Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze Spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar

        W sobotę, 08.09.2018 o godz. 17.00 uczestniczyliśmy we Mszy Św. w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, sprawowanej w intencji małżeństw przeżywających kryzys.

Poniżej refleksje i zapamiętane myśli z homilii przesłane przez Jolę:

„Ewangelia zawiera  opis historii narodzenia Jezusa i Jego szczegółowy rodowód.

Przytoczona historia rodu Dawida obrazuje, potwierdza, iż Bóg wkracza w historię świata, ludzkości w konkretny sposób, w określonym czasie, momencie. Jego przyjście na świat, Zbawienie nadaje nowy wymiar  dla Izraela, dla wszystkich narodów i dla każdego z nas.

Człowiek jest wpisany w historię świata, historię swojego kraju, rodziny.

Bóg chce dzisiaj być  w  moim życiu, wkroczyć w moją własną historie i nadać jej sens.

Kairos-  to czas łaski, to czas zbawczego działania Boga.”

Na koniec Mszy św. modliliśmy się w intencji małżeństw w kryzysie Koronką do Miłosierdzia Bożego i Modlitwą o odrodzenie małżeństwa.

Po Mszy Św., w Domu Św. Siostry Faustyny odbyło się spotkanie krakowskiego  Ogniska WTM Sychar. W spotkaniu wzięło udział 36 osób, w tym 7 osób przyszło na spotkanie po raz pierwszy. Trzy  skorzystały z „Dyżuru Sycharowskiego” przed Mszą Św. Osoby nowe otrzymały: materiały o Sycharze, informacje o dostępnych formach pomocy.

Na początku spotkania przypomniano charyzmat wspólnoty, stałe punkty spotkania, zasady dzielenia się świadectwami i plan spotkania.  Uczestnicy przedstawili swoją sytuację kryzysu małżeńskiego.

Główny temat spotkania „ Mediacje par sakramentalnych” przedstawiła Pani Maria Drozd- mediatorka, która oficjalnie podjęła współpracę z Sycharem.

Podzieliła się swoimi przemyśleniami o mediacjach i własnym świadectwem, wychodząc od sytuacji konfliktu osób, które są pełne napięć, trudnych emocji, blokad i nie mogą w tej sytuacji skomunikować się ze sobą. Zastosowana forma ćwiczeniowa dobrze zobrazowała ten stan i pomogła zrozumieć potrzebę wkroczenia w tym momencie osoby bezstronnej, wolnej od tych trudnych emocji,  aby pomóc usłyszeć się obu stronom i dojść do porozumienia w sprawie, która jest przedmiotem mediacji. To jest główna rola mediatora. Osoby uczestniczące w mediacji  unikają w ten sposób narzucania im rozwiązań, orzeczonych np. przez sąd. W mediacjach nie ma wygranych, przegranych- tu dochodzi do porozumienia w „mediowanej” sprawie.

Dowiedzieliśmy się też, czym nie jest mediacja :

– nie jest rozstrzygnięciem sądowym,( w postępowaniu sądowym to sąd  wydaje wyrok tzn. rozstrzyga za nas  konflikt, narzuca nam rozwiązania, stwierdza, kto ma racje, kto wygrał,  a kto przegrał).

– nie jest negocjacją , w której strony dążą do  do stwierdzenia, kto ma rację, kto uzyska jak najwięcej korzyści, zagarnie, itp.

– nie jest też terapią.

W pytaniach do Pani Marii znalazło się między innymi takie:

” co zrobić, gdy współmałżonek nie chce zgodzić się na mediacje?

Odpowiedź : spróbować zaprosić nie na mediacje, a rozmowę o mediacjach z mediatorem.”

 

Dziękujemy Pani Marii za przybliżenie  ważnego tematu mediacji, jako sposobu porozumiewania się osób będących w konflikcie.

W części organizacyjnej przedstawiono różne propozycje udziału w wydarzeniach religijnych i w życiu ogniska tj.:  XXVI Pielgrzymka Rodzin Archidiecezji Krakowskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej ,Wycieczka do Wadowic- 22.09.2018,

Spotkanie zakończyliśmy tradycyjnie,  przybliżeniem  niedzielnej ewangelii w oparciu o metodę „ Lectio divina- modlitwa Słowem Bożym” Salwatorianów.

Dziękuję  wszystkim, którzy zaangażowali się w liturgię Mszy Św., Koronkę do Miłosierdzia Bożego, dyżur i przygotowanie wrześniowego spotkania.

Kolejne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się -13.10.2018. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Po mszy spotkanie w sali „Faustinum”.

Główny temat spotkania: „Czy wolno katolikowi zgodzić się na rozwód?”

Przed mszą, od 16.00 do 16.50 działa„ Dyżur Sycharowski” dla potrzebujących indywidualnej rozmowy, porady ( szczególnie dla osób, które pierwszy raz przychodzą na spotkanie naszego ogniska). Wejście przez recepcję.

Zapraszamy