Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar -14.10.2017

Tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca, 14.10.2017 uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Myśli z homilii: W odniesieniu do słów kobiety z ewangelii:  błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś”  i odpowiedzi Jezusa, ksiądz …. zaproponował, by łono odczytać jako bezpieczne schronienie, zaś „piersi które ssałeś” jako pokarm. To w połączeniu ze słowami Jezusa „błogosławieni ci, którzy słuchają słowa Bożego i zachowują je” wprost prowadzi do wniosku, że „karmiąc” się słowem Boga i wprowadzając go w życie, stwarzamy wokół siebie przyjazny świat.  Co ważne- by tak było,  treściowy pokarm musimy przyjmować  przez całe życie.  W przeciwnym wypadku najpierw słabniemy, a w konsekwencji umieramy, nie tylko dla świata.

Po mszy, w  Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Towarzyszyli nam: ks. Jacek i diakon Piotr. Było nas wyjątkowo dużo-35osób, w tym 12 osób po raz pierwszy. Trzy małżeństwa skorzystały z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

Modlitwę do Ducha Św. o Jego obecność i działanie poprowadziła śpiewem Alina.

Liderka  przedstawiła: przedstawiła charyzmat wspólnoty,  plan spotkania i opowiedziała o procesie przebaczenia w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego. Następnie uczestnicy w trzech grupach, krótko opowiedzieli historie swoich kryzysów małżeńskich.

Główny temat spotkania „Przebaczenie” przedstawiła pani Krystyna Sobczyk- autorka książki „ Przebaczenie. Powrót do życia””. Podzieliła się z nami swoją drogą przebaczenia, osobistymi przeżyciami, myślami, refleksjami.

Oto kilka myśli i refleksji pani Krystyny:

„Zranienie to grzech innych ludzi wobec mnie, to krzywda, niesprawiedliwość, wszelkiego rodzaju zło, które spotkało mnie ze strony innych. Musimy jednak pamiętać, że w życiu nie jesteśmy tylko ofiarami, ale też tymi, którzy krzywdzą.”

„ Lekarstwem na chorobę, która nazywa się zranieniem, jest przebaczenie. Kluczem do uzdrowienia zranionego ludzkiego życia jest PRZEBACZENIE”

„ Przebaczenie jest atrybutem Bożego podobieństwa w człowieku. Mamy nieustannie upodabniać się do Boga i okazywać Jego miłosierdzie, którego sami dostępujemy od Boga i od osób, które myśmy skrzywdzili”

„ Kiedy przebaczamy, uczestniczymy w modlitwie odkupienia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Uwalniamy jeńców, których trzymamy na uwięzi przez brak przebaczenia.”

„ Przebaczenie innym ludziom, jest dla….CIEBIE. To Ty cierpisz.”

„ Bardzo uwalniające dla naszego poranionego życia jest błogosławienie naszych wrogów” Błogosławienie jest wyborem życia”

„ Przebaczenie jest aktem wolnej woli, decyzją”

Co pomaga na drodze  przebaczenia?

  • Modlitwa o łaskę przebaczenia
  • Budowanie relacji z Bogiem
  • Szukanie Słowa Bożego na temat przebaczenia
  • Refleksja nad własnym życiem
  • Szczerość w mówieniu Bogu o trudnych sytuacjach, uczuciach
  • Zawierzanie siebie i swojego życia Panu Jezusowi, jak najczęściej, nawet codziennie.

Książka pani Krystyny „ Przebaczenie. Powrót do życia” zawiera w sobie objaśnienie i doświadczenie  modlitwy uzdrowienia, uwolnienia wewnętrznego.

Przedmowę do tej książki napisał bp Grzegorz Ryś.

   Bardzo dziękujemy pani Krystynie za przekonywujące świadectwo wiary i uzdrawiającego działania przebaczenia. To świadectwo zaufania Słowu Bożemu i Jego uzdrawiającej mocy.

Ks. Jacek swoją refleksją na temat łaski przebaczenia, które dokonuje się Bożą, nie ludzką mocą zakończył tematyczną część spotkania. Po Jego błogosławieństwie, przeszliśmy do części informacyjnej i ogłoszeniowej spotkania. Uczestnicy mogli zapisać się na spotkanie z panią dr Wandą Półtawską , do Róż Różańcowych w intencji małżonka i dzieci oraz na warsztat „ Pięć języków miłości”.

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego i przygotowanie październikowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-11.11.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Dlaczego Cię kocham? Co to jest miłość?

 Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.