Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM  Sychar

    W sobotę, 19.05.2018, o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Na zakończenie Mszy odmówiliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę o uzdrowienie małżeństwa.

Po Mszy św. w sali budynku Faustinum odbyło się spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar.

Po przedstawieniu charyzmatu Sycharu, planu spotkania, pracowaliśmy w dwóch grupach, dzieląc się własnymi świadectwami, jakie formy rozwoju pomagają nam przetrwać kryzys i przynoszą dobre owoce.

Na zakończenie, liderzy grup zaprezentowali zapisane różne formy rozwoju, a uczestnicy spotkania wymienili się informacjami o poszczególnych formach rozwoju.

Zapisane wyniki naszej wspólnej pracy zamieszczamy poniżej.

Kryzys oznacza reakcję człowieka na trudną sytuację, w której nie można wykorzystać swoich umiejętności rozwiązywania problemów, gdyż stały się już niewystarczające.

Kryzys może być przeżyciem stwarzającym okazję do poszukiwania nowych sposobów działania. Nie można jednak jednoznacznie określić, czy kryzys jest szansą czy zagrożeniem, gdyż jest indywidualną sprawą jednostki, która te sytuacje przeżywa, przepracowuje.

W przypadku złej reakcji na kryzys może nastąpić regres, przejawiający się:  wycofaniem, zwiększeniem dystansu, ucieczką od przykrych przeżyć i zbyt trudnych problemów, które to zachowania są wyrazem braku chęci ich rozwiązania.

Jeżeli kryzys powoduje nowe spojrzenie w przyszłość, wywołuje ocenę dotychczasowych  sposobów myślenia i działania, a osoba dostrzega nowe motywy działalności np. zauważa siebie, to kryzys może zapoczątkować zmiany prowadzące do jej rozwoju.

Tak więc to, czy był on katastrofą lub szansą, można powiedzieć dopiero po fakcie. Jeśli zapoczątkuje destrukcję, będzie katastrofą, jeśli przyczyni się do rozwoju – określony zostanie szansą.

W pierwszej fazie kryzysu( określanej jako szok  na zaistniałą sytuację) konieczna jest pomoc, wsparcie dla osoby, która przeżywa kryzys.

Następne fazy : przepracowanie i przeorganizowanie osobowości mogą być inspirowane świadectwami osób, które podjęły różne formy rozwoju i dzielą się widocznymi dobrymi owocami tych zmian w swoim życiu.

Co pomaga nam w rozwoju?

 • Modlitwy przynoszące siłę, spokój: Różańcowa, nowenny( np. Pompejańska), zawierzenia (Jezu , Ty się tym zajmij), uwolnienia, psalmy, Droga Krzyżowa, Koronka do Św. Rity, Koronka do Bożego Miłosierdzia, Do Matki Bożej rozwiązującej węzły, litanie, modlitwa egzorcyzmów
 • Słowo Boże: „Żywe Słowo”, Chlebak, Pięciominutówki- R. Więcek, Biblia na 90 dni, pl, SMS z Nieba,
 • Msze: codzienna połączona z Eucharystią, częsta spowiedź, Msze o uzdrowienie
 • Kierownictwo Duchowe
 • Pielgrzymki: krakowska do Częstochowy, 1-dniowe z Łagiewnik do Kalwarii, Mężczyzn do Częstochowy
 • Rekolekcje: sycharowskie, ignacjańskie, Jasnogórskie Dni skupienia, Salwatorianie- Lectio divina, Seminarium Odnowy Wiary,
 • Kanał You Tube- konferencje, rekolekcje, homilie, modlitwy,
 • Forum Sycharu
 • Świadectwa
 • Konferencje, homilie: abp G. Ryś, M. Dziewiecki, A. Pelanowski, J. Pulikowski, o.A. Szustak, o.G. Kramer, o.W. Jędrzejewski, M. Gajda, W. Półtawska, ks. P. Pawlukiewicz, o. J. Augustyn, P. Glas,
 • Wspólnoty: Sychar, Odnowa w Duchu Świętym, Mężczyźni Św. Józefa,
 • Książki: „Rozwój- jak współpracować z łaską”- M. M. Gajdowie, „ Uzdrawiające zmiany”- H. Cloud, Życie udane i udawane- A. Pelanowski, Moc uwielbienia- M. Carothers, Sztuka mówienia nie- H. Cloud, Od złudzenia do prawdy, Modlitwa Jabesa- W. Bruce, Kobiety, które kochają za bardzo- r. Norwood, Miłość potrzebuje stanowczości- J Dobson, Ile jest warta Twoja Obrączka – A. Jedna, Twoje małżeństwo się liczy- J. Verela
 • Filmy: Próba ogniowa, Bóg w Krakowie, Bóg nie umarł I i II, Chata, Święta Rita, Co ludzie powiedzą,
 • Warsztaty: 12 kroków, Dzielne Niewiasty, Błogosławmy dzieciom, Pięć języków miłości, asertywności, komunikacji, Złamana , ale nie bezsilna,
 • Terapie: uzależnień,
 • Audycje: Radio Plus- Nocne światła

 

W części organizacyjnej liderka przedstawiła różne propozycje zaangażowania się w wydarzenia religijne i życie ogniska – Jerycho 2018, Msza Św. i modlitwy do Św. Rity , Małżeństwo- projekt na całe życie- Maków Podhalański, Wycieczka do Wadowic- 22.09.2018 , Pielgrzymka Diecezjalna do grobu Św. Jana Pawła II- 9-11.10.2018

Dziękuję Wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, przygotowanie majowego spotkania i pracę w grupach.

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

 

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się tradycyjnie w drugą sobotę miesiąca-09.16.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: „Jak kochać małżonka sakramentalnego w kryzysie, również wtedy,  gdy po rozwodzie wszedł w drugi związek?”

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję.

                                                                                                                             Zapraszamy.