Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar – 09.12.2017

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, 09.12.2017 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w  kaplicy klasztornej   uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej przez ks. Jacka Pawłowskiego w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Przed Mszą trzy osoby skorzystały z „Dyżuru Sycharowskiego” Otrzymały poradę i materiały informacyjne o Sycharze.

Po Mszy w auli Domu Duszpasterskiego, ks. Jacek Pawłowski przedstawił wykład na temat przebaczenia i pojednania. Tłem dla tego tematu była historia przebaczenia „Józefa egipskiego”- (Księga Rodzaju, od 37 rozdziału)

Poniżej przedstawiamy główne myśli z tego wykładu.

Przebaczenie na obrazie historii przebaczenia „Józefa egipskiego”

 • Saletyni mają wpisany w charyzmat pojednanie.
 • Pojednanie jest potrzebne tam, gdzie są kryzysy.
 • Najbardziej na pytanie o przebaczenie i pojednanie odpowiada Słowo Boże.
 • Przebaczenie jest jedną z najwznioślejszych form miłości – słowa Św. Jana Pawła II
 • Duch Święty, przez Słowo Boże inspiruje osoby do przebaczenia.
 • W małżeństwie, gdzie dochodzi do przebaczenia, to miłość wypełnia się na najwyższym poziomie.
 • Przebaczenie jest łaską.
 • Przebaczenie to jest dzieło Boże.
 • Trudno przebaczyć tylko siłami ludzkimi.
 • W naszym życiu jest dużo sytuacji, gdy zostaliśmy skrzywdzeni, i równocześnie byliśmy tymi, którzy skrzywdzili.
 • W przebaczeniu trzeba umieć czytać wydarzenia, żeby nie czuć się tylko skrzywdzonym.
 • Człowiek nie wierzący w przebaczenie, wchodzi w kłamstwo.
 • Kłamstwo to jest początek nieprzebaczenia, prawda jest początkiem przebaczenia.
 • Przebaczenie jest to coś darmowego, nie jest tworem z tego świata.
 • Przebaczenie wymaga pokory, prawdy, ofiary, prostoty.
 • Przebaczenie jest darem od Boga, który idzie przez człowieka.
 • Bóg z krzywdy jest w stanie wyprowadzić dobro.
 • Przebaczenie jest usprawiedliwianiem, a nie osadzaniem.
 • Bóg daje drogi i narzędzia przebaczenia.

Pojednanie -to nie synonim przebaczenia.

 • Łaska pojednania przychodzi po przebaczeniu.
 • Jeżeli małżonkowie po przebaczeniu chcą razem budować swój związek , mają wspólne pragnienie budowania mostów, to oznacza, że realizują łaskę pojednania.

Pojednanie to:

 • wspólny projekt na przyszłość,
 • to walka, zmaganie się z powracającymi myślami o skrzywdzeniu,
 • to cierpliwe, pokorne, ciągle budowanie,
 • to droga, która będzie trwać do końca życia,
 • to akceptowanie słabości drugiego,

W przebaczeniu i pojednaniu pomaga dialog.

Jak z niego dobrze korzystać –przedstawił diakon Piotr.

Wspólnota Sychar to wspólnota, której charyzmat głosi, że każde małżeństwo można uratować. Jednocześnie wyraża wiarę, że przebaczenie i pojednanie jest możliwe.

Dziękujemy ks. Jackowi za przedstawienie tego ważnego tematu i pokazanie, jak można korzystać ze Słowa Bożego, aby w Nim uzyskać odpowiedzi na nasze pytania i problemy.

W części organizacyjnej zostały przedstawione ogłoszenia i sprawy dotyczące organizacji Wigilii dla  naszego ogniska.

Dziękujemy Wszystkim, którzy zaangażowali się liturgię Mszy Św.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-13.01. 2018 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w17  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: „Samopoznanie się” na podstawie materiałów z Ogólnopolskich Rekolekcji Sycharu, jesień 2017

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com Zapraszamy.