Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar -14.04.2018

W sobotę, 14.04.2018 o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys. Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Miłosierdzia Bożego i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św., w Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. Temat zgromadził 30osób, w tym 12 osób przyszło na spotkanie po raz pierwszy. Sześć osób  skorzystało z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o warsztatach, potrzebne adresy mailowe do korzystania z różnych form działalności Ogniska.

Na początku spotkania liderka  przedstawiła: charyzmat wspólnoty,  plan i zasady dzielenia się na spotkaniu. Obowiązują nas zasady: poufności, nie oceniania, nie krytykowania, nie przekonywania, nie doradzania, nie generalizowania. Każdy zabiera ze spotkania, z wypowiedzi innych to, co uważa za przydatne w swojej sytuacji kryzysu małżeńskiego.

Następnie uczestnicy, w wolności, krótko opowiedzieli swoje historie kryzysów małżeńskich.

W głównej części spotkania Dana- przedstawiła swoje świadectwo- różnych form własnego rozwoju w kryzysie małżeńskim.

Dana kolejno mówiła: o historii, istocie własnego kryzysu małżeńskiego, o byciu w Sycharze, o oparciu we wspólnocie – co dały jej spotkania oficjalne i nieoficjalne, o trudnych emocjach, które trzymały Ją w przeszłości, w poczuciu skrzywdzenia. Dużo opowiedziała o swoim doświadczeniu rozwoju na Warsztacie 12 kroków. Mimo dużej odległości ponad 2 lata konsekwentnie uczestniczyła w tym warsztacie. Przepracowała całe życie, od dzieciństwa po „ tu i teraz” Traktowała ten czas spotkań jak święto. Podkreśliła rolę przeżywania Godziny Miłosierdzia w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, która pomogła Jej w nawiązaniu bliskiej relacji z Bogiem.

Dana wymieniła dalej inne formy własnego rozwoju: Ogólnopolskie rekolekcje Sycharu, Pielgrzymki, Fundament rekolekcji ignacjańskich, codzienna eucharystia, codzienny rachunek sumienia, konferencje i katechezy internetowe, czytanie Słowa Bożego, kierownictwo duchowe.

Owoce Jej rozwoju to: zbliżenie w relacji z Bogiem, otwartość na relacje z ludzi, wyciszenie trudnych emocji w stosunku do męża, zaangażowanie w krakowskim Ognisku Sychar- jest wice liderką i gospodarzem spotkań, inicjatywa założenia Ogniska Sychar w Limanowej, zaangażowanie w życie własnej parafii.

Dana podzieliła się również kilkoma Bożymi cudami w Jej życiu i Rodziny.

To świadectwo może być zachętą i inspiracją do pracy nad sobą, do rozwoju  relacji z Bogiem i ludźmi.

Świadectwo Dany, dotyczące różnych form rozwoju w kryzysie, będzie miało dalszy ciąg na spotkaniu majowym, gdzie uczestnicy będą mogli opowiedzieć o swoich formach rozwoju, jakie podjęli, będąc w kryzysie małżeńskim.

Dana, dziękujemy Ci za podzielenie się swoją trudną historią i świadectwem Twojej ogromnej, wykonanej pracy, która przynosi tyle dobrych owoców w Twoich relacjach i służy również nam w Ognisku.

Niech Bóg poprzez Ciebie dociera do osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

W ogłoszeniach mówiliśmy o uczestnictwie osób z Sycharu w spotkaniach modlitewnych „Małżeństwo- projekt na całe życie”, proponowanej wycieczce do Wadowic( przygotowanej przez Renię), możliwości przystąpienia do Różańca za małżonków i dzieci, o konferencjach M. M. Gajdów w maju, w Krakowie. Była też  możliwość wypożyczenia książek.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowanie kwietniowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się 19.05.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: Różne formy rozwoju w kryzysie małżeńskim- nasze świadectwa.

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska).Wejście przez recepcję. Można umówić się pisząc na adres mailowy faustinum.sychar1@gmail.com

                                                                                                                           Zapraszamy