Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

10.03.2018-Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar

W Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach 10.03.2018 odbyło się comiesięczne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar. O godz. 17.00 w kaplicy klasztornej Świętej Siostry Faustyny uczestniczyliśmy we Mszy Św. sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Po Mszy św. odbyła się druga część spotkania w Kaplicy Matki Boskiej Bolesnej.

Ks. Jacek Pawłowski wygłosił katechezę „O przygotowaniu do świąt paschalnych” w oparciu o Ewangelię św. Łukasza 19,1-19,10, która przedstawia sens posłannictwa Pana Jezusa- odnalezienie i doprowadzenie do Boga tych, którzy się pogubili w życiu, a przez ludzi są odepchnięci i skazani na potępienie.

Najważniejsze myśli z katechezy ks. Jacka zapisała Dana. Dziękujemy

„Jezus i Zacheusz”- ewangelia  św. Łukasza 19,1-19,10

Jakie znaczenie ma słowo Boże, co mówi o naszym życiu?

Każdy, kto przeszedł chrzest, to przeszedł śmierć i jego życie totalnie zostało odmienione, kto odkrywa chrzest ten odkrywa Boga ,post ,nawrócenie.

Potem Jezus,” po czym?- po uzdrowieniu pod Jerychem niewidomego, Bóg posyła Syna do Jerycha mimo wcześniejszego przekleństwa tego miejsca. Jezus  idzie dalej, do każdej biedy człowieka, ratuje życie tych, którzy są skreśleni, przegrani, samotni…

„Pewien człowiek imieniem Zacheusz”  tzn. „czysty”, a przecież był złodziejem ,znienawidzonym przez swój lud i władze. Bóg pamięta o moim życiu, bez specjalnej mojej zasługi, to Jego łaska. Pamięta o mojej historii życia, mojej zdradzie, moim małżeństwie, moim zagubieniu, samotności. Jestem dzieckiem Boga, a żyłem tak, jakby Boga nie było. Bóg przyszedł odmienić mój los, tak jak los

Zacheusza, który  był bardzo bogaty, a nieszczęśliwy i samotny. Usłyszał o Jezusie i chciał go zobaczyć. Otrzymał łaskę uprzedzającą( pragnienie pochodzące od Boga), to  tak jak my wszyscy uczestnicy tego spotkania . To nie krzyż kryzysu nas tu przyprowadził, tylko łaska Jezusa i ta łaska przeprowadzi nas przez post.

” Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. „Ja też patrzę na swoje życie i obwiniam wszystkich, bo coś lub ktoś jest winny. Tłum jest w moim sercu: pierwszy tłum najważniejszy- to pokusa władzy w każdym  nas ( ty masz być taki jak ja chcę, musisz się zmienić, bo nie będę cię kochać…itp.) bo dotyka relacji między ludźmi, wystarczy panować nad drugim człowiekiem i budzą się demony.

Drugi tłum- to pokusa materii, pieniądza. Człowiek myśli, pokłada nadzieje, że w nich znajdzie zabezpieczenie swego życia. Cały wysiłek kieruje w tę stronę i traci z oczu relacje z bliskimi.

Trzeci tłum  to pych żywota (ukryłem się bo jestem nagi)- gramy role życiowe ,zakładamy maski, jedna i druga strona. Można ukryć wszystko przed drugą stroną, i już nie wiemy jacy naprawdę jesteśmy.

Zachariasz nie może zobaczyć Jezusa przez tłum i my też. Okres postu jest po to, aby zlikwidować ten tłum w sercu, te maski, różne historie, gry. Przyjmujemy drugiego takim, jaki jest.

„Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć”- zrobił coś głupiego przełożony celników,  wspiął się….. ma łaskę uprzedzającą. W moim przypadku to pokazanie bezradności, a Jezus przychodzi pod drzewo  służy, leczy, uzdrawia. To  nie znaczy, że się wszystko skończy dobrze, trzeba być realnym. Sykomora to rodzaj figowca daje owoce cierpkie, jak cierpkie życie Zacheusza, jak nasze życie. Kiedy sykomorę się nacina wycieka sok, a drzewo daje owoce słodkawe. Człowiek, gdy stanie w totalnej prawdzie, to zaczyna się dużo zmieniać, to jest symbol krzyża, każdy go ma. Kiedy uciekamy przed krzyżem, to się alienujemy ( stawiamy sobie bożków -alkohol, narkotyki, kompulsywne zachowania itp.) Kiedy natniemy nasze życie, nas, to nasze życie przestanie być cierpkie, tylko słodkawe.

„Zacheusza, zejdź prędko”  – zobacz korzeń grzechu, w ten sposób odkrywana jest prawda.

 A wszyscy, widząc to, szemrali: „Do grzesznika poszedł w gościnę”. 

Zacheusz spotyka się z Jezusem, a inni zaczynają szemrać, tak będziemy osądzani, będą o nas plotkować, bo to jest droga nawrócenia.

„Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie”. Pokuta, zadośćuczynienie, wynagrodzenie jest potrzebne mnie, tak jak żałoba jest potrzebna żyjącemu, a nie umarłemu. Pokuta, asceza, będzie bolała i mamy sobie ją zadawać.

Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu… Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło”.

Jezus przyszedł i spojrzał. My także możemy inaczej spojrzeć na święta i inaczej przeżyć liturgię paschalną, chrzest, jest to łaska, a nie nasza zasługa.

W części organizacyjnej zostały przedstawione aktualne ogłoszenia i propozycje dla uczestników spotkania, a także rozdane materiały o Sycharze dla osób, które pierwszy raz uczestniczyły w spotkaniu.

Spotkanie zakończyliśmy przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Dziękujemy Wszystkim obecnym i zaangażowanym w liturgię Mszy św. oraz w organizację spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar odbędzie się w drugą sobotę miesiąca, 14.04.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po Mszy odbędzie się spotkanie tematyczne w budynku Faustinum.

Główny temat spotkania: „Mój rozwój w kryzysie- świadectwo”

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 można skorzystać z „ Dyżuru Sycharowskiego” dla osób potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla tych osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

Zapraszamy