Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Po spotkaniu krakowskiego Ogniska WTM Sychar

W sobotę 09.05.2020 o godz. 17.00 odbyło się na Skype spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar.

Wzięło w nim udział 20 osób. Temat spotkania: „Matka Boża w moim życiu”

Ksiądz Marcin rozpoczął modlitwą, a zakończył błogosławieństwem spotkanie.

Lucynka w świadectwie opowiedziała o swoim cierpliwym, systematycznym zawierzaniu Matce Bożej Częstochowskiej problemów małżeńskich, rodzinnych. Opowiedziała o  pokonaniu tych problemów we współpracy z łaskami udzielanymi przez Matkę Bożą. Zachęcała do zawierzania swoich kłopotów i problemów Maryi.

Uczestnicy spotkania podzielili się swoimi świadectwami relacji z Matką Bożą.

Ksiądz Marcin opowiedział o Matce Bożej Saletyńskiej i zwrócił uwagę na pokorę,  posłuszeństwo, słuchanie i zachowywanie Słowa Bożego przez Maryję, przy małej ilości wypowiadanych słów.

Ostatnie świadectwo Jurka o Jego przygotowaniu i zawierzaniu Maryi wszystkiego, co stanowi Jego życie, zachęca do pójścia drogą zawierzania się, wszystkich osób i spraw Matce Bożej.

Kolejne spotkanie odbędzie się 13.06. 2020.

Zapraszamy