Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 09.07.2016

Lipcowe spotkanie naszego Ogniska rozpoczęliśmy Mszą Św. odprawioną w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Po mszy św. przeszliśmy do sali Faustinum na spotkanie. Na początku Małgosia Styczeń- lider Ogniska krakowskiego  przypomniała  charyzmat wspólnoty  i zasady obowiązujące na spotkaniu.

Głównym tematem były Światowe Dni Młodzieży w Krakowie . Temat ten omówiła Marzena Zięba- przedstawiciel Rady Wspólnoty Sychar. Przedstawiła możliwość czynnego promowania charyzmatu i nowo powstałych  stron naszej wspólnoty  w następujących językach: włoskim – http://it.sychar.org, francuskim – http://fr.sychar.org, niemieckim – http://de.sychar.org,  angielskim – http://gb.sychar.org, hiszpańskim- http://es.sychar.org ,

Propagować naszą wspólnotę można przez  założenie koszulek sycharowskich i rozdawanie informacji o Sycharze w  tych językach. Kilka Sycharek zgłosiło się do udziału w tej akcji. Więcej informacji o możliwości udziału w tej akcji znajdziecie  w wysłanym 15.07.16 newsletterze  sycharowskim.

W dalszej części  spotkania uczestnicy z dłuższym stażem  w Ognisku dzielili się swoimi świadectwami  budowania relacji z Bogiem, wzmacniania się we wspólnocie sycharowskiej, dawania świadectwa nierozerwalności sakramentu małżeństwa w środowisku życia i własnego rozwoju w czasie kryzysu. Osoby, które po raz pierwszy były na spotkaniu przedstawiły swoje sytuacje małżeńskie, problemy i niepokoje dotyczące dalszych działań. Ponieważ te niepokoje były zbieżne u większości dzielących się, będą one tematem jednego z najbliższych spotkań naszego Ogniska.

Na koniec spotkania Małgosia Styczeń -dotychczasowy lider, osoba, która przez pięć lat aktywnie działała, a ostatnio prowadziła nasze Ognisko,  poinformowała obecnych o swojej decyzji rezygnacji z funkcji lidera, w związku z zaangażowaniem się w działalność w innej wspólnocie.

Marzena Zięba w imieniu Wspólnoty Sychar podziękowała Małgosi za Jej różne działania na rzecz wspólnoty Sychar.

Następnie w imieniu Rady Wspólnoty Marzena zarekomendowała na funkcję lidera Anię Matwijko. Od pięciu lat jest w Sycharze. Jest moderatorem. Przeszła warsztat „Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”. Od dwóch lat prowadzi  grupy warsztatowe.

W głosowaniu, większością głosów kandydatura Ani na lidera krakowskiego Ogniska została zaakceptowana. Na najbliższych spotkaniach( sierpniowym i wrześniowym) będzie okazja dla członków Ogniska przedstawienia swoich oczekiwań, propozycji działań w Ognisku, uaktualnienia bazy danych, a nowy lider przedstawi swoje pomysły na funkcjonowanie krakowskiego  Ogniska.

Moderatorzy, współpracownicy i osoby, które chcą się zaangażować w życie Ogniska proszeni są o zarezerwowanie ok. 30 min po głównym spotkaniu.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca -13 sierpnia. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w Sali Faustinum. Główny temat spotkania: „Jak czekać, nie czekając w kryzysie małżeńskim?” i świadectwa uczestniczących w akcji promocji Sycharu na ŚDM.