Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Jezus Chrystus- nasz Pan spłacił za nas dług

 

Na czas Triduum Paschalnego i Zmartwychwstania Pańskiego

życzymy:

zadumy nad miłością miłosierną Pana Jezusa Chrystusa, który przez swoją

mękę i śmierć świat odkupić raczył.

Przyjmijmy z wdzięcznością Orędzie Paschalne:

„O, zaiste błogosławiona noc, jedyna, która była godna poznać

czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

Uświęcająca siła tej nocy oddala zbrodnie, z przewin obmywa,

przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym, rozprasza nienawiść,

usposabia do zgody i ugina potęgi”.