Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdania

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar- październik 2019

W sobotę 12.10.2019 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. W homilii ks. Marcin przybliżył znaczenie słów Pana Jezusa z ewangelii Łk11,27-28 Błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je”

Błogosławieni, którzy strzegą Słowa, bo przyjdzie zły duch, żeby je wykraść. Strzec Słowa to pójść za Nim, ryzykując, że Bóg się nie wycofa. Jezus mówi- błogosławieni i szczęśliwi będziecie, gdy zaufacie Słowu. Szczęście i spełnienie w naszym życiu opiera się na Bogu. Bóg wie, że jesteśmy słabi i krusi. To co przemijające nie da nam szczęścia. Tylko Bóg może dać szczęście, bo jest nieprzemijający, wieczny.

Na koniec Mszy modliliśmy się wraz z obecnymi kapłanami w intencji małżeństw w kryzysie.

Po Mszy odbyła się druga część spotkania w sali Faustinum. W spotkaniu uczestniczył krajowy duszpasterz WTM Sychar ks. Paweł Dubowik.

Po modlitwie zostały przypomniane: charyzmat, zasady obowiązujące na spotkaniu i plan spotkania. W spotkaniu wzięło udział ponad 40  osób, w tym kilka po raz pierwszy. Sześć osób skorzystało z dyżuru sycharowskiego.

Liderka przedstawiła obecnym na spotkaniu, szczególnie nowym osobom różne wydarzenia, w których uczestniczyło w tym roku nasze Ognisko, dzieła i osoby za nie odpowiedzialne. Każda osoba może dołączyć do tych dzieł, zgłosić nowe i chęć pracy w Ognisku.

Główny temat” Wierna miłość” przedstawił ks. Marcin.

Poniżej  myśli z tej konferencji- głębokie, ważne, zakorzenione w Słowie Bożym:

Stworzeni do miłości

 • Jesteśmy stworzeni, żeby kochać. W tym jesteśmy najbardziej podobni do Pana Boga. .Jesteśmy powołani przez Boga do miłości, relacji. Nie jesteśmy w stanie osiągnąć szczęścia bez obecności w naszym życiu w jakiś sposób drugiego człowieka. Tak zostali stworzeni Adam i Ewa
 • Jesteśmy bardzo krusi w tym kochaniu. W konsekwencji pojawia się niewierność w naszym życiu.
 • Niewierność to odwrócenie się od powołania do miłości.
 • Niewierność Adama i Ewy spowodowała pęknięcie w trzech płaszczyznach, które każdy z nas dziedziczy.
 1. Pęknięcie w relacji z samym sobą. Człowiek przestaje akceptować, kochać, siebie. Nie akceptuje swojej kruchości, słabości- chowa ją przed światem nakładając maski. Nie kochając siebie, nie potrafi kochać drugiego człowieka.
 2. Pękniecie w relacji z drugim człowiekiem- dramat grzechu- już nie potrafię kochać. W sytuacji kryzysu człowiek broniąc siebie, przerzuca odpowiedzialność na drugą osobę.
 3. Pękniecie w relacji z Panem Bogiem. Człowiek zaczyna się bać Boga, Wątpi, że Bóg jest po jego stronie. W konsekwencji człowiek staje się niewierny.

Konsekwencje grzechu pierworodnego:

 • Jesteśmy zmienni, nietrwali w obietnicach dawanych drugiemu człowiekowi.
 • Lęk przed traceniem swojego życia, powoduje, że człowiek jest niewierny.
 • Niewierność dotyka wszystkiego, co chcemy stworzyć o swoich własnych siłach, możliwościach. Dlatego doświadczamy, że w życiu nie ma nic trwałego.
 • Nawet doświadczamy, że miłość też nie jest trwała. Świat, kultura zanegowała trwałość czegokolwiek w świecie.
 • Całe życie możemy uciekać przed Bogiem, bo brak nam wiary, że Bóg kocha nas wiernie, nieodwołalnie.
 • Jeżeli zacznę się opierać w życiu na rzeczach które są zmienne, to moje życie się rozpadnie.
 • Gdy pojawia się trudność, kryzys, wtedy często szukamy szczęścia poza Panem Bogiem.

Wierność Boga jako fundament:

 • Wierność to trwałość, niezmienność, to prawda na temat mojego istnienia, dlatego się nie zmienia. Jest fundamentem, na którym można się oprzeć.
 • Jeżeli chcę tworzyć coś trwałego, to potrzebuje oprzeć się na czymś, co jest niezmienne, trwałe. Wierność jest ta rzeczywistością.
 • Biblia mówi, że jedynym trwałym fundamentem jest wierna miłość Pana Boga. To On kocha, nie wycofując się w żadnej sytuacji.
 • W miłości chrześcijańskiej fundamentem miłości jest Pan Bóg, nie ja.
 • Potrzebujemy relacji z Bogiem, żeby odkryć, że jesteśmy przez Niego kochani .
 • Przymierze nasze z Panem Bogiem opiera się na tym, że to Pan Bóg jest wierny, a ja jestem biedakiem, słaby, kruchy.
 • Bóg przychodzi, gdy nasza kondycja upada, gdy doznajemy dna.
 • Od Boga dostajemy dary, owoce Ducha św. w tym wierność
 • Wierność nie pochodzi od nas, bo nie jest nam właściwa, bo to nie jest coś, do czego jesteśmy zdolni.
 • Wierna miłość rodzi się z wiary.
 • Wiara rodzi się ze słuchania, ale potrzebuje dojrzewać w tej wierze.
 • Dojrzała wiara przejawia się w tym, że jesteśmy w stanie zaryzykować życie , powiedzieć Bogu ufam Ci nawet, jeżeli nie rozumiem tego, co się teraz dzieje. Bardziej ufam Bogu, niż swoim rozwiązaniom. Do takiej wiary chce nas Pan Bóg zaprowadzić.
 • Fundamentem zdrowienia w relacji do Pana Boga, w relacjach miedzy sobą i do siebie jest przyjęcie siebie w prawdzie z doświadczeniem swojego grzechu, słabości.

Prawda uzdrawia

Człowiek doświadcza uzdrowienia, gdy staje przed Bogiem w prawdzie, że to Bóg jest wierny, w prawdzie o swoim życiu, o swojej kruchości, niewierności i prawdzie, że został stworzony przez Pana Boga i tylko Pan Bóg może sprawić, że jego życie stanie się sensowne. To jest fundament miłości małżeńskiej.

Bóg, wierność, małżeństwo

W Starym Testamencie zestawione jest przykazanie miłości Pana  Bogabędziesz miał jedynego Boga z przykazaniem nie cudzołóż.

Szukacie szczęścia poza mną, ciągle odchodzicie, jak niewierna żona.

 

Św. Paweł:  Małżeństwo jest obrazem miłości Boga do Kocioła.

 • Małżeństwo to nie jest tylko deklaracja dwojga osób, to jest powołanie w kościele. Powstaje z inicjatywy Boga, który powołał dwie osoby- Tu w małżeństwie zrealizujecie swoje życie.
 • Każdą z tych osób z osobna powołał do tego małżeństwa- to znaczy, że wierność w małżeństwie oznacza wierność swojemu powołaniu.
 • Małżeństwo opieram na fakcie, że to Bóg mnie powołał i tylko to mnie uzdalnia do wierności temu powołaniu.
 • Dojrzała wiara owocuje dojrzałą, wierną miłością i zakłada odpowiedzialność za swoją odpowiedź na powołanie.
 • Wiele małżeństw się rozpada, bo opieramy się na sobie samych, na uczuciach, które nie mają mocy przetrwać, bo są zmienne.
 • Jeżeli któraś z tych osób nie ma relacji do Pana Boga, to małżeństwo może się rozpaść.
 • Większość ludzi winą za kryzys obarcza okoliczności, drugiego człowieka, ale nie siebie,
 • My jesteśmy nieodpowiedzialni.
 • Odpowiedzialność- to odpowiedź.
 • Mogę zostać zraniony, ale to jak odpowiem, ciągle zależy ode mnie.
 • Cierpienie przychodzi z zewnątrz, ale to ode minie zależy, jak na nie odpowiem.
 • Niewierność, cierpienie nie zwalnia mnie z mojej odpowiedzialności za moje życie, za realizację powołania.
 • To, że ktoś odszedł, zostawił, to nie znaczy, że ja jestem zwolniony ze wszystkiego w swoim życiu.
 • Stwierdzenia, że ja musiałem coś zrobić, że okoliczności- to jest moment zwalniania się z odpowiedzialności.

Pojednanie z Bogiem – 2 Kor 5

W imię Jezusa Chrystusa pozwólcie, żeby Bóg pojednał się w was ze sobą.

 • Do tego Bóg potrzebuje naszej zgody.
 • To jest fundamentem, żeby małżeństwo chrześcijańskie trwało, żeby było wierne.
 • Ktoś, kto nie pozwala na działanie Ducha św. w jego życiu, nie będzie w stanie uwierzyć, że można przebaczyć77razy
 • Bolesna sytuacja, która mnie dotyka może sprawić, ze zamknę się w sobie i nie będę już nic słyszał. A Bóg dalej mnie woła .
 • Maryja zachowywała sprawy w sercu, nawet gdy ich nie rozumiała- co chce mi Bóg powiedzieć?

Wytrwać w powołaniu to ciągle słyszeć, że Bóg mnie woła.

Dziękujemy księdzu Marcinowi za Eucharystię, konferencję i obecność na spotkaniu.

Dziękujemy księdzu Pawłowi za odwiedziny, za Eucharystię i obecność na spotkaniu.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 09.11.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania : Modlitwa w kryzysie małżeńskim- świadectwa.

Przed Mszą Św., od 15.30 do 16.50 w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny będzie można skorzystać z „ Dyżuru Sycharowskiego” dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska- wejście przez recepcję). Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy

Lipiec 2019 – Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę, 13.07.2019 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. Tradycyjnie, o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys, w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

W odniesieniu do Ewangelii ( Mt 10,24-33) ks. Marcin zwrócił uwagę na słowa Pana Jezusa „Nie bójcie się…”, które można odnieść do różnych relacji. Jeżeli mamy zaufanie do Pana Boga to cierpienie, przeciwności nie mogą nam zburzyć  wewnętrznego  pokoju, poczucia wartości, godności. Jeżeli „ mieszkam” w Panu Bogu to doświadczam, że Pan Bóg troszczy się o mnie i nie muszę się bać i uzależniać swojej wartości, godności od tego,  co o mnie pomyślą inni, od ich mniemania o mnie. Jeżeli natomiast nie mamy relacji zaufania do Pana Boga, to sytuacja odrzucenia ( „ wielokrotnie doznajemy odrzucenia, to część naszego życia, historii zbawienia” )w relacji rujnuje nasze  poczucie wartości i godności. Nasze szczęście nie zależy od tego, czy druga osoba będzie o nas dobrze myśleć. Szczęście odkrywamy w sobie w relacji z Panem Bogiem.

Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Bożego Miłosierdzia i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św. odbyła się druga część spotkania w sali Faustinum, które rozpoczął modlitwą ks. Marcin.

W spotkaniu wzięło udział 30 osób, w tym kilka po raz pierwszy. Liderka przypomniała charyzmat wspólnoty, stałe punkty spotkania, zasady dzielenia się świadectwami i plan spotkania. W trzech grupach podzieliliśmy się świadectwami , potrzebami i oczekiwaniami. Następnie w oparciu o prezentację przedstawiliśmy temat  pielgrzymowania ludzi, a w nim:

 • Miejsca do których pielgrzymujemy.
 • Rodzaje pielgrzymek.
 • Nasze refleksje dotyczące motywacji, przeżyć, przemyśleń pielgrzymkowych:
 • Czego doświadczam na pielgrzymce?
 • Bycie we wspólnocie, otwartości, jedności i łączności,
 • Modlitwy,
 • Karmienie się Słowem Bożym, Eucharystią, relacjami, kontaktem z przyrodą
 • Wyciszenia, żeby usłyszeć Boga i siebie
 • Opieki Bożej i ludzi, gościnności,
 • Słabości i pokonywania słabości, zależności,
 • Radości, troski, zmęczenia
 • Czego uczą pielgrzymki?
 • Wdzięczności,
 • Cierpliwości i czekania.
 • Ofiary i pokory,
 • Dawania i przyjmowania pomocy,
 • Służenia
 • Przyjmowania odmienności ludzi,
 • Bycia dla kogoś,

Kilka osób z naszego ogniska wybiera się na tegoroczną XXXIX Pieszą Pielgrzymkę Krakowską z Wawelu na Jasną Górę- 06-11.08. 2019 w grupie 11 prowadzonej przez Jezuitów. Szczegóły dotyczące zapisów:

http://pielgrzymkakrakowska.diecezja.pl/zapisy-na-39-pielgrzymke-na-jasna-gore/

Tradycyjnie, na koniec spotkania obejrzeliśmy wprowadzenie do niedzielnej ewangelii -„ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Spotkanie zakończył błogosławieństwem ks.  Marcin.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 10.08.2019 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy św. druga część spotkania odbędzie się w sali „Faustinum” Domu św. Siostry Faustyny.

Temat spotkania zostanie podany w zapowiedzi spotkania.

W sierpniu nie będzie Dyżuru Sycharowskiego przed Mszą św.

Zapraszamy na spotkanie