Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Styczeń 2018 rok-Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar

13.01.2018, zaczęliśmy kolejny rok spotkań krakowskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar. Tradycyjnie spotkaliśmy się w drugą sobotę miesiąca. Przed Mszą Św., na „Sycharowskim dyżurze” 8 osób uzyskało poradę i materiały informacyjne o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

O godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św.  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Mszę Świętą w intencji małżeństw przeżywających kryzys sprawowali Ks. Jacek i diakon Piotr.

Słowa Pana Jezusa z Ewangelii Św. Marka(Mk2,13-17) do przemyślenia- „ Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać sprawiedliwych, ale grzeszników.”

Po mszy, w  sali ” Faustinum” odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Wzięło w nim udział 30 osób, w tym 14 po raz pierwszy.

Spotkanie rozpoczęliśmy modlitwą, którą poprowadził ks. Jacek.

Następnie liderka  przedstawiła: charyzmat wspólnoty,  plan i zasady dzielenia się na spotkaniu. (Obowiązują nas zasady: poufności, nie oceniania, nie krytykowania, nie przekonywania, nie doradzania, nie generalizowania. Każdy zabiera ze spotkania, z wypowiedzi innych to, co uważa za przydatne w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego).

Potem uczestnicy w pięciu grupach, w wolności, krótko opowiedzieli swoje historie kryzysów małżeńskich.

Główny temat dotyczący „samopoznania”, został zrealizowany w oparciu o:  obejrzaną prezentację, przybliżającą pojęcie temperamentu, test, i dyskusję w grupach na temat: Jak, które cechy mojego temperamentu pomagają mi, lub przeszkadzają w relacjach, zwłaszcza małżeńskich.

Zamieszczamy kilka myśli przybliżających ten temat:

 1. Różnie czujemy te same rzeczy, bo mamy różnice temperamentu.

Temperament- to część naszej osobowości. To zasadniczy składnik  indywidualności ludzkiej.

To:

 • Sposób przeżywania świata,
 • sposób funkcjonowania,
 • emocjonalność, stopień naszej wrażliwości,
 • sposób i siła reakcji- jak szybko reagujemy, jak długo coś z przeżyć w nas zostaje ,
 • dominujący nastrój, rodzimy się z nim,
 • to dyspozycja , która właściwie się nie zmienia w ciągu życia

 

 1. Żeby odkryć swój typ temperamentu, należy przeanalizować trzy podstawowe właściwości temperamentu:
 • Emocjonalność
 • Aktywność
 • Oddźwiękowość w psychice

Emocjonalność – wrażliwość uczuciowa, zabarwienie przeżyć.

Aktywność- działanie-jak działamy, czy łatwo się poddajemy, czy przeszkody nas mobilizują.

Oddźwiękowość: oznacza dyspozycję do szybkiego albo powolnego, oraz dłuższego albo krótszego przechowywania w sobie reakcji na doznane podniety.

Wnioski:

Każdy z nas ma swój temperament, z którym się rodzi, który określa nasz specyficzny sposób przeżywania rzeczywistości, relacji.

W zależności od temperamentu mamy różne potrzeby np. bliskości, czułości-( ważne w relacjach), trzeba to przyjąć i szanować. Czasem na początku te inności się przyciągają, później jest ogromnym wyzwaniem, żeby uszanować to inne przeżywanie świata, inne potrzeby.

Temperamentu nie da się zmienić. Znając go, można natomiast lepiej zrozumieć siebie i osoby, z którymi jesteśmy w różnych relacjach.

W części organizacyjnej:

Ania Z. przedstawiła ogłoszenia na styczeń,

Liderka przedstawiła informacje o organizowanym przez Kurię- Wydział Duszpasterstwa Rodzin cyklu spotkań modlitewnych w 2018 roku, dla uczczenia 50-lecia ogłoszenia encykliki Pawła VI „Humanae vitae” . Nasza wspólnota jest zaproszona do udziału w tych celebracjach.

Dziękuję-szczególnie mężczyznom, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św. , Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę o odrodzenie małżeństwa, oraz wszystkim, za pomoc w przygotowaniu styczniowego spotkania i pracę w grupach.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-10.02.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Jak pogłębiać swoje życie duchowe?- Rekolekcje ignacjańskie.

Ten temat przedstawi o. Andrzej Migacz

 Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy.