydować, że rozwija się samo, a ja mogę tylko patrzeć, jak się toczy. Wbrew mojej woli życie nauczyło mnie, że jest ono _ cykl za cyklem – w ciągłym ruchu, zawsze w trakcie zmian. Że zmiany te są właściwym sensem mojego życia; że w każdym cyklu kolejne rzeczy dopełniają się i umierają; że wiedzie mnie to ku nowemu porządkowi, nowym wartościom i rozwija mnie, a tym samym prowadzi do nowego wymiaru życia.
Z każdym nawrotem, który niegdyś mnie przerażał i wstrząsał mną, uczyłam się ufać, że zawsze pojawi się coś nowego. Uczyłam się czujności, wyczucia kierunku i sensu życia. Uczyłam się rezygnować z przyzwyczajeń i wzorców, które powstrzymywały mnie od bycia tym, kim chciałam być. Uczyłam się ufać, że ta nieznana, rozciągająca się przede mną droga to najlepsza część podróży. Że na najbliższym rozstaju znów czeka szansa zrozumienia, co da mi szczęście w życiu. Nauka ta nigdy się nie kończyła. Jak drogowskaz zawsze odzywało się we mnie coś obcego – jakaś skaza, pozorna ułomność – i otwierało szlak prowadzący do głębszego i prawdziwszego niż kiedykolwiek przedtem uczucia spełnienia. Musiałam stale znosić zmiany, to, że znajoma przestrzeń opróżnia się po to, aby zrobić miejsce na nowe. Chociaż długo byłam tego nieświadoma, w moim życiu chodziło o zgłębianie stosunków międzyludzkich i pogodzenie się z samą sobą.
air max 360

Na marcowe spotkanie Wspólnoty Sychar przybyło około 20 osób, w tym jedno małżeństwo. Była też z nami Małgosia (prawniczka), która odpowiadała na pytania związane z sądowym postępowaniem w sprawach o separację i sprawach rozwodowych. Oprócz tematów prawnych pojawiły się także inne wątki, które niezmiennie przebijają się we wszystkich naszych kryzysowych historiach – właściwa komunikacja między małżonkami, a właściwie brak komunikacji… który przynosi efekt w postaci narastającej niechęci, a czasem nawet wrogości, między dwoma niegdyś bliskimi sobie osobami. Rada pozornie wydaje się prosta – nauczmy się siebie słuchać. Jednak wszyscy chyba zdajemy sobie sprawę, że jest to jedno z trudniejszych zadań w związku. Przydałyby się kolejne warsztaty . I tak przez cały rok 🙂http://www.airmaxrunningsneaker.com oakley frogskin sunglasses air jordan retro 11

Dzięki Ojcu Andrzejowi- opiekunowi ogniska przy Małym Rynku rozpoczęły się Msze Święte w intencji małżeństw. Uruchomiona została skrzynka, na którą można wysyłać prośby, które będą wyczytywane na tych Mszach:

sychar.kr@gmail.com wholesale oakley sunglasses

 
Msze Święte – każda niedziela, godz. 11.00, Kościół św. Barbary.

Na styczniowym i lutowym spotkaniu przy Kościele św. Barbary uczestniczyliśmy w warsztatach prowadzonych przez specjalistę d/s przemocy w rodzinie, pracującym na co dzień ze sprawcami przemocy. Tematyka spotkań była bogata w treści. Okazuje się, że jest to temat bardzo pojemny i trzeba sięgnąć głęboko, by zrozumieć przyczyny i motywy zachowań przemocowca i ofiary przemocy.http://www.airmaxrunningsneaker.com cheap ray ban sunglasses

Była mowa o uczuciach i emocjach, sposobach ich przeżywania i konieczności nazywania. Dowiedzieliśmy się, że wcale nie mamy pary uszu, ale aż sztuk 4:-), i jak różne treści płynące z tego samego przekazu można usłyszeć w zależności , które ucho mamy dominujące. Mówiliśmy o asertywności, komunikacji i wielu innych, wydawać by sie mogło, elemantarnych umiejętnościach interpersonalnych…I w tle wybrzmiewało pytanie – Czemu tego nie uczą w szkole……air jordan 8 oakley golf sunglasses

Chyba został pobity rekord… frekwencji. Na spotkanie przybyło 35 osób. Zapewne przyciągnął temat i charakter spotkania, gościliśmy bowiem konsultanta do spraw przemocy w rodzinie, który przeprowadził warsztaty na temat wspomnianego problemu. Dowiedzieliśmy się między innymi jaka jest prawna definicja przemocy, jakie sa rodzaje przemocy (fizyczna, psychiczna, seksualna, ekonomiczna itp.)czym różni się przemoc od agresji i jak można próbować przerwać zamkniete koło przemocy, w której czasem funkcjonuje rodzina. Warto pamiętać, że przemoc domowa jest ścigana z urzędu.
Pytań było mnóstwo a czasu niewiele, ale istnieje realna szansa na kontynuację warsztatów. Informacje na ten temat będą na bieżąco podawane na naszej stronie.http://www.oakleyeyewear2015.com air jordan 9 nike air max womens

Już ponad 25 osób spotkało się 11 grudnia w Łagiewnikach. Niestety ograniczenia czasowe nie pozwalają wypowiedzieć się wszystkim, ale mamy nadzieję, że samo wysłuchanie historii innych osób może trochę pomóc. W trakcie udało się nam ustalić listę tematów, które uczestnicy chcieliby poruszyć, więc na kolejnych spotkaniach bedziemy mogli nabyć trochę wiedzy teoretycznej (a może i praktycznej:) dotyczącej różnych aspektów życia w relacji z innymi. Zaczynamy od stycznia – na spotkaniu obecny będzie kurator sądowy – konsultant do spraw przemocy w rodzinie.http://www.airjordansneakerretro.com cheap ray ban sunglasses air max shoes

Sychar w Krakowie właśnie skończył rok 😉 Z tej okazji ostatnie spotkanie odbyło się przy zastawionym stole. Pomimo początkowych problemów lokalowych (kto był, ten jest wtajemniczony 🙂 wszystko ostatecznie się udało i spędziliśmy ten czas w miłejhttp://www.ray-baneyewear2015.com
i trochę luźniejszej niż zazwyczaj atmosferze. Był też czas na krótkie podsumowanie działalności oraz wspólną modlitwę. Dziękujemy za obecność i opiekę o. Piotrowi,air jordan 12
no i oczywiście za zaopatrzenie nas w pyszny bigos…
Dziękujemy Siostrom za modlitwę i udostępnienie miejsca na nasze spotkania,
o. Andrzejowi i o. Jerzemu za opiekę nad Ogniskiem i wsparcie.replica oakley sunglasses
Podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w organizację wieczoru
i którzy przyszli, aby wspólnie spędzić ten czas.air max 90 infrared
Dziękujemy też tym, których nie było wczoraj z nami, ale w ciągu tego roku pomagali, przychodzili na spotkania i dzielili się swoimi historiami…ray ban new wayfarer

Spotkanie odbyło się w gronie 10 osób, wśród których pojawiło się jak zwykle kilka nowych twarzy. Na początku spotkania była obecna pani psycholog, która zdecydowała sie poprowadzić drugą edycję warsztatów 12 kroków. Mamy nadzieję, że warsztaty te staną się stałym elementem “sycharowej rzeczywistości”, bo trudne sytuacje w jakich się znajdujemy wymagają przede wszystkim pracy nad soba samym, nad podejściem do problemów, nad relacją z Bogiem… Czasami okazuje się, że inne spojrzenie na rzeczywistość zdejmuje nam połowę ciężaru z ramion (bo raczej nie ma co liczyć na to, że cały zniknie :), a zmiany najlepiej zaczynać od siebie…http://www.oakleyeyewear2015.com air jordan retro cheap nike air max

Spotkania Wspólnoty Sychar w Łagiewnikach odbywają się w coraz większym gronie. Na naszym ostatnim spotkaniu pojawiło się około 25 osób, w tym kilka małżeństw. Tematów jak zwykle bylo wiele, bo i problemów niszczących małżeństwa jest wiele. Brak zrozumienia, uzależnienia, niedojrzałosć… Brak informacji, kto może pomóc rozwiązać trudne sytuacje… Mamy nadzieję, że każdy z uczestników, nawet jeżeli nie miał okazji opowiedzieć swej historii, znalazł tu wsparcie i zrozumienie.
W spotkaniu uczestniczył nasz nowy duszpasterz, o. Piotr Blajerowski. Serdecznie Ojca witamy!http://www.airmaxrunningsneaker.com ray ban aviator air jordan 12

W czwarty czwartek sierpnia zgromadziliśmy się na Mszy św. w intencji małżeństw , w Kościele św . Barbary . Po Mszy i błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem odbyło się spotkanie grupy wsparcia . Przybyło sporo nowych osób w tym para małżeńska . Ich historia pokazuje jak ogromne trudności przysparza odmienność płci 🙂 Komunikacji trzeba się uczyć , bycia razem trzeba się uczyć , kobiecości trzeba się uczyć , męskości trzeba się uczyć ….Gdy prosimy o pomoc najlepszego Nauczyciela sukces jest tylko kwestią czasu …” Ten kto przystępuje do Boga musi wierzyć.że On istnieje i nagradza tych , którzy Go pilnie szukają „ Hebr .11,6http://www.ray-baneyewear2015.com air jordan 7 fake oakley sunglasses

Pomimo tego , że wakacje w pełni i Ojciec Jerzy na innym kontynencie , sierpniowe spotkanie odbyło się z dużą frekwencją . Na Mszy Św . obecni byli pielgrzymi wracający z Częstochowy . Była piękna oprawa Mszy wzbogacona śpiewem i tańcem 🙂
http://www.ray-baneyewear2015.com
W spotkaniu po Mszy było 17 osób . Warte podkreślenia jest to , że Siostry Miłosierdzia nieustannie trwaja na modlitwie w intencji rodzin . Mocny głos idzie do Nieba .
http://www.airmaxrunningsneaker.com
Zapraszamy na spotkanie we wrześniu , a jeszcze w sierpniu do Kościoła św. Barbary.http://www.oakleyeyewear2015.com air jordan 6

Spotkanie w kościele św. Barbary rozpoczęło się Mszą Świętą z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Potem przeszliśmy do salki. Na spotkaniu pojawiło się 9 osób, w tym dwa małżeństwa. Podobnie jak w Łagiewnikach, każdy opowiedział – na ile chciał – swoja historię i wspólnie modliliśmy się w naszych intencjach. Co prawda spotkanie naszej wspólnoty ze względu na ich charakter nie mają z góry określonych tematów, jednak na każdym z nich pojawiają się – w zależności od potrzeb obecnych osób – pewne dominujące tematy. Na dzisiejszym spotkaniu często przewijał się temat przebaczenia oraz męskiej (i nie tylko…) potrzeby uznania i szacunku. Dziękujemy wszystkim obecnym, a zwłaszcza panom, za cenne uwagi:)
Na następne spotkanie w kościele św. Barbary zapraszamy w czwarty czwartek sierpnia, a do Łagiewnik w drugą sobotę lipca.

cheap nike air max
http://www.ray-baneyewear2015.com nike air jordan prescription oakley sunglasses

12 czerwca kolejny raz spotkaliśmy sie w Krakowie-Łagiewnikach. Rozpoczęliśmy tradycyjnie Mszą Świętą z indywidualnym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Tym razem na spotkaniu gościliśmy ks. Jacka Koniecznego, Dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin, który przyjął zaproszenie krakowskiego Ogniska, aby zapoznać się z praktyczną działalnością Wspólnoty. Przybyła też siostra przełożona Klasztoru w Łagiewnikach i przekazała naprawdę budujące świadectwo Bożego miłosierdzia. Pojawiło się jak zwykle kilka nowych osób – i co nas szczególnie cieszy – małżeństw. Nowi uczestnicy podzielili się swoimi historiami, w których pewnie każdy z nas mógł odnaleźć cząstkę siebie. Życzymy wszystkim sycharowiczom wytrwałosci na wybranej przez siebie drodze ratowania małżeństwa. A dowody na to, że warto wytrwać pomimo trudności, mogliśmy zobaczyć na własne oczy na ostatnim spotkaniu:)http://www.airjordansneakerretro.com http://www.oakleyeyewear2015.com
Dziękujemy wszystkim za przybycie, wzajemną pomoc i wspólną modlitwę.ray ban outlet
Następne spotkanie w Łagiewnikach odbędzie się 10 lipca.
Z Panem Bogiem

air max 97

Dnia 22 kwietnia odbyło się spotkanie grupy wsparcia Sychar w nowym miejscu – Kościele św. Barbary przy Małym Rynku . Duszpasterzem nowo powstałej wspólnoty jest Ojciec Andrzej Migacz SJ . Można zatem wysnuc wniosek , że Krakowskie ognisko ciągnie do Jezuitów 🙂http://www.airjordansneakerretro.com
Powstanie tej grupy zrodziło się po rekolekcjach wielkopostnych w Tym właśnie kościele . Rekolekcje dotyczyły kryzysu małżeńskiego i prowadził je O. Jerzy Karpiński . W związku z tym , że zainteresowanie było duże doszlo do zawiązania grupy . Tym samym spotkania w Krakowie będa odbywac się 2 razy w miesiącu – W łagiewnikach w druga sobotę o 17. 00 i w kościele św. Barbary w czwart czwartek miesiąca o godz. 18.00 . Zapraszamy !prescription oakley sunglassesnike air max ltdray ban eyeglasses

13 marca odbyło się piąte spotkanie ogniska krakowskiego . Wspólnota rozrasta się w szybkim tempie . Na spotkaniu było obecnych przeszło 20 osób , w tym 3 pary małżeńskie . Szczególnie cieszy fakt , że małżeństwa na skraju rozpadu i ogromnych trudności decydują się przychodzić . W grupie łatwiej usłyszeć prawdę o sobie , zmienić kierunek patrzenia na swój kryzys . To już jest sukcesem . Ufam , że pary małżenskie będą dalej korzystać z naszych spotkań i nie poddadzą się , szukając pozornie łatwiejszych rozwiązań .http://www.ray-baneyewear2015.com
Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą Świętą z osobistym błogosławieństwem . Prócz osób w kryzysie małżeńskim na Mszy obecni byli też pielgrzymi . Ojciec Jerzy wygłosił piękną homilię zainspirowaną historią zilustrowaną na obrazkach – Człowiek niosący swój krzyż , wśród innych ludzi , którzy również te krzyże swoje niosą . Bohaterowi tej historii w pewnym momencie ten krzyz zaczyna ciążyć , prosi Boga o obcięcie tego krzyża trochę , i ponownie to samo . Idzie mu się ławiej niz innym teraz . Ale…. Gdy dochodzą do przepaści , okazuje , że inne osoby moga przejść po swoich krzyżach jak po moście , a krzyż tego człowieka jest za krótki …….
http://www.airmaxrunningsneaker.com
Następne spotkanie juz nie tylko w miejscu szczególnym ale też czasie szczególnym – spotykamy się w wigilię Święta Miłosierdzia Bożego. Ufajmy , że Pan Jezus zleje na nas łaski .http://www.oakleyeyewear2015.comnike air jordan

W Kościele Św. Barbary przy Małym Rynku 8 odbęda się rekolekcje dla małżonków przeżywających kryzys małżeński . Rekolekcje współprowadzić będzie Ojciec Jerzy Karpiński .
http://www.airjordansneakerretro.com
Plan rekolekcji
http://www.oakleyeyewear2015.com
Rekolekcje rozpoczną się w 5 niedzielę Wielkiego Postu – 21 marca. W niedzielę nauki rekolekcyjne będą o godz. 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 16.00, 18.00. Zaś w poniedziałek, wtorek i środę o godz. 16.00 i 18.00 .http://www.airmaxrunningsneaker.com

9 stycznia odbyło się trzecie spotkanie naszej krakowskiej wspólnoty . Obecnych było kilkanaście osób , w tym jedna para małżeńska . W związku z przychylnością gospodarzy krakowskich parafii docieramy do coraz większej ilości potrzebujących osób . Ulotki informujące o sychar trafiły do wielu krakowskich domów w trakcie wizyty kolędowej . Widzimy potrzebę zwiększenia częstotliwości naszych spotkań gdyz nasze wczorajsze spotkanie przeciągnęło się do pólnocy 🙂
http://www.ray-baneyewear2015.com
Spotkanie rozpoczęliśmy Mszą Św. w Kaplicy s . Faustyny . Kazanie wygłosił Ojciec Jerzy w którym połozył nacisk na przypomnienie , że w Sakramencie małżeństwa są obecne nie 2 a 3 osoby . Trzeba nam o tym pamiętać gdy małżonek odchodzi . Zostaję nie sama/sam ale Bóg dalej wiernie trwa . Księga Koheleta mówi “Potrójny sznur nie zerwie się łatwo” (Koh 4, 12). Niech to daje nam siłę !
http://www.airmaxrunningsneaker.com
DziEkuję wszystkim za obecność , dzielenie się swoją trudna historią , zaangażowanie , usmiech . Teresko-Marzenko za dbanie o nasze brzuchy 🙂 Ojcze Jerzy za ….wszystko , szczególnie za osobiste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem .
Specjalne pozdrowienia dla Kasi z Rzeszowa , która pokonała taką drogę w niełatwych warunkach atmosf. Rzeszów wspieramy Was mocno !!!!!
http://www.oakleyeyewear2015.com
Tobie Panie dziękuję za to , że działasz w nas , pośród nas , za owoce Ducha św , które juz są widoczne . Chwała Tobie Jezu !
air jordan 5
Agnieszka.

Spotkanie 12 grudzień 12 grudnia odbyło się drugie spotkanie ogniska Sychar w Krakowie . Rozpoczęliśmy Mszą Świętą w Kaplicy św. S. Faustyny . Następnie Ojciec Jerzy pobłogosławił Najświętszym Sakramentem wszystkie zgromadzone osoby . Na spotkaniu było obecnych 9 osób .Oprócz dzielenia się swoją historią bardzo ważnym elementem była modlitwa całej wspólnoty za każdą z obecnych osób . Po spotkaniu częśc osób wraz z Ojcem Jerzym udała się na różaniec za rodziny w kryzysie.
http://www.airjordansneakerretro.comhttp://www.airmaxrunningsneaker.comhttp://www.oakleyeyewear2015.com
23-12-09
autor: Agnieszka
Usuń na zawsze

14 listopada 2009 roku o godz. 17 -tej spotkaliśmy się na pierwszym spotkaniu Ogniska Wiernej Miłości w Krakowie. Spotkaliśmy się w miejscu szczególnym – Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Rozpoczęliśmy Mszą Świętą odprawioną w Kaplicy Św. s. Faustyny. Myślę, że klimat i atmosfera tego miejsca już od samego początku udzieliła się wszystkim obecnym osobom. Homilię wygłosił duszpasterz krakowskiego ogniska – o. Jerzy Karpiński. Myślę, że każdy odczuł nadzieję i pokrzepienie płynące z treści homilii ale i ciepło Ojca – niezwykle serdecznego, prostolinijnego i po prostu dobrego człowieka, bogatego doświadczeniem posługi kapłańskiej czasem w bardzo egzotycznych miejscach (mam nadzieję, że jeszcze nieraz usłyszymy różne opowieści o Syberii …). Ojciec w homilii pięknie połączył historię sair jordan 3. Faustyny, która po ludzku wcale nie miała łatwego życia, tekstów sobotnich czytań z naszymi trudnymi sytuacjami. A sobotnia liturgia Słowa była niesamowicie, jak mówią Sycharowicze „na czasie „… Czytanie z Księgi Mądrości 18,14-16; 19,6-9 o przejściu przez Morze Czerwone bez szwanku wszystkich tych, którzy zaufali Panu; przypowieść z Ewangelii św. Łukasza 18, 1-8 o tym, jak Bóg wysłuchuje próśb swoich dzieci. Oprawę muzyczną zapewniła bezkonkurencyjna Agnicha, która grą na gitarze i swoim ślicznym głosem zachęciła innych do przyłączenia się do śpiewu. Po Mszy św., jeszcze w Kaplicy Andrzej wygłosił swoje świadectwo wiernej miłości do żony i przedstawił charyzmat wspólnoty. Później udaliśmy się na spotkanie do salki Faustinum, gdzie opowiedziałam troszkę o wspólnocie poprzez pryzmat swoich doświadczeń. Następnie dzieliliśmy się swoimi historiami, niekiedy ogromnie trudnymi i bolesnymi, ale też o nadziei, która została rozlana w naszych sercach. Niezwykle ważne było uczestnictwo osób z innych ognisk, którzy nadciągnęli z różnych miejsc Polski. Dzięki ich wsparciu, doświadczeniu bardzo ubogacili to spotkanie. Była też wspólna modlitwa. Prócz tego co dla ducha było i coś dla ciała, pyszna herbata, kawa, ciasteczka,oakley eyewear kanapki. Całe to zaplecze kulinarne zorganizowała Tereska, która logistycznie i organizacyjnie jest mistrzem świata :-). Ciężko było się rozstać… Z częścią osób spoza Krakowa udaliśmy się do miejsca noclegowego na terenie nowohuckiej parafii, gdzie zjedliśmy wspólnie kolację zakończoną najsmaczniejszym ciastem świata, którego autorką jest kasia1 i gadaliśmy do późnych godzin nocno-rannych. Był też czas na pośpiewanie i modlitwę, chociaż na tańce zabrakło już siły….
http://www.ray-baneyewear2015.com
Dziękuję wszystkim za obecność. Niech Was Bóg błogosławi.
http://www.airmaxrunningsneaker.com
Agnieszka