Ognisko w Krakowie – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego

Sanktuarium
Spotkania rozpoczynają się Mszą św. z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w każdą drugą sobotę miesiąca o godz 17:00 w kaplicy s. Faustyny w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach. Duszpasterzem wspólnoty jest ks. Marcin Ciunel.
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach >>>
Codziennie o godz. 20.30 odmawiany jest Różaniec św. w intencji trudnych małżeństw i małżonków przeżywających kryzys w kaplicy św. Faustyny przed Łaskami słynącym Obrazem i przy grobie św. Siostry Faustyny. Modlą się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia oraz pielgrzymi i wszyscy obecni wierni. Różaniec św. kończy się o godz. 21.00 krótkim Apelem Maryjnym. Zgłaszanie intencji >>>
Kronika

Sprawozdanie ze spotkania krakowskiego Ogniska WTM Sychar- czerwiec 2020

Spotkaliśmy się w sobotę 13 czerwca, nareszcie w realu. O 17.00 na Mszy Św. w kaplicy klasztornej Św Siostry Faustyny, w  intencji małżeństw w kryzysie.

Po Mszy Św. druga część spotkania odbyła się w Auli Św. Siostry Faustyny.

„ Po co nam ( niedzielna) Eucharystia?” to temat główny spotkania.

Ksiądz Marcin Ciunel omawiając go przedstawił drogę człowieka od Raju przez Stary i Nowy Testament- do zbawienia w Jezusie Chrystusie. Wskazując na wydarzenia, wybory ludzkie, ich skutki,  analogie  poprowadził słuchaczy do odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie konferencji.

Poniżej treści z konferencji ks Marcina, zapamiętane przez Danę i Anię:

 1. Rzeczywistość i sytuacja człowieka w Raju przed grzechem pierworodnym:
 • Pełna harmonia relacji człowieka z Bogiem.
 • Zdolność człowieka do miłości Pana Boga, siebie i drugiego człowieka.
 1. Sytuacja człowieka po grzechu pierworodnym:
 • Utrata zdolności do miłości Pana Boga, siebie i drugiego człowieka. Nie potrafimy do końca zaufać Panu Bogu, iść drogą wierności.
 • Nosimy pękniecie, zaburzenie, wewnętrzną słabość, skłonność do zła, niezdolność do stania się tym, kim mieliśmy być w zamyśle Pana Boga. Jest to stan, którego sami nie możemy pokonać.

 

 1. Próby powrotu człowieka do relacji z Panem Bogiem:
 • Ofiary Starego Testamentu- ofiara Abrahama- posłuszeństwo, którego uczy się w relacji z Bogiem.
 • Droga Izraelitów z Egiptu (z niewoli ) do Ziemi Obiecanej-Pascha, która nie mogła się zakończyć o siłach ludzkich.
 1. Wierność i miłość Pana Boga do człowieka:
 • Wobec Abrahama
 • Wobec Izraelitów, podczas wyprowadzenia z niewoli egipskiej.
 1. Zbawczy plan Boga zrealizowany przez Jezusa Chrystusa
 • Syn Boży staje się zbawczą ofiarą, wybawia nas na krzyżu, a nie siebie.
 • Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Eucharystii. Chleb i wino, stały się pamiątką Jego Ofiary.
 1. Analogie Paschy Jezusa Chrystusa i Paschy Starego Testamentu.

Niektóre z nich:

 • śmierć młodzianków i śmierć pierworodnych w Egipcie,
 • 40 dni postu Jezusa na pustyni i 40 lat drogi Izraela do Ziemi Obiecanej
 • kuszenie Jezusa i kuszenie Izraela na pustyni
 • Jezus jako baranek paschalny i krew baranka ratująca Izraelitów w noc paschy w Egipcie
 1. Znaczenie Paschy Pana Jezusa i Eucharystii, podczas której ta Pascha się urzeczywistnia:
 • Sam Pan Jezus przeszedł historię zbawienia, jako baranek paschalny, przaśny chleb od początku niewoli – do Raju( Ziemi Obiecanej).
 • Pan Jezus wstąpił do Ojca, wypełnił do końca prawo.
 • Nie zbuntował się i daje nam do spożycia owoce swojej ofiary- za darmo.
 • Spożywając chleb i wino jednoczymy się z Jezusem Chrystusem, z Jego ofiarą.
 • Podczas Eucharystii z wygnania , z niewoli zmierzamy do Raju.
 • Eucharystia to jest szczyt życia chrześcijańskiego. Bez niej nie ma życia.
 • Życie wieczne spełnia się w komunii z Panem Bogiem. W niej jesteśmy uratowani, zbawieni od śmierci.
 • Pokarm eucharystyczny przerabia nas na siebie.
 • Nie ma życia bez Eucharystii, to tak jakby odciąć się od źródła  życia, od pokarmu miłości, od komunii z Bogiem, od wspólnoty z Bogiem i wspólnoty między nami.
 • Odcięcie się od życia w komunii z Bogiem, to wieczna udręka, to   samobójstwo.
 • Nasza historia zbawienia wypełnia się na Eucharystii, dzięki ofierze Jezusa Chrystusa. To jest źródło naszego życia.

Dziękujemy Ks. Marcinowi za wyczerpujące przedstawienie tematu, za uświadomienie jak ważna jest Eucharystia dla naszego pojednania z Bogiem i wszystkie odpowiedzi na pytania uczestników.

Następne spotkanie krakowskiego Ogniska WTM Sychar  odbędzie się sobotę 11.07.2020 roku. Rozpoczniemy go Mszą Św. o godz. 17.00  w kaplicy klasztornej  Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

Po Mszy Św. spotkanie w Auli Św. Siostry Faustyny.

Zapraszamy