Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 12.08.2017

Comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbyło się w sobotę,12.08.2017 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. O godz. 17.00 w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys, oraz o Bożą cierpliwość i zaufanie Bogu w kryzysie małżeńskim.

Po mszy odbyła się druga część spotkania. Rozpoczęliśmy go wspólną  modlitwą do Ducha Św. o Jego obecność i prowadzenie nas podczas spotkania. Został przedstawiony charyzmat wspólnoty i jego realizacja w kryzysie  małżeństwa, plan i zasady obowiązujące na spotkaniu.

W spotkaniu uczestniczyło 18 osób, w tym 2 osoby po raz pierwszy. Nowe osoby skorzystały z „ Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą św. Przedstawiły swoją sytuację kryzysu. Otrzymały  materiały informujące o formach pomocy Sycharu.

Główny temat przedstawił ks. Paweł Mielnik z Parafii Miłosierdzia Bożego w Krakowie, na Osiedlu Oficerskim. Temat dotyczył cierpliwości- Bożej i naszej. Powstał na bazie homilii, która wygłosił ks. Paweł w lutym 2017.

Wprowadzeniem w temat stał się cytat z pierwszego kazania Benedykta XVI:

„Cierpimy z powodu cierpliwości Boga. Tymczasem wszyscy potrzebujemy Jego cierpliwości. Bóg stał się barankiem, mówi nam, że świat jest zbawiony przez Ukrzyżowanego, a nie przez tych, którzy krzyżują. Świat jest zbawiany dzięki Bożej cierpliwości, a niszczony przez ludzką niecierpliwość.” 

Cierpliwość na wzór Boga- to cnota, pewna cecha, umiejętność, zdolność do czynienia dobra i unikania zła, którą można w sobie ćwiczyć, wytrwale kształtować.

Jak przez cierpliwość sprawić żeby życie było lepsze?

  • Cierpliwość do Boga-przejawia się w konkretnych czynach np. wytrwałe pielęgnowanie sakramentów, cierpliwa praca nad sobą, cierpliwa modlitwa.
  • Cierpliwość do ludzi- akceptacja ludzkiej słabości, grzeszności, przebaczanie

Św. Tomasz łączy  cierpliwość z odwagą,  z odwagą stawania wobec rzeczywistości i podejmowania  tych wyzwań, zadań jakie przynosi życie. Być cierpliwym to mieć odwagę zaakceptować rzeczywistość i fakt, iż nie wszystko w życiu od nas zależy, nie wszystko możemy, czy potrafimy zmienić. A to, co od nas zależy, na co mamy wpływ, z odwagą wytrwale  kształtować, zmieniać, ćwiczyć. Podejmować z odwagą, to co przynosi nam życie. Nawet jeśli są to trudności, kryzysy, wielkie wyzwania.

Dla mnie na tym polega prawdziwe życie, że wychodzi mu się naprzeciw. Na tym polega też prawdziwa miłość. Jest to przeciwieństwo „chowania głowy w piasek”– Bartek Królik, ojciec nieuleczalnie chorej córki.

  • Cierpliwość w kryzysie- jedna z krzepiących myśli: „wszystko ma swój kres, nawet trudności, kryzysy”.
  • Czas a cierpliwość- cierpliwość jest formą
  • cierpliwość- to jedna z cech miłości. „Cierpliwość rodzi się z miłości”- Katarzyna Sieneńska.

Do przemyślenia:

  • Nasze doświadczenia cierpliwości : wobec siebie, współmałżonka, dzieci, rodziców, w różnych  relacjach
  • Cierpliwość, a upór,
  • cierpliwość, a wytrwałość.

Dziękujemy ks. Pawłowi za mszę odprawioną w naszej intencji, konferencję, rozmowę i czas spędzony z nami. Dziękujemy za deklarację na przyszłość- kolejnej konferencji dla naszego Ogniska.

Podsumowaniem rozważań o cierpliwości niech będzie modlitwa „O Pokój Ducha”- której autorem jest amerykański teolog Reinhold Niebuhr (niektóre źródła podają Marka Aureliusza jako autora).

 

O Boże, użycz mi pogody ducha,

abym godził się z tym,

czego nie mogę zmienić,

odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,

i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

Pozwól mi, cały ten dzień przeżyć

w świadomości upływającego czasu.

Pozwól mi rozkoszować się chwilą

w świadomości jej ograniczenia.

Pozwól mi zaakceptować konieczność,

jako drogę do wewnętrznego pokoju.

Pozwól mi, za przykładem Jezusa,

przyjąć także ten grzeszny świat, jakim jest,

a nie, jakim ja chciałbym, aby był.

Pozwól mi zaufać, że będzie dobrze,

jeśli zdam się na Ciebie i Twoją wolę.

Tak będę mógł być szczęśliwym w tym życiu

i osiągnąć pełnię szczęścia z Tobą

w życiu wiecznym. Amen

Refleksje, główne myśli przekazane w konferencji ks. Pawła zapisała i przekazała dla nas Jola. Dziękujemy.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-09.09.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w Kaplicy Świętej Siostry Faustyny w Łagiewnikach.

Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Droga w kryzysie małżeńskim.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.