Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

” Małżeństwo- projekt na całe życie”

W niedzielę 21.01.2018 roku, Dana i Grzegorz reprezentowali wspólnotę Sychar na uroczystościach  w kościele Św. Jana Kantego, rozpoczynających obchody pięćdziesiątej rocznicy ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI Encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Podczas adoracji Najświętszego  Sakramentu, Dana czytała fragment z książki Św. Jana Pawła II „ Przed sklepem jubilera” , a Grzegorz fragment homilii Papieża Franciszka.

Bardzo dziękujemy Danie i Grzesiowi za modlitwę, poświęcony czas i reprezentowanie  na uroczystości wszystkich małżeństw przeżywających kryzysy.

Poniżej zamieszczam sprawozdanie z celebracji tej uroczystości, które napisała Dana.

„Małżeństwo- projekt na całe życie”

W roku 2018 obchodzimy pięćdziesiątą rocznicę ogłoszenia przez bł. papieża Pawła VI Encykliki Humanae Vitae oraz Jubileusz 50-lecia istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. W związku z tym Wydział Duszpasterstwa Rodzin, wraz ze Wspólnotami i Stowarzyszeniami zaangażowanymi w posługę małżeństwom i rodzinom w naszej Archidiecezji, wyszedł z inicjatywą wspólnego świętowania tych wydarzeń.

Inauguracja tych obchodów odbyła się dnia 21 stycznia w kościele św. Jana Kantego w Krakowie – os. Widok.  Spotkanie rozpoczęło się o godz. 19.15 prelekcją na temat „Wolna i odpowiedzialna współpraca z Bogiem Stwórcą”, którą wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Następnie o godz. 20.00 ks. abp Marek Jędraszewski  przewodniczył Mszy św. i wygłosił słowo Boże do zebranych Rodzin, Wspólnot i Stowarzyszeń. Nakreślił i przypomniał jak ogromną rolę w życiu Kościoła i wiernych zwłaszcza małżonków, rodzin  odegrała i odgrywa ogłoszona przez papieża bł. Pawła VI  25 lipca 1968r encyklika Humanae Vitae-   o moralnych zasadach przekazywania życia ludzkiego. Ks. Kard. Karol Wojtyła wraz z środowiskiem krakowskim włączył się  z wielkim zaangażowaniem we wsparcie nauczania papieża Pawła VI i zorganizował Wydział Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie.

„Miłość małżeńska najlepiej objawia nam swa prawdziwa naturę i godność dopiero wtedy, gdy rozważamy, że początek swój czerpie ona – jakby z najwyższego źródła – z Boga, który jest Miłością i Ojcem, od którego bierze nazwę wszelki ród na niebie i na ziemi.

Małżeństwo bowiem nie jest wynikiem jakiegoś przypadku lub owocem ewolucji ślepych sił przyrody: Bóg Stwórca ustanowił je mądrze i opatrznościowo  w tym celu, aby urzeczywistniać w  ludziach swój plan miłości. Dlatego małżonkowie poprzez wzajemne oddanie się sobie, im tylko właściwe i wyłączne , dążą do takiej wspólnoty osób, aby doskonaląc się w niej wzajemnie, współpracować równocześnie z Bogiem w wydawaniu na świat i wychowywaniu nowych ludzi.

Dla ochrzczonych zaś małżeństwo nabiera godności sakramentalnego znaku łaski, ponieważ  wyraża związek Chrystusa z Kościołem.”

 

Nasza wspólnota Sychar, wraz z innymi wspólnotami, stowarzyszeniami, rodzinami  po Mszy św. wzięła czynny udział w  adoracji przed Najświętszym Sakramentem. Wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin w Krakowie dziękowaliśmy Panu Bogu za trud miłości każdego obecnego małżeństwa, a także  zawierzyliśmy Panu Jezusowi i Matce Kościoła wszystkie małżeństwa naszej archidiecezji, szczególnie te doświadczające różnych cierpień fizycznych i duchowych.

Dana i Grzesiu- dziękujemy.