Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Listopad 2017-Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar -11.11.2017

Tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca, 11.11.2017 uczestniczyliśmy we Mszy Św. o godz. 17.00 w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys. Ks. Marcin rozwinął w bardzo ciekawy sposób Ewangelię Św. Łukasza( Łk16,9-15)- „Nie można służyć Bogu i mamonie”

Oto myśli z homilii ks. Marcina przekazane przez Jolę i Anię Z.:

„- Jaki jest mój stosunek do pieniądza, do gromadzenia dóbr ziemskich, do zabezpieczania sobie np.  spokojnej  przyszłości?
– Czy moja postawa nie zaprzecza zaufaniu Bogu, powierzenia Mu swojego życia?
– Gdzie jest moje serce, mój skarb?
Bo nie można dwóm panom służyć, i jak  mówi inny przykład: nie można być niewolnikiem Boga i  diabła .
Jezus podkreśla postawę jednoznaczności i konsekwencji w wyborach, uczciwości i wierności  jednakowo w sprawach małych, drobnych, jak i w ważnych, wielkich.

Łatwo zatraca sie granice między dobrem i złem.
A pieniądze, dobra materialne – mają mi służyć do budowania relacji z innymi ludźmi, do pomagania im ( kupujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną).

– Czy moje serce wolne jest od żądzy posiadania ?

– Czy umiem się dzielić  tym, co posiadam, z innymi ?”

„Mamonę słusznie kojarzymy z pieniędzmi, z tym, co materialne. Ale aramejskie słowo, od którego się ona wywodzi, ma znaczenie szersze. Znaczy tyle, co majątek, stan posiadania, czyli to, czym dysponujemy i co stanowi zabezpieczenie naszego bytu w codzienności. Każdy z nas dysponuje jakąś mamoną, nie tylko materialną. Pan powierzył nam kapitał życia, łaski, zdrowia, sił i tak dalej. Oczekuje od nas, że jakoś sensownie go wykorzystamy w czasie, który został nam dany. Mamona jest niegodziwa – w oryginale: mamona niesprawiedliwości – bo samo jej posiadanie, zaoszczędzenie nie usprawiedliwi nas i nie będzie przepustką do Życia Wiecznego. Pan nie będzie nas sądził z tego, ile pieniędzy, sił, zdrowia, zdolności zaoszczędziliśmy, ale jak inwestowaliśmy je w miłowanie Boga i drugiego człowieka”.

 

Po mszy, w  Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Temat o miłości zgromadził 30osób, w tym 9 osób przyszło na spotkanie po raz pierwszy. Pięć osób  skorzystało z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

Modlitwę do Ducha Św. o Jego obecność i działanie poprowadziła śpiewem Alina.

Liderka  przedstawiła: charyzmat wspólnoty,  plan i zasady dzielenia się na spotkaniu. Obowiązują nas zasady: poufności, nie oceniania, nie krytykowania, nie przekonywania, nie doradzania, nie generalizowania. Każdy zabiera ze spotkania, z wypowiedzi innych to, co uważa za przydatne w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Następnie uczestnicy w sześciu grupach, w wolności, krótko opowiedzieli swoje historie kryzysów małżeńskich.

Główny temat: Dlaczego Cię kocham? Co to jest miłość? był realizowany w oparciu o różne artykuły na temat miłości i własne świadectwa. Pracowaliśmy w sześciu grupach, zastanawiając się: czym jest miłość i co jej szkodzi?.  Zapisane wyniki pracy, zostały zaprezentowane ( z komentarzem) obecnym na spotkaniu. Następnie na podstawie opisu miłości w „Hymnie do miłości” Św. Pawła uczestnicy indywidualnie( nie do dzielenia się) odpowiedzieli sobie, które cechy miłości realizują, a nad którymi mogą więcej popracować. Zdajemy sobie sprawę, że temat miłości jest niewyczerpany i możemy się różnić pojmowaniem miłości i realizowaniem jej w życiu. Tu prezentujemy zbiorcze wyniki naszej wspólnej pracy na temat: Co to jest miłość?, i Co ją niszczy?

Co to jest miłość?

Miłość to nasza postawa życia naśladująca Boga w tworzeniu relacji z człowiekiem. To nasze postawy, wybory, działania, zachowania, myśli, słowa wzorujące się na Bogu jako źródle miłości.

Miłość człowieka to:

 • Udział w stwarzaniu świata, relacji, sytuacji, dobrych uczuć, myśli dla dobra drugiego człowieka.
 • Wykorzystywanie tego co dostałem, pomnażanie i dzielenie się z innymi ludźmi.
 • Przepływ tego co dostałem od Boga do drugiego człowieka, nie zatrzymywanie tylko dla siebie.
 • Własny rozwój, żeby mieć co dawać( rozwój relacji z Bogiem, akceptacja i miłość do siebie, poznawanie i życie w prawdzie o sobie, dbałość o zdrowie, …..)
 • Odpowiedzialność z swoje decyzje, wybory, słowa.
 • Odpowiedzialność za drugiego człowieka.
 • Bliskość z druga osobą.
 • Wierność w postawie wobec podjętych zobowiązań, nawet jeżeli druga osoba staje się naszym nieprzyjacielem.
 • Poznawanie, przyjęcie i akceptacja osoby z jej historią dobrą i trudną.
 • Inspirowanie i pobudzanie drugiego człowieka do otwartości w relacjach, rozwoju i czynienia dobra, nie wyręczanie.
 • Wydobywanie i skupianie się na tym, co dobre w drugim człowieku i we mnie.
 • Wiara w dobro drugiej osoby.
 • Dawanie nadziei i wzoru do dobrego życia.
 • Dbałość o dobre, budujące relacje, szczegóły w codziennym życiu.
 • Otwarcie na drugiego człowieka.
 • Dbałość o każdą relację.
 • Stała troska, dawanie poczucia oparcia, bezpieczeństwa.
 • Bycie z… i dla…, nie ucieczka od spraw drugiego człowieka.
 • Dawanie wolności w relacjach, nie uzależnianie.
 • Podprowadzanie do relacji z Bogiem, nie uzależnianie od siebie.
 • Uważność na potrzeby drugiego człowieka.
 • Cierpliwość i czekanie- są różne drogi i tempo poznawania, nawracania.
 • Przebaczanie i przyjmowanie przebaczenia.
 • Umiejętność stosowania gestów, słów: proszenia, przepraszania, zadośćuczynienia.
 • Określanie i stawianie granic, informowanie o swoich potrzebach.
 • Słuchanie, dialog, komunikacja, nie ciche dni
 • ……………

Co niszczy miłość?

 • Brak relacji z Bogiem.
 • Zaburzona hierarchia wartości.
 • Brak czasu dla siebie
 • Brak własnego rozwoju.
 • Rutyna, brak troski o miłość
 • Niewłaściwe wychowanie.
 • Kłamstwo.
 • Zazdrość.
 • Nadmierna kontrola.
 • Zaburzona komunikacja, brak dialogu.
 • „Fochy”, ciche dni.
 • Brak cierpliwości.
 • Brak przebaczenia.
 • Zamrożone poczucie własnej wartości.
 • Poleganie tylko na uczuciach.
 • Brak partnerstwa w małżeństwie.
 • Uzależnienia.
 • Nieświadome powielanie rodzinnych schematów.
 • „ nieodcięte pępowiny” z rodzicami.
 • Brak odpowiedzialności.
 • Zmienianie współmałżonka, a nie siebie.
 • Życie na odległość.
 • Kłótnie o pieniądze.
 • Ucieczka od rozwiązywania problemów.
 • Rutyna, brak troski o miłość.
 • Szantażowanie brakiem seksu i codziennych gestów czułości.
 • Obojętność, oziębłość
 • ……………….

W części organizacyjnej:

Ania Z. przedstawiła ogłoszenia na listopad,

Alinka O. zachęcała do włączenia się do Róż Różańcowych za małżonków i dzieci.

Liderka przedstawiła informacje o spotkaniu z dr Wandą Półtawską i planowanej Wigilii dla osób z naszego ogniska Sychar, która odbędzie się 15grudnia w restauracji Domu Świętej Siostry Faustyny.

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowanie listopadowego spotkania i pracę w grupach.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-09.12.2017. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania:  Przebaczenie w ujęciu biblijnym.

Przedstawi ten temat ks. Jacek Pawłowski.

 Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.